KP-8

KP-8 Iesniegums kapavietas uzturēšanas tiesību atjaunošanai

 

Informācija par personas datu apstrādi

Nolūks personas datu apstrādei Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu un oficiālo pilnvaru izpilde
Apstrādes juridiskais pamats 28.04.2015. RD saistošie noteikumi Nr.145 “Rīgas valstspilsētas pašvaldību kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”, 52. punkts.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (pakalpojuma administrēšana), Rīgas domes Digitālā aģentūra (tehniskā atbalsta nodrošināšana), kā arī SIA CEMETY pašvaldības kapsētu kapavietu reģistra veidošanai Kapsētu informācijas sistēmā CEMETY.
Informācija par personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus Es/EEZ) vai starptautisku organizāciju (t.sk. atsauce uz atbilstošām vai piemērotām garantijām) Netiek nodoti ārpus ES/EEZ
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai Dati tiek glabāti kamēr kapsēta darbojās.  Ja kapsētu likvidē, tie tiek nodoti Valsts  Nacionālam arhīvam.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus Pakalpojums netiek sniegts, ja Iesniedzējs nav iesniedzis visus datus.
Datu avoti un personas datu kategorijas Datus sniedz Iesniedzējs.  Iesniegtos datus salīdzina  ar  Fizisko personu  reģistru

 

Vispārīgā informācija par personas datu apstrādi

Personas datu apstrādes pārzinis Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas domes Mājokļu un vides departaments; adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010; tālr. Nr.67474700; elektroniskā pasta adrese: dmv@riga.lv)
Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema ielā 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv