Projekts NonHazCity

NonHazCity ir ES Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020. gadam pētnieciskais projekts, kura mērkis ir samazināt bīstamo vielu daudzumu Baltijas jūras reģiona valstīs. Projekta ietvaros tiks meklētas iespējas pašvaldībām un notekūdeņu attīrīšanas stacijām samazināt prioritāro bīstamo vielu u.c. piesārņojuma emisiju no maza mēroga emitētājiem pilsētas robežās, kas nav iespējams ar tradicionālām ūdens attīrīšanas metodēm.

NonHazCity īstenošana Baltijas jūras reģionā ir nepieciešama, jo, neskatoties uz normatīvajiem aktiem, kas regulē bīstamo vielu emisiju skaitu un sastopamību ūdenstilpēs, vairākas grupas prioritāro bīstamo vielu joprojām tiek emitētas. Emisiju izcelsmes ir no trim galvenajiem avotiem: 1) rūpnieciskie notekūdeņi; 2) pašvaldību notekūdeņu; 3) lietus ūdeņi. Stingras normas regulē bīstamo vielu emisijas no rūpnieciskiem avotiem, savukārt vairumu no mazajiem notekūdeņu emitētājiem nav iespēju efektīvi regulēt un kontrolēt.

NonHazCity īstenošanas rezultātā partneru pašvaldības iegūs labāku izpratni par bīstamajām vielām saistībā ar to specifiku, par vides un veselības riskiem, kaitīgo vielu avotiem, par alternatīvām un risinājumiem. Darbībai būs noteiktas prioritārās kaitīgas vielas un tās galvenie avoti, un tiks attīstīti bīstamo vielu samazināšanas rīcības plāni pašvaldībās, kā arī tiks izstrādāti konkrēti priekšlikumi par prioritāro vielu samazināšanu galvenajos avotos un ieviestas izmaiņas ķimikāliju lietošanā, arī celtniecības materiāliem un citiem izstrādājumiem.

Kopējais NonHazCity budžets trim gadiem no 01.03.2016. līdz 28.02.2019. ir 3 546 797.08 euro, Rīgas domes daļa ir 147 685 euro, kurā 21 900 euro ir Rīgas domes līdzfinansējums. NonHazCity priekšfinansējumu nodrošina Rīgas domes Finanšu departamenta Resursu pārvalde.

Buklets

Rīgas dome pilnvaroja Mājokļu un vides departamentu piedalīties  ES Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020. gadam projekta “Inovatīvie pārvaldības risinājumi bīstamo vielu emisiju samazinājumam pilsētu teritorijās Baltijas jūras reģionā” ar Projektu vadības sistēmas identifikācijas Nr. 3142 (NonHazCity) īstenošanā partnerībā ar:

 • Stokholmas pilsētas domi – vadošais partneris;
 • Vasteras pilsētu (Zviedrija);
 • Zviedrijas Lauksaimniecības universitāti;
 • Turku Lietišķo zinātņu universitāti (Somija);
 • Pērnavas pilsētas domi;
 • AS “Pērnavas ūdens”;
 • Baltijas vides forumu Igaunijā;
 • Baltijas vides forumu Latvijā;
 • Gdaņskas Universitāti Polijā;
 • Gdaņskas pilsētas domi;
 • Baltijas vides forumu Lietuvā;
 • Gdaņskas  ūdens pakalpojumu sniedzējiem – SIA;
 • Klaipēdas pilsētas reģionālo vides pārvaldi;
 • Lietišķās ekoloģijas institūtu (Vācija);
 • Baltijas vides forumu Vācijā;
 • Kauņa rajona pašvaldību;
 • Šauļu rajona pašvaldību.

Projekta mājaslapa: http://nonhazcity.eu/

Informācija par bīstamām vielām: http://padomapirmsperc.lv/consumer-5/bistamas-vielas/

Rīgas pašvaldības bīstamo vielu samazināšanas rīcības plāna projekts