AP-1

AP-1 Iesniegums lokālā siltumavota izbūvei dzīvoklī/ neapdzīvojamā telpā

 

Informācija par personas datu apstrādi

Nolūks personas datu apstrādei Izvērtēt iespējas veikt siltumavota izmaiņas, ievērojot normatīvus aktus, un pieņemt lēmumu
Apstrādes juridiskais pamats Rīgas domes 18.12.2019. Saistošie noteikumi Nr.97 “Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu”  9.punkts
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (pakalpojuma administrēšana), Rīgas domes Digitālā aģentūra (tehniskā atbalsta nodrošināšana), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Apkaimju iedzīvotāju centrs (iesnieguma reģistrēšanai, ja iesniedzat to CAAIC)
Informācija par personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju (t.sk. atsauce uz atbilstošām vai piemērotām garantijām) Netiek nodoti ārpus ES/EEZ
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Pēc projekta realizācijas   2 gadi

 

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Pakalpojums netiek sniegts, ja Iesniedzējs nav iesniedzis visus datus
Datu avoti un personas datu kategorijas Iesniegtie personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese),  tiek  salīdzināti ar Fizisko personu reģistra datiem (PERS); citi datu avoti: Zemesgrāmata – ziņas par nekustamo īpašumu (adrese);

 

Vispārīgā informācija par personas datu apstrādi

Personas datu apstrādes pārzinis Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas domes Mājokļu un vides departaments; adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010; tālr. Nr.67474700; elektroniskā pasta adrese: dmv@riga.lv)
Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema ielā 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv