NĪN atvieglojumu saņemšana 2024.gadam – pagarināts termiņš elektroniskās saziņas kanāla reģistrēšanai

admin.rLV, Paziņojumi

Grozījumi paredz, ka nodokļu maksātājs, kuram pastāvējusi atbilstība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, bet līdz šī gada 1.janvārim saziņai ar Finanšu departamentu tas nav reģistrējis oficiālo elektronisko adresi vai e-pastu, varēs līdz 31.12.2024.

Jau vēstīts, ka, Rīgas pašvaldībā tikai pieņemti noteikumi, kas paredz: lai saņemtu NĪN atvieglojumus, nodokļa maksātājam jābūt reģistrējušam elektronisku saziņas kanālu ar pašvaldību – oficiālo elektronisko adresi vai e-pastu. Minētā prasība nav attiecināma uz nodokļa maksātājiem – fiziskām personām, kas objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvas elektroniskajā vidē – pensionāriem, personām ar invaliditāti, trūcīgām, maznodrošinātām, represētām personām un  personām, kuras piedalījušās Černobiļas katastrofas seku likvidēšanā.

Elektroniska saziņas kanāla esamība ir izvirzīta kā priekšnoteikums nodokļa atvieglojumu saņemšanai, lai palielinātu elektronisko dokumentu aprites īpatsvaru, taupītu Rīgas pašvaldības budžeta līdzekļus, dabas un energoresursus. Konstatēts, ka nodokļu maksātāji ir aktīvi reģistrējušies elektroniskai saziņai, tādejādi izpildot šo papildus priekšnoteikumu atvieglojumu saņemšanai.

Vienlaikus, lai motivētu arī pārējos nodokļa maksātājus, kuri nav paspējuši reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai e-pastu līdz šī gada 1. janvārim, un lai turpinātu palielināt elektronisko dokumentu aprites īpatsvaru, dome atbalstījusi lēmumu pagarināt termiņu elektroniskā saziņas kanāla reģistrēšanai līdz 31.12.2024.

Reģistrēt elektronisko saziņas kanālu var::

  • aktivizējot oficiālo elektronisko adresi portālā Latvija.gov.lv;
  • iesniedzot iesniegumu portālā www.eriga.lv (sadaļā “Nekustamā īpašuma nodoklis”, pakalpojums “E-dokumentu iesniegums”);
  • iesniedzot iesniegumu portālā www.epakalpojumi.lv (sadaļā “Nekustamais īpašums”, pakalpojums “E-pasta un SMS pieteikums”);
  • nosūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: pip@riga.lv (elektroniski veidlapa pieejama tīmekļa vietnes https://pip.riga.lv sadaļā “Veidlapas” – 3.pielikums);
  • nosūtot iesniegumu Finanšu departamentam pa pastu uz Terēzes ielu 5, Rīgā, LV-1012;
  • piesakot korespondences e-pastu klātienē Terēzes ielā 5, Rīgā (tikai ar iepriekšējo pierakstu pa tālruni 67181866);
  • ievietojot iesniegumu pasta kastē, kas atrodas pie iestādes ieejas durvīm Terēzes ielā 5, Rīgā.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.

Informāciju papildināja: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments