Īres dzīvokļu maiņa

ĪRES DZĪVOKĻU MAIŅAS SLUDINĀJUMI

 

Īres dzīvokļa maiņas nosacījumi

Rīgas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas savstarpēji var apmainīt paši īrnieki divos gadījumos:

  • telpas savstarpēji var apmainīt īrnieki, kas saņēmuši pašvaldības neprivatizējamās dzīvojamās telpas kā pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;
  • telpas savstarpēji var apmainīt īrnieki, kam bija iespēja privatizēt pašvaldības dzīvojamās telpas, bet līdz šim tās nav privatizētas.

Ja pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem ir vēlme apmainīt īrēto dzīvokli, sludinājumu par savu īrēto dzīvokli var ievietot Mājokļu un vides departamenta mājas lapā, aizpildot anketu (iekrāsotā daļa netiks publicēta).

Dzīvojamās telpas apmaiņas pakalpojumu var saņemt tikai tad, ja par to savstarpēji ir vienojušies visi apmaiņas dalībnieki. Maksa par pakalpojumu ir līdzšinējā – 61.12 euro (ar PVN), ), un tā veicama AS “Luminor Bank” Latvijas Filiālē esošajā Rīgas pilsētas pašvaldības kontā LV37 RIKO 0023 3000 0501 0 (kods RIKOLV2X).

Ja īrnieki ir vienojušies par īrēto dzīvokļu apmaiņu, tad visiem vienlaicīgi jāierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā un jāiesniedz aizpildītas veidlapas: „Veidlapa V24DzP” (24.pielikums), „Veidlapa V25DzP” (25.pielikums), kas arī atrodamas Departamenta mājas lapā mvd.riga.lv sadaļā „Pakalpojumi”– Veidlapas pašvaldības dzīvokļu jautājumos (attiecīgi 16.un 17.punkts).

Apmeklētāju pieņemšanas nodaļa sniedz konsultācijas iedzīvotājiem pa tālruni 6747 4700:

  • pirmdienās 8.30 – 18.00;
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 – 17.00;
  • piektdienās 8.30 – 16.00.

Pēc īres dzīvokļu apmaiņas jauns īres līgums tiek noslēgts uz 2 (diviem) gadiem ar tiesībām prasīt līguma pagarinājumu. Sludinājums pēc iesniegto datu pārbaudes Mājokļu un vides departamenta mājas lapā tiks ievietots 3 darba dienu laikā.