Gaisa monitorings Rīgā

Gaisa piesārņojuma mērījumus Rīgā veic gan pašvaldība, gan valsts institūcija, gan uzņēmumi:

Rīgas dome 2016.gadā nodrošināja gaisa monitoringu pašvaldības līmenī, izmantojot šim nolūkam 3 monitoringa stacijas:

  1. Stacija Mīlgrāvis. Viena nepārtrauktas darbības DOAS tipa gaisa monitoringa stacija Mīlgrāvī (Mīlgrāvja iela 10); mēraparatūras darbojas nepārtrauktā režīmā, iegūstot jaunus mērījumus ik pa 10 minūtēm, dati automātiski tiek vākti RD Mājokļu un vides departamentā, izmantojot mobilos sakarus un ftp serveri.
  2. Stacija Brīvības iela. PM10 un gaisu piesārņojošo gāzu mērījumi Brīvības ielā posmā no Bruņinieku līdz Ģertrūdes ielai atsākti 2017.gada aprīlī ar jaunu DOAS sistēmas mēraparatūru, bet sakaŗā ar aparatūras testēšanu un seguma remonta darbiem Brīvības ielā 2017.g. vasaras-rudens mēnešos, mērījumi vēl netiek publiskoti.
  3. Stacija Pārdaugava. Rīgas dome 2017. gadā ir iegādājusies jaunu DOAS sistēmas mēraparatūru, kuru plānots uzstādīt Pārdaugavā, tādējādi īstenojot Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2016.-2020. gadam pasākumu G.1. “Pilnveidot un uzturēt vides monitoringu un informācijas sistēmas”, paplašinot monitoringa tīklu uz Daugavas kreiso krastu un apzinot individuālās apkures radīto daļiņu PM2.5 piesārņojumu. Stacija tiks uzstādīta 2017.gada nogalē.

Gaisa kvalitātes indekss

Tiešie nevalidētie dati, kas kalpo kā indikatīvs novērtējums gaisa piesārņojuma pakāpei monitoringa vietās (2017.gadā – stacija Mīlgrāvis), kas tiek pārrēķināti gaisa kvalitātes indeksā un 1 dienas griezumā, atjaunojoties ik stundu, tiek attēloti Mājokļu un vides departamenta mājas lapā (informācija par GKI) http://mvd.riga.lv/parvaldes/vides-parvalde/gaisa-kvalitate/gaisa-kvalitate-sobrid un pats GKI: http://gmsd.riga.lv/

Valsts gaisa monitoringa sistēmā Rīgai 2016. gadā ietilpst trīs VSIA “LVĢMC” monitoringa stacijas, kuras nodrošina pilsētas fona koncentrāciju mērījumus, iegūstot informāciju par gaisa kvalitāti fona (jumti, parki) līmenī sekojošas vietās:

  • Latgales priekšpilsētā, Ķengaragā, Maskavas ielā 165. Mēraparatūra uzstādīta uz LVĢMC ēkas juma; starotājs (gaismas avots) uzstādīts uz Sporta manēžas jumta; mērstara garums – 300 m, orientācija – R-A virziens;
  • Centrā, Raiņa bulvārī; mēraparatūra uzstādīta uz Latvijas Universitātes (LU) jumta Raiņa bulvārī 19; starotājs (gaismas avots) uzstādīts uz ēkas Aspāzijas bulv. 5 sienas; mērstara garums – 350 m, orientācija – DR-ZA virziens;
  • Centrā, Kronvalda bulvārī 4 (Rīgas kanāla malā); stacija darbojas kopš 2011. gada maija un mēra PM10 un PM2.5 koncentrācijas.

Dati tiek apkopoti valsts gaisa monitoringa pārskatos un daļēji atspoguļoti tiešsaistē.

Divas nepārtrauktas darbības putekļu PM10 monitoringa stacijas, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Rīgas Brīvostas pārvaldi un LVĢMC, kontrolē gaisa piesārņojumu Rīgas Brīvostas teritorijā abās pusēs Daugavai – Gāles ielā 2 un Voleru ielā 2. PM10 monitoringa staciju mērījumi Brīvostas teritorijā šinī darbā kopējā rezultātu analīzē nav iekļauti, bet mēneša pārskatu veidā pieejami Rīgas brīvostas mājaslapā.

Kopš 2014. gada ir uzsākts piesārņojuma monitorings Rīgas Brīvostā un uzņēmumos, pateicoties izmaiņām Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 2016. gadā monitoringu veic:

  • 4 uzņēmumi, kuri pārkrauj akmeņogles, ir uzstādījuši nepārtrauktu PM10 un PM2.5 daļiņu monitoringu (lāzerstara izkliedes tipa instrumenti, kas vienlaicīgi nosaka PM10 un PM2.5 koncentrācijas) kopā ar meteomastiem;
  • 6 DOAS tipa mēriekārtas ( 3 – paši uzņēmumi, 3 -Rīgas Brīvosta) benzola koncentrāciju monitoringam kopā ar meteomastiem, kas uzstādīti Brīvostas/uzņēmumu teritorijās;
  • Viens uzņēmums uzstādījis iekārtu nepārtrauktam smaku monitoringam (AlphaMoss (Francija)), kas ir pirmā šāda iekārta Baltijas valstīs.

Ostas uzņēmumu monitoringa datus operatori paši izmanto, lai sekotu līdzi monitorēto piesārņotājvielu (galvenokārt PM un benzols) koncentrācijām, kā arī vēja virzienam un ātrumam, un atbilstoši regulētu darba procesu. Uzņēmi pārskatus reizi pusgadā par veiktā monitoringa datiem iesniedz Valsts Vides Dienestam un Rīgas domei.

Gaisa monitoringa staciju novietojums Rīgā 2017. gadā (bez Brīvostas un tās uzņēmumu monitoringa) – karte, bet kontrolēto piesārņojošo vielu uzskaitījums un ES un LR noteiktie normatīvi – tabulas 1 un 2.

Gaisa kvalitāte Eiropas pilsētās: vairākas Eiropas pilsētas kopēja projekta ietvaros izveidojušas mājas lapu Air Quality in Europe, kur gaisa kvalitātes indekss (aprēķināts no vairāku piesārņotājvielu stundu vidējām koncentrācijām) tiek atjaunots katru stundu, līdz ar to radot iespēju reālā laikā sekot gaisa kvalitātei lielāko Eiropas pilsētu ielās.