Gaisa monitorings Rīgā

Gaisa piesārņojuma mērījumus Rīgā veic gan pašvaldība, gan valsts institūcija, gan uzņēmumi:

Rīgas dome nodrošina gaisa monitoringu pašvaldības līmenī, izmantojot šim nolūkam 3 monitoringa stacijas:

 1. Stacija Mīlgrāvis. Viena nepārtrauktas darbības DOAS tipa gaisa monitoringa stacija Mīlgrāvī (Mīlgrāvja iela 10); mēraparatūras darbojas nepārtrauktā režīmā, iegūstot jaunus mērījumus ik pa 10 minūtēm, dati automātiski tiek vākti RD Mājokļu un vides departamentā, izmantojot mobilos sakarus un ftp serveri.
 2. Stacija Brīvības iela. PM10 un gaisu piesārņojošo gāzu mērījumi Brīvības ielā posmā no Bruņinieku līdz Ģertrūdes ielai atsākti 2017.gada aprīlī ar jaunu DOAS sistēmas mēraparatūru.
 3. Stacija Pārdaugava. Lai paplašinātu monitoringa tīklu arī Daugavas kreisajā krastā un apzinātu individuālās apkures radīto PM2.5 un PM10 daļiņu piesārņojumu, 2018.gada maijā  darbu uzsāka jauna gaisa kvalitātes monitoringa stacija, kas atrodas Pārdaugavā, Kantora – Slampes ielu krustojumā (Kantora ielā 32 ).

Gaisa kvalitātes indekss

Tiešie nevalidētie dati no visām trim Rīgas domes gaisa monitoringa stacijām, kas kalpo kā indikatīvs novērtējums gaisa piesārņojuma pakāpei monitoringa vietās, 1 dienas griezumā, atjaunojoties ik stundu, tiek attēloti šeit.

Valsts gaisa monitoringa sistēmā Rīgai ietilpst trīs VSIA “LVĢMC” monitoringa stacijas, kuras nodrošina pilsētas fona koncentrāciju mērījumus, iegūstot informāciju par gaisa kvalitāti fona (jumti, parki) līmenī sekojošas vietās:

 • Latgales priekšpilsētā, Ķengaragā, Maskavas ielā 165. Mēraparatūra uzstādīta uz LVĢMC ēkas juma; starotājs (gaismas avots) uzstādīts uz Sporta manēžas jumta; mērstara garums – 300 m, orientācija – R-A virziens;
 • Centrā, Raiņa bulvārī; mēraparatūra uzstādīta uz Latvijas Universitātes (LU) jumta Raiņa bulvārī 19; starotājs (gaismas avots) uzstādīts uz ēkas Aspāzijas bulv. 5 sienas; mērstara garums – 350 m, orientācija – DR-ZA virziens;
 • Centrā, Kronvalda bulvārī 4 (Rīgas kanāla malā); stacija darbojas kopš 2011. gada maija un mēra PM10 un PM2.5 koncentrācijas.

Dati tiek apkopoti valsts gaisa monitoringa pārskatos un daļēji atspoguļoti tiešsaistē.

Rīgas Brīvostas gaisa monitoringa sistēma

Sakarā ar ogļu kravu apstrādi un pārkraušanu saistīto procesu pārcelšanos uz Krievu salu, savu aktualitāti zaudēja monitoringa stacijās Voleru ielā 2 un Gāles ielā 2 veiktie cieto daļiņu mērījumi, tāpēc ar 2019. gada 1. janvāri šo staciju darbība ir pārtraukta. Lai nodrošinātu Krievu salā pārkraujamo kravu radīto cieto daļiņu emisiju kontroli, Rīgas brīvostas pārvalde ir uzstādījusi  trīs jaunas monitoringa stacijas. Viena no tām izvietota Krievu salā  pārkraušanas vietu tiešā tuvumā, divas dzīvojamo rajonu tiešā tuvumā  – Bolderājā Stūrmaņu ielā 1G un Vecmīlgrāvī Meldru ielā 5A.

Lejamkravu termināliem piegulošajās teritorijās  Audupes ielā 15/17, Tvaika ielā 35 un Kundziņsalas 16.šķērslīnijā 4, Rīgas brīvostas pārvalde ir uzstādījusi gaisa monitoringa stacijas, kas nodrošina gaistošo organisko savienojumu (benzola, NO2, SO2)mērījumus.

Visās monitoringa stacijās gaisa kvalitātes mērījumi tiek veikti reālā laika režīmā. Četrās no esošajām monitoringa stacijām tiek veikti arī meteoroloģisko parametru mērījumi. Rezultāti mēneša pārskatu veidā pieejami Rīgas Brīvostas mājaslapā.

Ostas uzņēmumu monitoringa datus operatori paši izmanto, lai sekotu līdzi piesārņotājvielu (galvenokārt PM un benzols) koncentrācijām, kā arī vēja virzienam un ātrumam, un atbilstoši regulētu darba procesu. Uzņēmi pārskatus reizi pusgadā par veiktā monitoringa datiem iesniedz Valsts Vides Dienestam un Rīgas domei.

Gaisa monitoringa staciju novietojums Rīgā (bez Brīvostas un tās uzņēmumu monitoringa):

 • ST1 – Rīgas domes gaisa monitoringa stacija Mīlgrāvja ielā 10;
 • ST2 – Rīgas domes gaisa monitoringa stacija Brīvības ielā 73;
 • ST3 – Rīgas domes gaisa monitoringa stacija Kantora ielā 32 (no 2.05.2018.g. );
 • ST4 – LVĢMC gaisa monitoringa stacija J.Raiņa bulvārī 19;
 • ST5 – LVĢMC gaisa monitoringa stacija Kronvalda bulvārī 4;
 • ST6 – LVĢMC gaisa monitoringa stacija Maskavas ielā 165;
 • ST7 – Rīgas Brīvostas pārvaldes PM10 gaisa monitoringa stacija Voleru ielā 2;
 • ST8 – Rīgas Brīvostas pārvaldes PM10 gaisa monitoringa stacija Gāles ielā 2.