Gaisa kvalitāte Rīgā šobrīd

Gaisa piesārņojuma dati ir pieejami šeit: http://gmsd.riga.lv/ (ieteicams izmantot interneta pārlūkus Chrome, Mozilla vai Edge)

Rīgas gaisa kvalitātes indekss (GKI)

Pamatojoties uz pārskatu par jau esošām metodikām, darba semināriem, konsultācijām [1], Eiropas Savienības (ES) gaisa kvalitātes indeksa (GKI) prototipam ir izvēlētas šādas piesārņotājvielas: ozons (O3), slāpekļa dioksīds (NO2), daļiņas PM10, daļiņas PM2.5, sēra dioksīds (SO2). Vielu koncentrācijas robežvērtības, vidējošanas periodi un tām atbilstošās GKI zonu krāsas attēlotas Tabulā 1.

Tabula 1. Gaisa kvalitātes indeksu nosakošās piesārņotājvielas, sadalījums zonās un krāsas [1].

Zonu apraksts un krāsa PM2.5 µg/m3 24 h slīdošā vidējā vērtība PM10 µg/m3 24 h slīdošā vidējā vērtība NO2 µg/m3 1 h vidējā SO2 µg/m3 1 h vidējā O3 µg/m3 1 h vidējā
Ļoti labs 0-10 0-20 0-40 0-100 0-80
Labs 11-20 12-35 41-100 101-200 81-120
Viduvējs 21-25 36-50 101-200 201-350 121-180
Slikts 26-50 51-100 201-400 351-500 181-240
Ļoti slikts >50 >100 >400 >500 >240

Zonas iedalītas tā, ka MK Noteikumos par gaisa kvalitāti noteiktie normatīvi [2]  šīm vielām (PM2.5 – Pasaules Veselības organizācijas ieteiktais robežlielums [3]) ir GKI trešās zonas “Viduvēja gaisa kvalitāte” koncentrācijas augšējās robežas rādītājs: PM2.5 24h – 25 µg/m3; PM10 24h – 50 µg/m3;  NO2 1h – 200 µg/m3; SO2 1h – 350 µg/m3; O3 1h – 180 µg/m3.

Indeksa aprēķiniem izmantoti reālie mērījumu dati pirms kvalitātes validēšanas no 3 Rīgas domes gaisa monitoringa stacijām: „Mīlgrāvis” (Mīlgrāvja ielā 10, Rīgā), “Brīvības iela” (Brīvības iela 73), “Pārdaugava” (Kantora – Slampes ielu krustojums).

Katru stundu izmērītās piesārņotājvielu koncentrācijas tiek atjaunotas (PM2.5 un PM10 kā vidējā vērtība no slīdošajām 24 stundām) un attēlota interneta vietnē http://gmsd.riga.lv/ kartē (attiecīgās krāsas balona veidā) un grafikos krāsainos stundu stabiņos tekošajai dienai. Ir iespējams apskatīties arī izmērītās koncentrācijas katrai mērītajai vielai atsevišķi ne tikai šobrīd, bet arī pagātnē (tekošā gada robežās), uzklikšķinot datumam kalendārā izvēlētajai stacijai.

Eiropas Savienības ieteikumi Gaisa kvalitātes indeksa zonu saistībai ar ietekmi uz veselības aizsardzību un rekomendējošās rīcības (Tabula 2).

Tabula 2. Krāsas un to atšifrējums ietekmei uz veselību, kā arī iespējamās rīcības

Gaisa kvalitātes zona Ietekme uz veselību Padomi attiecībā uz veselību
Ļoti laba Gaisa kvalitāte uzskatāma par apmierinošu; nav risku no gaisa piesārņojuma Mierīgi un bez uztraukuma veiciet visas ieplānotās aktivitātes ārā
Laba Gaisa kvalitāte ir pieņemama, lai gan mazākai daļai no sevišķi uz piesārņojumu jutīgiem cilvēkiem var būt vidēja ietekme uz veselību Sevišķi jutīgiem cilvēkiem jāapsver iespēja ierobežot ilgākas aktivitātes ārā. Var parādīties tādi simptomi kā klepus vai elpas trūkums.
Vidēja Jutīgiem cilvēkiem var būt ietekme uz veselību. Pārējie, iespējams, netiktu apdraudēti. Jutīgiem cilvēkiem nav ieteicamas ilgstoša uzturēšanās un fiziskas aktivitātes ārā. Ar astmu un elpošanas ceļu iekaisumiem slimojošiem var parādīties simptomi, piemēram, klepošana, elpas trūkums; jālieto medikamenti (inhalatori) biežāk. Pieaugušie ar sirds problēmām var izjust sirdsklauves, elpas trūkumu, negaidītu nogurumu, tad jāmeklē ārstu palīdzība.
Slikta Ikkatrs var izjust ietekmi uz veselību, jutīgie it sevišķi. Jutīgās grupas locekļiem, kā bērniem ar astmu, pieaugušiem ar sirds problēmām, jāierobežo pastaigas un lielāka fiziskā slodze ārā. Ikkatram, ja izjūt ka sāk sūrstēt kakls vai nāk klepus, jāierobežo fiziskās aktivitātes un pastaigas ārā.
Ļoti slikta Veselības aizsardzības brīdinājums par ārkārtas situācijām. Jebkurš var sajust ietekmi uz veselību. Centieties mazāk uzturēties ārā, sevišķi, ja smagi fiziski jāstrādā. Sekojiet gaisa kvalitātes prognozēm un dodieties ārā, kad gaisa kvalitāte sāk uzlaboties.

Atsauces:

  • [1] Services to develop an EU Air Quality Index. ED 60428 EU AQI Final Report, Issue 1.0; Date 14/11/2016; Report for European Commission DG ENV ENV.C.3/FRA/2013/0013.
  • [2] Ministru kabineta noteikumi Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti“, Rīgā 2009.gada 3.novembrī.
  • [3] WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update 2005. Summary of risk assessment: © World Health Organization 2006
  • Fona gaisa piesārņojuma mērījumus, arī pilsētas centrā, veic VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. Aktuālā informācija pieejama šeit.