Uzņēmumiem

Cien. uzņēmuma vadītāj! 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments aicina Jūsu uzņēmumu iesaistīties starptautiskā Baltijas jūras reģiona projektā NonHazCity, kura mērķis ir samazināt bīstamo ķīmisko vielu radīto kaitējumu iedzīvotāju veselībai un videi. Šajā projektā jau iesaistījušies uzņēmumi no Stokholmas, Turku, Pērnavas, Gdaņskas un Kauņas reģiona.

Kāpēc projekts NonHazCity?

Daudzi profesionālai lietošanai paredzētie produkti, piemēram, tīrīšanas, kosmētikas vai auto kopšanas līdzekļi, satur cilvēka veselībai un apkārtējai videi bīstamas vielas. Pat ja tās neizraisa tūlītējas negatīvas sekas, regulāra un ilgstoša saskarsme ar tām var paaugstināt arodslimību risku darbiniekiem, slimību risku klientiem, kā arī var piesārņot apkārtējo vidi.

Pētījumi rāda, ka ievērojams daudzums šādu vielu pilsētas attīrīšanas iekārtās un tālāk arī ūdenstilpēs nāk nevis no rūpnieciskiem ķīmisko produktu lietotājiem, bet gan mazajiem uzņēmumiem.

Lai pasargātu darbinieku un klientu veselību, kā arī apkārtējo vidi, svarīgi ir bīstamās vielas atpazīt un iespēju robežās samazināt to lietošanu, izvēloties produktus, kuros kaitīgo ķimikāliju ir mazāk vai nav vispār. Vairumam profesionālai lietošanai paredzēto produktu ir gan efektivitātes, gan cenas ziņā līdzvērtīgas drošākas alternatīvas.

Produktu, kas satur mazāk bīstamo vielu, lietošana var ievērojami atvieglot arī Jūsu uzņēmuma dalību zaļajos publiskajos iepirkumos, kuru ietvaros publiskās iestādes iepērk videi draudzīgākas preces un pakalpojumus. Šogad stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas vairākām preču un pakalpojumu grupām zaļo iepirkumu noteiks kā obligātu.

Ko piedāvā projekts NonHazCity?

Projekta NonHazCity ķīmijas un vides eksperti piedāvā bez maksas veikt Jūsu uzņēmumā izmantoto produktu inventarizāciju, noskaidrojot, vai tie satur kādu no bīstamajām vielām, no kurām būtu jāizvairās. Identificējot problēmvielas, eksperti palīdzēs sameklēt līdzvērtīgus alternatīvus produktus un izvērtēs to sniegumu.

Visa informācija, ko Jūsu uzņēmums nodos ekspertiem projekta ietvaros, tiks uztverta kā konfidenciāla un netiks izpausta trešajām pusēm.

Kā pieteikties?

Lai pieteiktos dalībai projektā NonHazCity vai iegūtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta projekta koordinatori Larisu Ābelīti pa e-pastu: larisa.abelite@riga.lv vai tālr. 67012571.

Mazāk bīstamo vielu, tīrāka pilsēta!