Vides troksnis

Eiropas Parlamenta un Padomes 25. jūnija Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību paredz Eiropas Savienības pilsētās ar vairāk nekā 100 000 iedzīvotājiem (aglomerācijās) izstrādāt vides (āra) trokšņa stratēģiskās kartes trokšņiem no auto, sliežu ceļu un gaisa satiksmes, kā arī rūpnieciskajām zonām. Rīgas aglomerācijas (tajā skaitā Rīgas pilsētas) vides trokšņa stratēģiskā karte tika izstrādāta 2008.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Direktīva 2002/49/EK arī paredz, ka vides trokšņa stratēģiskās kartes ir jāpārskata un jāatjauno ik pēc 5 gadiem.

2021.gadā Rīgas pilsētas vides trokšņa stratēģiskā karte tika pārskatīta un pilnībā atjaunota atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” un 27.04.2022 tika pieņemts Rīgas domes lēmums Nr.1466 “Par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģisko karšu apstiprināšanu”.

Kartes, kas sniedz informāciju par gada vidējā trokšņa līmeņiem (rādītājiem) no autosatiksmes, dzelzceļa (tramvaju) satiksmes, gaisa satiksmes, kā arī no rūpnieciskajiem uzņēmumiem un iekārtām, tiks izmantotas, lai informētu sabiedrību par vides troksni un kā pamats trokšņa samazināšanas rīcības plāna izstrādei.

Rīgas pilsētas vides trokšņa stratēģiskā karte faktiski ietver 5 interaktīvās trokšņu kartes, no kurām katrai ir pieejami Rīgas pilsētas gada vidējā trokšņa diennakts, dienas, vakara un nakts zonējuma kartes.

Rīgas pilsētas trokšņa stratēģiskās kartes izstrādes un atjaunošanas rezultātu kopsavilkums

UZMANĪBU: Lai kartē varētu nolasīt trokšņa rādītāju vērtības trokšņa zonās, ar peles kursoru jānospiež uz attiecīgās iekrāsotās trokšņa zonas. Augšējā labajā stūrī ir iespējams izvēlēties trokšņu līmeņus dienā, naktī, vakarā vai vidējo trokšņa līmeni diennaktī.

Ar Rīgas domes 2017.gada 15.decembra lēmumu Nr.633 “Par rīcības plānu vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā no 2017.gada līdz 2022.gadam” ir apstiprināts Rīcības plāns vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā 2017. – 2022.gadam. Rīcības plāna izstrādātājs ir SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Vīlandes ielā 3, dz. 6, Rīga, Latvija LV-1010 www.environment.lv/.

Rīcības plāns ir izstrādāts, novērtējot ar Rīgas domes 2014.gada 8.jūlija lēmumu Nr.1365 apstiprinātā Rīcības plāna vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā ar pasākumiem laikposmam no 2014. līdz 2019.gadam izpildi (Ziņojums par Rīcības plānas izpildi) un pamatojoties uz 2015.gadā izstrādāto, ar Rīgas domes 2015.gada 15.decembra lēmumu Nr.3331 apstiprināto Rīgas pilsētas trokšņa stratēģisko karšu sniegtajiem datiem”