Dzīvesvietas deklarācija

Kā deklarēt dzīvesvietu

Dzīvesvietu var deklarēt divējādi: klātienē vai elektroniski. Klātienē to var veikt pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē – Rīgas pilsētas izpilddirekciju Iedzīvotāju reģistrācijas nodaļās; elektroniski – portālā www.latvija.lv (E-pakalpojums).

Deklarācijas anulēšana

Par dzīves vietas deklarācijas anulēšanu jāvēršas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā Brīvības ielā 49/53, 501. vai 503. kabinetā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros.

Dokumentus iespējams iesniegt: klātienē, pa pastu, elektroniski, parakstoties ar elektronisku parakstu (e-pasta adrese: dmv[at]riga.lv) vai izmantojot internetbankas autorizāciju (www.latvija.lv).