Maksas pakalpojumi

*Ņemot vērā Satversmes tiesas 2019. gada 5. marta spriedumu kapsētu apsaimniekošana jomā, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde šobrīd vairs nepiemēro maksu par kapa vietas piešķiršanu un personām bez atlīdzības piešķir apbedījumam nepieciešamo vietu skaitu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Kapsētu pārvalde sniedz maksas pakalpojumus* saskaņā ar Rīgas domes 19.03.2013. lēmumu Nr.5964 “Par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta maksas pakalpojumiem“;

Pakalpojumu sniegšanas kārtību regulē Rīgas domes 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr.145 “Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”;

Plašāka informācija par Kapsētu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem ir pieejama šeit.