LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Vides pārvaldes funkcijas

Vides pārvalde ir Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta struktūrvienība, kas realizē vides pārraudzības funkciju pašvaldības līmenī šādās jomās:

  • gaisa kvalitāte;
  • vides troksnis;
  • atkritumu apsaimniekošana;
  • virszemes un pazemes ūdens;
  • meliorācija;
  • rūpnieciskais piesārņojums;
  • publiskie apstādījumi;
  • īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (t.sk. dižkoki), meži;
  • mājas (istabas) un klaiņojošie dzīvnieki;
  • licences komercdarbībai zvejniecībā;
  • rūpnieciskās zvejas tiesību noma;
  • publiskās labierīcības;
  • strūklakas.

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×