Kapsētu pārvalde

Kapsētu pārvaldes funkcijas

Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās Pārvalde savas kompetences ietvaros veic šādas funkcijas:

  • kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas organizēšana un kontrole
  • kapu rakšanas un apbedīšanas pakalpojumu nodrošināšana
  • jaunu kapsētu ierīkošanas plānošana un darbu organizēšana
  • precīzas, pārskatāmas un drošas apbedījumu uzskaites, kā arī apbedījuma vietu kartēšanas nodrošināšana
  • apbedījuma vietu elektroniskās datu bāzes izveidošana un uzturēšana
  • komersantu, kuri sniedz pakalpojumus kapsētās saskaņā ar Departamenta noslēgtajiem līgumiem, sniegto pakalpojumu kvalitātes kontrole un to darbības koordinēšana
  • bezpiederīgo vai par tādiem atzīto mirušo kremēšanas un apbedīšanas organizēšana

Sīkāk par Kapsētu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem sadaļā: Pakalpojumi

Apbedīšanas pabalsts un formalitātes