Kapavietu labiekārtošana

Pārvalde nesniedz kapavietu kopšanas, pieminekļu uzstādīšanas un kapavietas labiekārtošanas pakalpojumus. Šos pakalpojumus kapavietu uzturētāji var veikt paši vai slēgt vienošanos ar individuāliem komersantiem, kuri izņēmuši licences Kapsētu pārvaldē.

Pirms kapavietas aprīkojuma (pieminekļa, kapavietu apmaļu u.c.) uzstādīšanas kapavietas uzturētājam ir pienākums saskaņot šos darbus ar attiecīgās kapsētas pārzini.

Sīkāka informācija sadaļā: Pakalpojumi – Atļaujas izsniegšana kapavietas aprīkojuma demontāžai un/vai uzstādīšanai Rīgas pašvaldības kapsētās.