Grozījumi īres līgumos

Īres līguma izbeigšana

Īrniekam un ir tiesības jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu. Īres līgumā iekļautai personai (īrnieka ģimenes loceklis vai cita persona) ir tiesības jebkurā laikā izbeigt īres tiesiskās attiecības. Iesniegumu par īres līguma izbeigšanu vai īres tiesisko attiecību izbeigšanu var iesniegt: klātienē, pa pastu, elektroniski, parakstoties ar elektronisku parakstu (e-pasta adrese: dmv@riga.lv) vai izmantojot internetbankas autorizāciju (www.latvija.lv).

Personu iekļaušana īres līgumā

Nepilngadīga bērna iekļaušanai vecāku īrētajā dzīvojamā telpā nepieciešama abu vecāku piekrišana. Iesniegums nepilngadīgā bērna iekļaušanai īres līgumā jāiesniedz SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” Klientu apkalpošanas centrā. Lēmumu par citu personu iekļaušanu dzīvojamās telpas īres līgumā pieņem Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija. Iesniegums par personas iekļaušanu pašvaldības izīrētās dzīvojamās telpas īres līgumā jāiesniedz: klātienē, pa pastu, elektroniski, parakstoties ar elektronisku parakstu (e-pasta adrese: dmv@riga.lv) vai izmantojot internetbankas autorizāciju (www.latvija.lv).