Change(K)now! projekts

Change(K)now! projekts

Domāšanas veida maiņa no vienreizējas izmantošanas uz aprites vai daudzkārtējas izmantošanas pārtikas piegādes sistēmām Baltijas jūras reģiona pilsētās

Mērķis: veicināt pārtikas piegādes sistēmas pāreju no vienreizējas uz daudzkārtēju iepakojuma izmantošanu BJR pilsētās, kā arī veicināt domāšanas maiņu iepakojuma izmantošanā.
Projekts ir vērsts uz pašvaldībām un pašvaldību struktūrvienībām, tajās strādājošajiem pārtikas piegādes uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Šī mērķauditorija var veicināt pilsētu pārtikas piegādes sistēmu aprites principu, pieņemot ilgtspējīgus risinājumus un mainot ierasto kārtību un uzvedību.

Programma: Interreg Baltijas jūras reģions, Klimata neitrālas sabiedrības (climate-neutral societies)/ Aprites ekonomika prioritāte

Projekta partneri: Projekta vadošais partneris: Vidzemes Augstskola

Projekta sadarbības partneri:

 • Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija (LV);
 • Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (EE)
 • Tallinn Strategic Management Office (EE)
 • BEF Estonia (EE)
 • Baltic Restaurants Estonia AS (EE)
 • Environmental Center for Administration and Technology (LT)
 • Anykščiai District Municipality Administration (LT)
 • POMINNO Ltd. (PL)
 • Association of Polish Municipalities in the Pomerania Euroregion (PL)
 • Buy Responsibly Foundation (PL)
 • Challengeen Ltd. (PL)
 • BEF Germany (DE)
 • Green Events Hamburg (DE)
 • Suri Signature – Mediterranean Food (DE)
 • Oekomarkt e.V. (DE)
 • Kiel University (DE)
 • Gate 21 (DK)
 • Copenhagen municipality (DK)
 • Regional Council of Päijät-Häme (FI)
 • Smart & Lean Hub Ltd. (FI)
 • Coalition Clean Baltic (SE)

Projekta uzsākšanas datums: 01.11.2023
Projekta noslēguma datums: 31.10.2026
Projekta finansējums: 4 612 525, 40  EUR
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta kontaktpersona: Elīna Paula Puzule
E-pasts: elina.puzule@riga.lv

Projekta finansējuma Rīgas valstspilsētas pašvaldības daļa: 153 244.00 EUR, no kuriem ERDF finansējums 122 595.20 EUR, Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansējums 15 324.40 EUR, Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15 324.40 EUR

Finansētāji: Interreg Baltic Sea Region, Eiropas Regionālās attīstības fonds (ERDF)