VAKANCES

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments informē par vakantu sētnieka amata vietu Kapsētu pārvaldes Lāčupes kapsētā

Sētnieka galvenie amata pienākumi:

  1. Nodrošināt kapsētas kantora un kapličas telpu, kapsētas un tai piegulošo teritoriju savlaicīgu uzkopšanu un tīrību.
  2. Regulāri, katru dienu apsekot kapsētas teritoriju, sniegt informāciju kapsētas pārzinim par teritorijas stāvokli (atkritumu uzkrājumi, nokaltušie un nogāztie koki (avārijas stāvoklī), salauzti žoga posmi u.c. postījumi).
  3. Kopt ārpus kapavietām esošo un kapsētai piegulošo teritoriju.
  4. Ziemas laikā laikus notīrīt kapsētas galvenos ceļus un celiņus.
 1. Pirms ziemas sezonas sagatavot sniega un ledus tīrīšanai nepieciešamo inventāru un materiālus (smiltis kapsētai piegulošo ietvju un kapsētas ceļu un celiņu kaisīšanai        atkalas laikā visai ziemas sezonai).
 2. Nožogot ietves bīstamo joslu laikā, kad tiek veikti jumta remonta darbi, tīrīts sniegs   vai izveidojušās lāstekas.
 3. Valsts svētku, svinamajās un piemiņas dienās noteiktā laikā izkārt pie kapsētas kantora ēkas fasādes valsts karogu, laikus to noņemt un glabāt.
 4. Bēru ceremonijas norisei noklāt ceļu ar egļu skujām un ievietot kapličā esošajos svečturos sveces, pēc kapsētas pārziņa norādījuma.

Prasības pretendentam:

 • vidējā izglītība;
 • vēlama iepriekšējā darba pieredze;
 • valsts valodas prasme A līmenī;
 • labas saskarsmes spējas, precizitāte un atbildība par veicamo uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

Piedāvājam stabilu atalgojumu (bruto alga 430,- euro mēnesī) un sociālās garantijas.

CV un pieteikumu sūtīt Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam uz e-pasta adresi dmv@riga.lv, vai adresi Brīvības iela 49/53  ar norādi – Personāla un projektu nodaļai.

Informācija Personāla un projektu nodaļā, tālr.67012489 vai Kapsētu pārvaldē, tālr.67012278.