Īres dzīvokļu maiņa

ĪRES DZĪVOKĻU MAIŅAS SLUDINĀJUMI

 

Īres dzīvokļa maiņas nosacījumi

Rīgas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas savstarpēji var apmainīt paši īrnieki divos gadījumos:

  • telpas savstarpēji var apmainīt īrnieki, kas saņēmuši pašvaldības neprivatizējamās dzīvojamās telpas kā pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;
  • telpas savstarpēji var apmainīt īrnieki, kam bija iespēja privatizēt pašvaldības dzīvojamās telpas, bet līdz šim tās nav privatizētas.

Ja pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem ir vēlme apmainīt īrēto dzīvokli, sludinājumu par savu īrēto dzīvokli var ievietot Mājokļu un vides departamenta mājas lapā, aizpildot anketu (iekrāsotā daļa netiks publicēta).

Dzīvojamās telpas apmaiņas pakalpojumu var saņemt tikai tad, ja par to savstarpēji ir vienojušies visi apmaiņas dalībnieki. Maksa par pakalpojumu ir līdzšinējā – 61.12 euro (ar PVN).

Ja īrnieki ir vienojušies par īrēto dzīvokļu apmaiņu, tad visiem vienlaicīgi jāierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā un jāiesniedz aizpildītas veidlapas: „Veidlapa V23Dz”, „Veidlapa V24Dz”, kas atrodamas Departamenta mājas lapā mvd.riga.lv sadaļā „Pakalpojumi”– Dzīvokļu pārvalde – D10 pakalpojums „Pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa” – Pakalpojuma apraksts.

Juridisko konsultāciju nodaļa iedzīvotājus pieņem Brīvības ielā 49/53, 5. stāvā 501. vai 503. kabinetā, tālruņi 67012509, 67012540:

  • pirmdienās 8.30 – 18.00;
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 – 17.00;
  • piektdienās 8.00 – 16.00.

Pēc īres dzīvokļu apmaiņas jauns īres līgums tiek noslēgts uz 2 (diviem) gadiem ar tiesībām prasīt līguma pagarinājumu.Sludinājums pēc iesniegto datu pārbaudes Mājokļu un vides departamenta mājas lapā tiks ievietots 3 darba dienu laikā.