Projekts NonHazCity 2

Ķīmisko vielu pārvaldīšanas rīcības plānu ieviešana, apmācību organizēšana, privāto patērētāju un mazo uzņēmumu motivēšana pašvaldībās, izmantojot projekta NonHazCity rezultātus (NonHazCity 2, #X006)

NonHazCity 2 ir projekta NonHazCity 1 (2016-2019) turpinājums, kura galvenais mērķis ir attīstīt nozīmīgākās NonHazCity projekta  aktivitātes un vēl papildus:

  • novērot un izvērtēt NonHazCity 1 projekta laikā izstrādāto stratēģiju un vadlīniju ieviešanu;
  • sistematizēt publiskā sektora darbinieku apmācības;
  • veicināt ķīmisko vielu pārvaldības jautājumu iekļaušanu vides vadības sistēmas standartos;
  • iedrošināt vēl vairāk mājsaimniecību un biroju ikdienā lietot produktus, kuri satur mazāk bīstamo vielu;
  • aktualizēt sabiedrībā līdz šim mazāk skarto tēmu “bīstamās vielas plastmasā”.

Projekts izstrādās īpašus palīglīdzekļus mājsaimniecībām un birojiem bīstamo vielu identificēšanai, informatīvo materiālu par plastmasu un ķimikālijām tajā un tematiskās vadlīnijas pašvaldībām.

Projekta NonHazCity 2  īstenošanas  termiņi: 2019.gada augusts – 2021.gada janvāris.

Galvenie fakti:

Vadošais partneris: Rīgas dome

Projektu līdzfinansē: INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Kopējais budžets: 1,1 milj. EUR  Eiropas Reģionālās attīstības fonds: 0.9 milj. EUR

Rīgas domes daļa ir 109 760 euro, kurā 16 900 euro ir Rīgas domes līdzfinansējums.

Īstenošanas laiks: 08/2019 – 01/2021

Projekta mājaslapa: padomapirmsperc.lv

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums-Latvija; Baltijas Vides Forums-Lietuva; Baltijas Vides Forums-Igaunija; Baltijas Vides Forums-Vācija; Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna Sp. z.o.o.; Vesterosas pilsēta; Pērnavas pilsēta; Turku Lietišķo zinātņu universitāte; Polijas ISO 14000 Forums; Sanktpēterburgas Aeronavigācijas aparatūras universitāte; Bezpeļņas organizācija Vides savienība