Par dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukumu Daugavgrīvas ielā 140

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un Vides departaments saskaņā ar Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”  26. punktu informē, ka  SIA „TD Pakalpojumi”, reģ.Nr. 40103687309 ir ierīkojis dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukumu Daugavgrīvas ielā 140 un uz informatīvās izkārtnes adresē pieejama sekojoša informācija: