ES projekti

Aktuālie projekti

Šobrīd aktuālo projektu nav

Realizētie projekti

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments iepriekšējā Eiropas Savienības plānošanas periodā laika posmā no 2009. līdz 2014. gadam īstenoja vairākus projektus gan sociālajā, gan arī vides jomā.

Ar ES Sociālā fonda finansiālo atbalstu, kā arī sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru un Rīgas domes līdzfinansējumu tika īstenoti projekti “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” un „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ar mērķi atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus, nodrošinot bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pašvaldībās, un veicināt to integrāciju darba tirgū.

Piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, tika renovētas divas sociālās dzīvojamās mājas Gobas ielā 20/1 un Rēznas ielā 10/2. Projektu mērķi bija veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kas veicinātu augstu enerģijas ietaupījumu un dzīvojamās vides kvalitāti un pieejamību.

Savukārt, ar Eiropas Savienības Centrālās Baltijas jūras programmas INTERREG IVA finansiālo atbalstu tika īstenots projekts „Pievilcīgas un dinamiskas sabiedrības izveide kopīgi ar iedzīvotājiem” (CADDIES), kas tika versts uz iedzīvotāju iesaistīšanu savas dzīves vides uzlabošanā. Projekta mērķis bija noskaidrot, kādas ir iedzīvotāju problēmas un vēlmes, un palīdzēt viņiem padarīt dzīvi savā apkaimē patīkamāku. Departaments projektā piedalījās kā projekta partneris kopā ar Norčēpingas (Zviedrija) pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmumu “Hyresbostader i Norkkoping AB” un Helsinku (Somija) sabiedrisko organizāciju “Helka”.

Visbeidzot, ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Zivju fonda atbalstu Departaments īstenoja projektu „Zivju krājumu atražošana Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas ūdenstilpēs” ar mērķi nodrošināt zivju krājumu atražošanu Buļļupē.