Komercdarbība kapsētās

Nosacījumi

Profesionālu darbību kapsētā (kapavietas kopšanu, kapavietas aprīkojuma uzstādīšanu un amatnieka pakalpojumu sniegšanu) atļauts veikt tikai kapsētas administrācijas darba laikā saskaņā ar Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.145 II. un IX nodaļu

Atļaujas/ licences

Kapsētu pārvalde pieņem iesniegumus un pēc maksājuma (noteikts ar Rīgas domes 19.03.2013. lēmumu Nr.5964) saņemšanas sagatavo un izsniedz komersantam atļauju sniegt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās uz 1 gadu. Komersanti par atļaujas saņemšanu var samaksāt pilnu summu vai parakstīt vienošanos par maksājuma sadalīšanu pa daļām.

Sīkāka informācija sadaļā Pakalpojumi – Atļaujas izsniegšana komersantam sniegt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās.