Atkritumu apsaimniekošana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu Rīgas pilsētā atbilstoši Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošiem noteikumiem Nr.90 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”. Minēto noteikumu 10. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai pārvaldnieks slēdz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.

Rīgas dome par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi līgumus ar četriem atkritumu apsaimniekotājiem: SIA „Clean R”, SIA „Eco Baltia vide”, SIA „Pilsētvides serviss” un SIA LAUTUS (iepriekš SIA „Ragn–Sells”), kuri ir tiesīgi savākt, šķirot un pārvadāt sadzīves atkritumus  Rīgas pilsētā.

Papildu informācija par atkritumu apsaimniekošanu var iegūt: