Dzīvesvietas deklarācija

Kā deklarēt dzīvesvietu

Dzīvesvietu var deklarēt divējādi: klātienē vai elektroniski. Klātienē to var veikt pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē – Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centros; elektroniski – portālā www.latvija.lv (e-pakalpojums).

Deklarācijas anulēšana

Par dzīves vietas deklarācijas anulēšanu jāvēršas Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā pa tālr. 6747 4700 vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centros.

Dokumentus iespējams iesniegt: klātienē, pa pastu, elektroniski, parakstoties ar elektronisku parakstu (e-pasta adrese: dmv@riga.lv) vai izmantojot internetbankas autorizāciju (www.latvija.lv).