Apsaimniekošanas pārvalde

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments īsteno Rīgas pilsētas pašvaldības politiku mājokļu jomā un šo pašvaldības dzīvojamo māju/telpu pārvaldīšanas uzraudzību. Esam arī Rīgas pilsētas pašvaldības vadošā iestāde energoapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozarēs, kā arī pašvaldības neprivatizēto dzīvojamo telpu valdījuma īstenošanā. Minētās funkcijas veic Departamenta Apsaimniekošanas pārvalde.

Apsaimniekošanas pārvaldes galvenās funkcijas

  • pašvaldībai piederošā un piekrītošā dzīvojamā fonda (sociālās dzīvojamās mājas, dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, neprivatizētie dzīvokļi dzīvojamās mājās, pašvaldībai piederoši atsevišķi dzīvokļa īpašumi) valdījums, īstenojot racionālu un lietderīgu tā izmantošanu un administrēšanu
  • energoapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšana
  • pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzraudzība
  • konsultāciju sniegšana dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos
  • sabiedrisko tualešu un pašvaldības strūklaku apsaimniekošana un darbības nodrošināšana
  • citos ārējos normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšana.