Apbedījumu uzskaite

Apbedījumi tiek fiksēti mirušo reģistrācijas grāmatās katrā kapsētā un apbedījumu pasūtījumu elektroniskajā datu bāzē (Kapsētu pārvaldes maksājumu sistēmā). Pārvalde pilnveido un aktualizē elektronisko datu bāzi par apbedījuma vietām.

Pēc pieprasījuma Pārvalde izsniedz izziņas:

  • par apbedījumiem kapavietās;
  • par tiesībām apbedīt mirušo kapavietā.

Sīkāk par Kapsētu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem sadaļā: Pakalpojumi – Kapsētu pārvaldes vai kapsētas izziņas izsniegšana par Rīgas pašvaldības kapsētu apbedījumiem.