Par iedzīvotāju pieņemšanu klātienē pēc iepriekšēja pieraksta | Rīgas Nami

admin.rNoderīgi

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS (KAC)

Ērtākai mājokļu klientu apkalpošanu klātienē no 2023. gada septembra darbojas SIA “Rīgas nami” izveidots Mājokļu klientu apkalpošanas centrs (KAC) Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 1. stāvā, 15. kabinetā

Ja esat noslēdzis līgumu par dzīvokļa īri sociālajā dzīvojamā namā un ja radušies jautājumi par līgumu slēgšanu, grozījumu veikšanu tajos, palīgtelpu iznomāšanu, autostāvvietu nomu, autostāvvietu caurlaižu izsniegšanu un citus jautājumiem, kas saistīti ar sociālās palīdzības dzīvokļu apkalpošanu, aicinam vērsties šajā centrā pie klientu apkalpošanas un līgumu slēgšanas speciālistiem.

Klientus Mājokļu klientu apkalpošanas centrā (KAC) pieņem darba dienās, apkalpošana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta, lai nodrošinātu klientiem ērtu apmeklējumu un ievērotu piesardzības pasākumus, iepriekš piesakoties pa tālruni 66957198 vai 28599677.