TRUST ALUM projekts

Mērķa grupu uzticēšanās veicināšana ALUM pielietošanā – efektīva, tomēr pārprasta metode ūdens kvalitātes uzlabošanai (TRUST ALUM).

Projekts risina vienu no vislielākajiem ūdens apsaimniekošanas izaicinājumiem Baltijas jūras reģionā – eitrofikāciju, bet konkrētāk – vēsturisko fosfora slodzi ezeros. Pārmērīga aļģu ziedēšana paaugstināta fosfora daudzuma dēļ ezeros samazina ekosistēmu pakalpojumu vērtību un negatīvi ietekmē cilvēku veselību. Eitrofikāciju var ierobežot ar ALUM metodi, kuras būtība ir alumīnija sulfāta izmantošana, lai pārvērstu nogulumos esošo fosforu nešķīstošos savienojumos. Projektā veidosim uzticību ALUM ezeru attīrīšanas metodei. Tā tiek plaši izmantota ūdens attīrīšanā, piemēram, Zviedrijā, un tur to izmanto jau vairāk nekā 60 gadus. Zviedrijā ir ~250 pozitīvi pielietojuma piemēri.

Tomēr Baltijas valstīs ALUM metode nekad nav izmantota identificēto šķēršļu dēļ: zināšanu trūkums, pārliecība, ka tas ir pārāk dārgi, un bailes no alumīnija kā ķīmiskā elementa. ALUM ir droša metode, ko bieži uzskata par ķīmisku apstrādi, lai gan patiesībā metodē tiek pievienots fosforu saistošs minerāls. Alumīnija sulfāts parasti sastopams uz Zemes, lai pastāvīgi uztvertu fosforu.

Projekta mērķis: Mazināt eitrofikāciju, veicinot uzticēšanos mērķa grupās, un tādējādi izplatīt ALUM pielietojumu plašākā mērogā.

Projekta partneri
Projekta vadošais partneris: Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Projekta sadarbības partneri:

  • Stokholmas Vides institūts Tallinas centrs (Stockholm Environment Institute Tallinn Centre)
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
  • Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte (Swedish University of Agricultural Sciences)
  • Valsts vides dienests (VVD)
  • Uzņēmums “Lake Restoration Sweden Incorporated”
  • Rīgas dome
  • Uzņēmums “Vattenresurs Sverige AB”
  • Vides administrācijas un tehnoloģiju centrs (Environmental Center for Administration and Technology/ ECAT)

 

Kontaktpersona: Inta Dimante-Deimantoviča, vadošā pētniece
E-pasts: inta.dimante-deimantovica@lhei.com
Projekta uzsākšanas datums: 01.08.2023
Projetka noslēguma datums: 31.07.2025
Projekta finansējums: 497 742 EUR
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta kontaktpersona: Mārcis Zariņš
E-pasts: marcis.zarins@riga.lv
Projekta finansējuma Rīgas valstspilsētas pašvaldības daļa: 11 200 EUR, no kuriem Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 2240 EUR

Finansētāji: Interreg Baltic Sea Region, Eiropas Regionālās attīstības fonds (ERDF)