Atkritumu apsaimniekošana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu Rīgas pilsētā atbilstoši Rīgas domes 2019.gada 29.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā”.

Rīgas dome par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi līgumus ar trīs atkritumu apsaimniekotājiem: SIA “CleanR”, SIA “Eco Baltia vide” un PS “Lautus Vide”, kuri ir tiesīgi savākt, šķirot un pārvadāt sadzīves atkritumus Rīgas pilsētā.

Papildu informācija par atkritumu apsaimniekošanu var iegūt: