Informācija par bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas veicināšanu

admin.r LV, Paziņojumi

Atkritumi nelabvēlīgi ietekmē vidi, klimatu, cilvēka veselību un ekonomiku, un, lai arī atkritumu apsaimniekošana ES pēdējās desmitgadēs ir ievērojami uzlabojusies, vairāk nekā ceturtā daļa no sadzīves atkritumiem joprojām tiek apglabāti poligonos un mazāk kā puse tiek pārstrādāta vai kompostēta. Atkritumu efektīvāka apsaimniekošana ir pirmais solis ceļā uz aprites ekonomiku, kur lielākā daļa vai pat pilnīgi visi produkti un materiāli tiek pārstrādāti vai …

Par ietvju attīrīšanu no sniega un ledus

admin.r LV, Paziņojumi

Katru gadu ziemas periodā tiek veikta ielu un ietvju attīrīšana no sniega un ledus, kā arī apstrāde ar pretslīdes materiāliem, kas nodrošina drošus braukšanas un iešanas apstākļus. Pretslīdes materiāli var būt dažādi: smiltis, granīta vai dolomīta sīkšķembas, vārāmā sāls (nātrija hlorīds NaCl), kalcija hlorīds (CaCl), dažādi pretslīdes materiālu maisījumi. Tomēr pārsvarā tiek izmantota tehniskā/vārāmā sāls NaCl. Nātrija hlorīda lietošana ledus …

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību

admin.r LV, Paziņojumi

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka, pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – arī Noteikumi), turpinās sniegs atbalstu nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu (turpmāk – Atbalsts), pamatojoties uz …

Informācija mājas Melnsila ielā cietušajiem iedzīvotājiem

admin.r LV, Paziņojumi

Mājā Melnsila ielā 2, Rīgā, sprādzienā cietušie dzīvojamo telpu īrnieki un īpašnieki, kuriem nepieciešama neatliekamā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, ir aicināti vērsties ar iesniegumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā. Pamatojoties uz likuma “Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – Palīdzības likums) 13.pantu stihiskās nelaimes, ugunsgrēka vai avārijas rezultātā cietušai personai ir tiesības saņemt neatliekamu pašvaldības palīdzību, izīrējot pagaidu …

Rīgā izveidos divas jaunas atkritumu nodošanas vietas

admin.r LV, Paziņojumi

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 1. decembrī,  akceptēja divus Rīgas domes lēmumprojektus par atkritumu savākšanas vietu izveidi. AS “Remars-Rīga” vēlas veidot  jaunu atkritumu apsaimniekošanas vietu Gāles ielā 2. Uzņēmums plāno nodarboties ar metāllūžņu izkraušanu, griešanu un īslaicīgu uzglabāšanu. Plānots, ka uzņēmuma darbība notiks divos laukumos – 2550 m2 un 1000 m2 lielos, kā arī tiks izmantota teritorijā esošā …

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu izmaiņas no 1.janvāra

admin.r LV, Paziņojumi

Saskaņā ar 2020. gada 23. novembrī Saeimas atbalstītajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā turpmākajos gados pakāpeniski pieaugs dabas resursu nodokļa likme. Minētās izmaiņas stāsies spēkā no 2021. gada 1. janvāra. Paredzēts, ka 2021. gadā dabas resursu nodokļa likme par 1 tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā būs 65 eiro par tonnu, 2022. gadā – 80 eiro par tonnu, bet no 2023. gada 1. janvāra …

Rīga tiks nomainīti pieci bīstamo sadzīves atkritumu savākšanas konteineri

admin.r LV, Paziņojumi

Šodien, 09.11.2020., tika nomainīti pirmie divi no pieciem sadzīves bīstamo atkritumu konteineriem, kas atrodas AS “VIADA” degvielas uzpildes stacijas teritorijā Mūkusalas ielā 78 un Šampētera ielā 180. Jaunie konteineri ir vizuāli pievilcīgāki, ar jauniem, speciāli marķētiem atkritumu konteineriem iekšpusē. Jau šobrīd tajos var nodot uzkrājušos sadzīves bīstamo atkritumus. Atlikušie trīs konteineri tiks uzstādīti nākamās nedēļas laikā. Darbus veic SIA “JADIS”. …

Piesardzības pasākumi ar mājsaimniecības atkritumiem

admin.r LV, Paziņojumi

Lai mazinātu riskus COVID-19 tālākai izplatību, iedzīvotājiem jāievēro īpaši papildu piesardzības pasākumi ar mājsaimniecības atkritumiem saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem. Mājsaimniecībās, kurās jāievēro karantīna, atkritumi, ko veido arī individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi, maskas), jāievieto dubultmaisā jeb divos aizsietos maisos. Šis  maiss ir jāievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotajiem atkritumiem. To nekādā gadījumā nedrīkst atstāt konteinerim blakus …

Svecīšu vakars

Rīgas pilsētas kapsētās Mirušo piemiņas diena – Svecīšu vakars 2020.gadā notiks 22.novembrī

admin.r LV, Paziņojumi

Dabā ienācis miglas laiks, kad raža ir novākta un pierimusi cilvēku rosība. Apceres laiks, kad atcerēties aizgājušos draugus, tuviniekus un senčus. Pasaules tautu mitoloģijā, kultūrvēsturē, dzīvesziņā un reliģijās šīs dienas saucam dažādi – par veļu laiku, mirušo piemiņas dienu, mūžības svētdienu, visu dvēseļu dienu, bet visi godinām savus aizgājējus gan dzimtā, gan tautā. Romas katoļu baznīca Mirušo piemiņas dienu svin …

Paldies rīdziniekiem par atbalstu vētras seku novēršanā!

admin.r LV, Paziņojumi

Šodien, 18.09.2020., Mājokļu un vides departaments visas dienas garumā turpina saņemt iedzīvotāju zvanus un elektroniskā pasta sūtījumus ar informāciju par vētras postījumiem pilsētas apstādījumos. Vēlamies izteikt pateicību visiem rīdziniekiem, kas aktīvi iesaistās un ziņo par nolauztiem vai izgāztiem kokiem, lieliem lūzušiem zariem. Cilvēku atsaucība, nosaucot iespējami precīzas adreses un sūtot vietas fotofiksācijas, ļoti atvieglo speciālistu darbu un paātrina vētras seku …