Realizētie projekti

Pētījums par smaku sensoriem Sarkandaugavā 2020

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde laikā no 2018.gada decembra līdz 2020.gada augustam Rīgas Sarkandaugavā realizēja projektu “Pētījums par efektīvu smaku piesārņojuma monitoringu industriālās teritorijas tuvumā Rīgā, izmantojot portatīvu sensoru sistēmu” divās kārtās.

Projekta I kārtā no vairākiem desmitiem dažādu tipu gāzu sensoriem atlasīti 7 metāla oksīdu sensori ar augstāku smaku reģistrācijas potenciālu: TGS2600, TGS2602, TGS2603, TGS2620, MQ-136, WSP2110, MiCS-5524, kā arī fotojonizācijas sensors Baseline-Mocon piD-TECH eVx. Uz to bāzes izveidota sensoru sistēma smaku atpazīšanai V-nose.

Projekta II kārtā, multiplicējot I kārtā izstrādāto sensoru sistēmu, izveidoti 4 “mākslīgie deguni, izvēlētas 4 vietas to uzstādīšanai: a) references stacijā (Mīlgrāvja GMS), Mīlgrāvja ielā 10; ) Baltāsbaznīcas ielā 52; c) Skuju ielā 11 (Rīgas 31. vidusskolā); d) Tvaika ielā 27. Veikta sistēmu testēšana, datu pārraides kanāla ierīkošana, mērījumu veikšana un datu uzkrāšana vairāk kā 2 mēnešu periodā; veikta datu grafiskā attēlošana, apstrāde un analīze. Projekta ietvaros apkopotas iedzīvotāju sūdzības par traucējošu smaku esamību Rīgas pilsētā aika periodā no 2020. gada 1. aprīļa līdz 13. jūlijam, kas analizētas kopā ar sensoru mērījumiem.

Pētījuma atskaite


Pētījums par Rīgas gaisa kvalitāti vietās ar trūkstošiem datiem, izmantojot tiešsaistes bezvadu sensoru tīklu

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde 2018.gadā Rīgas centrā realizēja projektu „Pētījums par Rīgas gaisa kvalitāti vietās ar trūkstošiem datiem, izmantojot tiešsaistes bezvadu sensoru tīklu”. Rīgas centrā tika uzstādītas piecas ar kalibrētiem sensoriem aprīkotas tiešsaistes bezvadu un energoautonomas iekārtas ar mērķi novērtēt šāda gaisa kvalitātes novērojumu tīkla iegūstamo informāciju un tās kvalitāti (ticamību). Iegūtie mērījumu rezultāti liecina par atzīstamu zemo izmaksu sensoru izmantošanas potenciālu, paplašinot monitoringa tīklu, iegūstot zināmas precizitātes un labas temporālās izšķirtspējas mērījumus, kas informēšanai izmantojami gan tikai pēc apstrādes ar speciāli piemeklētiem algoritmiem, kuros būtiska nozīme arī gaisa temperatūrai un mitrumam.