Publiskie apstādījumi

Rīgas pilsētā par apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību ir atbildīgs zemes īpašnieks vai tās tiesiskais valdītājs.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde organizē:

 1. Ielu un pašvaldības izglītības iestāžu apstādījumos augošu koku kopšanu:
  • vainaga kopšanu (nokaltušu, nepareizi ieaugušu, bojātu un retināmu zaru izgriešana, vainaga pacelšana, samazināšana – ne vairāk kā 20% no vainaga apjoma),
  • sauso un bojāto koku zāģēšanu,
  • satiksmes kustībai un redzamībai traucējošo krūmu zāģēšanu,
  • bīstamo koku, kas pēkšņi daļēji vai pilnībā nolūzis, sasvēries, sašķēlies, un zaru, kas aizlūzis, iekāries u.c., zāģēšanu,
  • koku augšanas apstākļu uzlabošanu;
 2. Ielu apstādījumu atjaunošanu;
 3. Jauno stādījumu uzturēšanu (koku vainaga veidošana, stumbra aizsardzība, stādījumu mēslošana, ģipšošana, laistīšana, u.c.);
 4. Papeļu zāģēšanu Rīgas pašvaldībai piederošos zemesgabalos.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta valdījumā ir šādi skvēri, parki un dārzi:

 • Vērmanes dārzs
 • Esplanāde
 • Kanālmalas apstādījumi
 • Kronvalda parks
 • Viesturdārzs
 • Ziedoņdārzs
 • Grīziņkalns
 • Maskavas dārzs
 • Klusais dārzs
 • Miera dārzs
 • Māras dīķa apstādījumi
 • Arkādijas parks
 • Uzvaras parks
 • Dzegužkalns
 • Kobes dārzs
 • Nordeķu parks
 • Jaunatnes dārzs
 • Pils laukums
 • Akadēmijas laukums
 • A.Deglava ielas skvērs
 • Baumaņa skvērs
 • Vašingtona laukums
 • Mārupītes parks
 • Aldara parks
 • Vecpilsēta skvērs
 • Sudrabkalniņa skvērs
 • Zaļā birzs
 • Pilsoņu-Ventspils ielas skvērs
 • Alberta laukums
 • Pļavnieku parks
 • Ēbelmuižas parks
 • Sarkandaugavas parks
 • Vecumnieku ielas skvērs
 • Erevānas dārzs
 • Kudojara parks
 • Šampētera parks
 • K. Barona ielas skvērs

Vides pārvalde plāno un organizē infrastruktūras atjaunošanu parkos, dārzos, skvēros, bet teritoriju apsaimniekošanu veic SIA “Rīgas  meži”.