Atkritumu apsaimniekošana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu Rīgas pilsētā atbilstoši Rīgas domes 2019.gada 29.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā”.

Rīgas dome par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi līgumus ar četriem atkritumu apsaimniekotājiem: SIA „Clean R”, SIA „Eco Baltia vide”, SIA „Pilsētvides serviss” un SIA LAUTUS (iepriekš SIA „Ragn–Sells”), kuri ir tiesīgi savākt, šķirot un pārvadāt sadzīves atkritumus  Rīgas pilsētā.

Papildu informācija par atkritumu apsaimniekošanu var iegūt: