LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Kapsētas, kapavietas

Informācijas sniegšana par Kapsētu pārvaldes pakalpojumiem Rīgas pašvaldības kapsētās 

      Pakalpojuma apraksts

Kapsētu pārvaldes vai kapsētas izziņas izsniegšana par Rīgas pašvaldības kapsētu apbedījumiem 

     Pakalpojuma apraksts

Apbedīšana Rīgas pašvaldības kapsētās 

      Pakalpojuma apraksts

Rīgas pašvaldības kapsētās esošās kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšana

     Pakalpojuma apraksts

Cilvēka mirstīgo atlieku ekshumācija Rīgas pašvaldības kapsētās 

     Pakalpojuma apraksts

Rīgas pašvaldības kapsētu kapavietas paplašināšana uz piegulošās brīvās zemes bez tiesībām apbedīt

     Pakalpojuma apraksts

Atļaujas izsniegšana autotransporta iebraukšanai Rīgas pašvaldības kapsētas teritorijā  

    Pakalpojuma apraksts

Atļaujas izsniegšana komersantam sniegt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās 

    Pakalpojuma apraksts

Atļaujas izsniegšana kapavietu kopēja darbu veikšanai Rīgas pašvaldības kapsētās 

    Pakalpojuma apraksts

Atļaujas izsniegšana kapavietas aprīkojuma demontāžai un/vai uzstādīšanai Rīgas pašvaldības kapsētās

    Pakalpojuma apraksts

 

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×