LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Iepirkumi

Lejupielādēt RD Mājokļu un vides departamenta 2017.gada iepirkumu plānu

Informācija par RD MVD noslēgtajiem publisko iepirkumu līgumiem


Aktuālie iepirkumi

Iepirkuma metode Iepirkuma nosaukums / identifikācijas Nr. Iepirkuma dokumentācija Paziņojums par plānoto līgumu Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Paziņojums par rezultātiem Lēmums Līgums (vienošanās)
PIL 8.2 pants
Jauno koku stādījumu uzturēšana
RD DMV 2017/09

Instrukcija

Paziņojums 27.02.2017. plkst. 10.00      
PIL 8.2 pants
Atkritumu savākšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
RD DMV 2017/08

Instrukcija

Paziņojums 27.02.2017. plkst. 10.00      
PIL 8.2 pants
Kancelejas preču iegāde Mājokļu un vides departamenta vajadzībām
RD DMV 2017/07

Instrukcija
Jaut. un atb.

Paziņojums 17.02.2017. plkst. 10.00      
PIL 8.2 pants
Pašvaldības dzīvojamo māju Brīvības gatvē 443, 445 un 451, Rīgā, pievienošana pilsētas centralizētajam kanalizācijas tīklam un ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija
RD DMV 2017/06

Instrukcija
Būvatļauja
Projekts
Jaut. un atb. 1
Jaut. un atb. 2

Paziņojums 17.02.2017. plkst. 10.00      
PIL 8.2 pants
Avārijas koku un zaru zāģēšana Rīgas pašvaldības kapsētās
RD DMV 2017/05

Instrukcija

Paziņojums 17.02.2017. plkst. 10.00      
PIL 8.2 pants
Papeļu (bīstamo un sievišķā klona) likvidēšana Rīgas pilsētā
RD DMV 2017/04

Instrukcija

Paziņojums 27.02.2017. plkst. 10.00      
PIL 8.2 pants
Projektēšanas pakalpojumu sniegšana
RD DMV 2017/03

Instrukcija

Paziņojums 29.03.2017. plkst. 13.00      
PIL 8.2 pants
Rīgas pašvaldības kapsētu uzkopšanas darbi
RD DMV 2017/02

Instrukcija

Paziņojums 06.02.2017. plkst. 10.00   Lēmums  
PIL 8.2 pants
Sabiedrisko tualešu kabīņu remonta pakalpojumi
RD DMV 2017/01

Instrukcija

Paziņojums 23.02.2017. plkst. 10.00      
PIL 8.2 pants
Sabiedrisko tualešu remonta pakalpojumi
RD DMV 2016/64

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums  Līgums 
PIL 8.2 pants
Juridisko pakalpojumu sniegšana
RD DMV 2016/63
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
Līgums
Līgums 
PIL 8.2 pants
Rīgas pilsētas suņu pastaigu laukuma apsaimniekošana
RD DMV 2016/62

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums  Līgums 
PIL 8.2 pants
Nokaltušo un bojāto koku zāģēšana
RD DMV 2016/61

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  Lēmums Līgums 
PIL 8.2 pants
Brīvi stāvoša augu konteineru un laistīšanas sistēmu izgatavošana
RD DMV 2016/60

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  Lēmums Līgums 
PIL 8.2 pants
Sabiedrisko tualešu remonta pakalpojumi
RD DMV 2016/59

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu    
PIL 8.2 pants
Inventāra iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām
RD DMV 2016/58

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums 
PIL 8.2 pants
Koku zāģēšana Rīgas pašvaldības Pārdaugavas kapsētās un Pļavnieku kapsētā
RD DMV 2016/57

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums 
PIL 8.2 pants
Kokaugu ciršana Rīgas Centra humanitārās vidusskolas sporta kompleksā Krišjāņa Barona ielā 116A
RD DMV 2016/56

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  Lēmums Līgums 
PIL 8.2 pants
LED dekoru izgatavošana un/vai piegāde, uzstādīšana, uzturēšana un demontāža Rīgas pilsētas parkos
RD DMV 2016/55

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  Lēmums  Līgums 
PIL 8.2 pants
Ceļu remonts Rīgas pašvaldības kapsētās
RD DMV 2016/54

Instrukcija
Shēmas

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  Lēmums  Līgums 
PIL 8.2 pants
Kokaugu vainagu kopšana
RD DMV 2016/53

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums 
PIL 8.2 pants
Inventāra iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām
RD DMV 2016/52

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu    
PIL 8.2 pants
Brīvi stāvoša augu konteineru izgatavošana
RD DMV 2016/51

Instrukcija
Shēma

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
PIL 8.2 pants
Nokaltušo un bojāto koku zāģēšana
RD DMV 2016/50
Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums 
PIL 8.2 pants
Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kapavietu labiekārtošana
RD DMV 2016/49
Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  Lēmums  Līgums 
PIL 8.2 pants
Kolumbārija centrālās daļas izveide
RD DMV 2016/48
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
Vien. Nr.1
PIL 8.2 panta 16. daļa
Dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija Rīgas pilsētā
RD DMV 2016/47
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Sociālās dzīvojamās mājas Rīgā, Aglonas ielā 35, k-3, sadzīves un lietus kanalizācijas ārējo tīklu atjaunošana
RD DMV 2016/46

Instrukcija
Projekts

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
PIL 8.2 pants
Juglas kanāla krastmalas nostiprināšanas II.kārta
RD DMV 2016/45

Instrukcija
Shēma

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kapavietu labiekārtošana
RD DMV 2016/44

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu    
PIL 8.2 pants
Pašvaldības dzīvojamo māju Brīvības gatvē 443, 445 un 451, Rīgā, pievienošana pilsētas centralizētajam kanalizācijas tīklam un ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija
RD DMV 2016/43

Instrukcija
Projekts

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu    
PIL 8.2 pants
Nokaltušo un bojāto koku zāģēšana
RD DMV 2016/42

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu    
PIL 8.2 pants
Juridisko pakalpojumu sniegšana administratīvajās lietās
RD DMV 2016/41
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām
RD DMV 2016/40

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu atbrīvošana no personas mantām, kura ar tiesas spriedumu tiek izlikta no patvarīgi aizņemtajām telpām, vai bijušā īrnieka mantām, kuram ar tiesas spriedumu ir izbeigts īres līgums, un tas zaudējis dzīvojamo telpu lietošanas tiesības
RD DMV 2016/39

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Rīgas aglomerācijas vides trokšņa samazināšanas rīcības plāna pārskatīšana un jauna rīcības plāna izstrāde laikposmam no 2017. līdz 2022.gadam
RD DMV 2016/38

Instrukcija
Nolikums ar grozījumiem
1. Jaut. un atb.
Nolikums ar grozījumiem
2. Jaut. un atb.

Paziņojums
1. Paziņojums par grozījumiem
2. Paziņojums par grozījumiem

Noslēgts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem   Līgums
Vien. Nr.1
PIL 8.2 pants
Juglas kanāla krastu nostiprinājuma remonts
RD DMV 2016/37

Instrukcija
Shēma
Jaut. un atb.

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3

PIL 8.2 pants
Nokaltušo un bojāto koku zāģēšana
RD DMV 2016/36

Instrukcija
Jaut. un atb.

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
PIL 8.2 pants
Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām
RD DMV 2016/35

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu    
PIL 8.2 pants
Pilsētas kanālā mītošo bebru piebarošana un monitorings
RD DMV 2016/34

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Latvāņu izplatības ierobežošana Rīgas pilsētā
RD DMV 2016/33

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
PIL 8.2 pants
Pļavu un niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās
RD DMV 2016/32

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
PIL 8.2 pants
Infrastruktūras uzturēšana publiskajos apstādījumos
RD DMV 2016/31

Instrukcija
Jaut. un atb.

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem  Lēmums Vispārīgā vienošanās
PIL 8.2 pants
Satiksmes drošības uzlabošana gājēju un veloceliņos un apstādījumu kopšana Rīgas 1. slimnīcā
RD DMV 2016/30
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Vasaras ziedu vizuālie akcenti Rīgas pilsētā
RD DMV 2016/29
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
OPSIS DOAS gaisa monitoringa stacijas iegāde
RD DMV 2016/28

Pamatojums

  Noslēgts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem   Līgums
PIL 8.2 pants
Juridiskie pakalpojumi atkritumu apsaimniekotāja izvēles procedūras organizēšanā
RD DMV 2016/27
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Jauno koku stādījumu uzturēšana
RD DMV 2016/26

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
PIL 8.2 pants
Sarkandaugavas kanāla sanācijas projekta izstrāde
RD DMV 2016/25

Instrukcija
Jaut. un atb.

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
PIL 8.2 pants
Metro izpētes un monitoringa urbumu tamponēšana
RD DMV 2016/24

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Ceļu remonts Rīgas pašvaldības kapsētās
RD DMV 2016/23

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
PIL 8.2 pants
Darba apģērba iegāde Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām
RD DMV 2016/22

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
PIL 8.2 panta 16.d.
Papeļu (bīstamo un sievišķā klona) likvidēšana Rīgas pilsētā
RD DMV 2016/21
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Avārijas koku un zaru zāģēšana Rīgas pašvaldības kapsētās
RD DMV 2016/20

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu    
PIL 8.2 pants
Rīgas pilsētas aizsargājamo koku (dižkoku) kopšana
RD DMV 2016/19
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Rekultivētās atkritumu izgāztuves “Kleisti” teritorijas apsaimniekošana
RD DMV 2016/18

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
PIL 8.2 pants
Atkritumu savākšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
RD DMV 2016/17
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Rīgas pašvaldību kapsētu ūdensapgādes un ūdensapgādes sistēmu apkopes darbi
RD DMV 2016/16

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem Lēmums Līgums
PIL 8.2 pants
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju labiekārtojuma uzturēšana un atjaunošana
RD DMV 2016/15

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Rezerves daļu iegāde gaisa monitoringa stacijai „OPSIS”
RD DMV 2016/14
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Trīs Rīgas domes gaisa monitoringa staciju iekārtu tehniskā apkope un kalibrēšana
RD DMV 2016/13
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  

Līgums

PIL 8.2 pants
Pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu atbrīvošana no īrnieku mantām un sadzīves priekšmetiem
RD DMV 2016/12

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
PIL 8.2 pants
Rīgas pašvaldības kapsētu uzkopšanas darbi
RD DMV 2016/11

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
PIL 8.2 pants
Žogu un vārtu avārijas remonti Rīgas pašvaldības kapsētās
RD DMV 2016/10

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
PIL 8.2 pants
Sarkandaugavas kanāla sanācijas projekta izstrāde
RD DMV 2016/09

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu    
PIL 8.2 pants
Bio tualešu noma un apkalpošana
RD DMV 2016/08

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Metro izpētes un monitoringa urbumu tamponēšana
RD DMV 2016/07

Instrukcija
Jaut. un atb.

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu Lēmums  
PIL 8.2 pants
Strūklakas remonts Kronvalda parkā
RD DMV 2016/06

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
PIL 8.2 pants
Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – IV kārta
RD DMV 2016/05

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
PIL 8.2 pants
Maznodrošināto iedzīvotāju dzīvnieku sterilizācija un eitanāzija, bezsaimnieka kaķu sterilizācija un negadījumos cietušo un slimo bezsaimnieka dzīvnieku eitanāzija
RD DMV 2016/04

Publikācija par iepirkumu
Nolikums

  Noslēgts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem  

Līgums (1.daļa)
Līgums (2.daļa)
Līgums (3.daļa)
Līgums (4.daļa)
Līgums (5.daļa)
Līgums (6.daļa)

PIL 8.2 pants
Fiziskās apsardzes nodrošināšana Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta telpās – Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 5.stāvā
RD DMV 2016/03
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
Vien. Nr.1
PIL 8.2 pants
Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo kremēšana un sludinājumu ievietošana laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” personas atzīšanai par bezpiederīgo
RD DMV 2016/02
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
PIL 8.2 pants
Juridisko pakalpojumu sniegšana
RD DMV 2016/01
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  

Līgums
Līgums
Līgums

PIL 8.2 pants
Sabiedrisko tualešu remonta pakalpojumi
RD DMV 2015/54

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  

Līgums
Vien. Nr.1

PIL 8.2 pants
Kolumbārija būvniecība II Meža kapsētā
RD DMV 2015/53

Nolikums
Būvatļauja
Projekts
Jaut. un atb.

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem  

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3
Vien. Nr.4

PIL 8.2 pants
Dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija Rīgas pilsētā
RD DMV 2015/52
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām
RD DMV 2015/51

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums

Līgums
Vien. Nr.1

PIL 8.2 pants
Mājokļu un vides departamenta īpašumu apdrošināšana
RD DMV 2015/50

Instrukcija
Jaut. un atb.

Paziņojums Noslēgts Paziņojumu par noslēgto līgumu Lēmums

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3

PIL 8.2 pants
Koku vainagošana un kopšana I Meža, II Meža, Jaunajā ebreju, Ziepniekkalna un Lāčupes kapsētās
RD DMV 2015/49

Instrukcija
Shēma

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Pētījums par Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības perspektīvām
RD DMV 2015/48

Nolikums

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iep. proc. rezultātiem   Līgums
PIL 8.2 pants
Bio tualetes noma Rīgā, Līvu laukumā
RD DMV 2015/47

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  

Līgums
Vien. Nr.1

PIL 8.2 pants
Sauso un avārijas stāvoklī esošo koku zāģēšana Rīgas pilsētas pašvaldības Pārdaugavas kapsētās un Pļavnieku kapos
RD DMV 2015/44

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums

Līgums
Vien. Nr.1

PIL 8.2 pants
Inventāra iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām
RD DMV 2015/38

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Dzeramā avota ūdens piegāde
RD DMV 2015/34

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3

PIL 8.2 pants
Zaļā veloceliņa posmu renovācija
RD DMV 2015/33

Nolikums

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iep. proc. rezultātiem   Līgums
PIL 8.2 pants
Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2016.-2020.gadam izstrāde
RD DMV 2015/31

Nolikums

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iep. proc. rezultātiem  

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2

PIL 8.2 pants
Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu atbrīvošana no personu mantām, kura ar tiesas spriedumu tiek izlikta no patvarīgi aizņemtajām telpām vai zaudējusi dzīvojamo telpu lietošanas tiesības
RD DMV 2015/29

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
PIL 8.2 pants
Darba apģērbu iegāde Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām
RD DMV 2015/19

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu atbrīvošana no īrnieku mantām un sadzīves priekšmetiem
RD DMV 2015/18

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu   Līgums
PIL 8.2 pants
Avārijas koku un zaru zāģēšana Rīgas pašvaldības kapsētās
RD DMV 2015/15

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
PIL 8.2 pants
Tehniskās apsardzes nodrošināšana un dūmu detektoru uzstādīšana Kapsētu pārvaldē
RD DMV 2015/10

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums

Līgums
Vien. Nr.1

PIL 8.2 pants
Sabiedrisko tualešu sanitārā apkalpošana
RD DMV 2015/07

Nolikums

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iep. proc. rezultātiem  

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3
Vien. Nr.4

PIL 8.2 pants
Sadzīves bīstamo atkritumu specializēto pieņemšanas punktu apsaimniekošana
RD DMV 2015/05

Nolikums

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iep. proc. rezultātiem  

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3
Vien. Nr.4

PIL 8.2 pants
Par Rīgas pašvaldības kapsētu uzkopšanas darbiem
RD DMV 2015/03

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
PIL 8.2 pants
Pārvietojamo tualešu apkalpošana Rīgas pašvaldības kapsētās
RD DMV 2014/76

 

  Noslēgts

 

 

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2

PIL 8.2 pants
Dzīvnieku transportēšana un veterinārmedicīniskā aprūpe diennakts režīmā
RD DMV 2014/71

Publikācija par iepirkumu
Nolikums

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem  

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3

PIL 8.2 pants
Atkritumu apsaimniekošana Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās
RD DMV 2014/58

Nolikums
Shēmas
Jaut. un atb.

Paziņojums
Paziņojums par grozījumiem

Noslēgts Paziņojums par iep. proc. rezultātiem  

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3
Vien. Nr.4

PIL 8.2 pants
Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu renovācija
RD DMV 2014/57

Nolikums
Jaut. un atb.

Paziņojums
Paziņojums par iep. grozījumiem

Noslēgts Paziņojums par iep. proc. rezultātiem  

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Līgums
Līgums
Vien. Nr.1
Līgums
Vien. Nr.1
Līgums
Vien. Nr.1
Līgums
Vien. Nr.1
Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3
Vien. Nr.4
Līgums
Vien. Nr.1
Līgums
Līgums
Vien. Nr.1
Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3
Vien. Nr.4
Līgums
Vien. Nr.1
Līgums
Līgums
Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums

PIL 8.2 pants
Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kapavietu labiekārtošana
RD DMV 2014/52

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  

Līgums
Vien. Nr.1

PIL 8.2 pants
Sveču iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu vajadzībām
RD DMV 2014/46

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2

PIL 8.2 pants
Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās
RD DMV 2014/45

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums

Līgums
Vien. Nr.1

PIL 8.2 pants
Kancelejas preču iegāde Mājokļu un vides departamenta vajadzībām
RD DMV 2014/26

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2

PIL 8.2 pants
Saimniecības preču iegāde Mājokļu un vides departamenta vajadzībām
RD DMV 2014/19

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2

PIL 8.2 pants
Meliorācijas grāvju tīrīšana un atjaunošana
RD DMV 2014/13

Nolikums

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iep. proc. rezultātiem  

Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Vien. Nr.1
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums

PIL 8.2 pants
Bio tualešu noma un apkalpošana
RD DMV 2014/11

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3

PIL 8.2 pants
Par bezsaimnieka kaķu koloniju izķeršanu Rīgas administratīvās teritorijas robežās, nogādāšanu uz veterinārajām klīnikām un atgādāšanu atpakaļ to dzīves vietās
RD DMV 2014/10
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2

PIL 8.2 pants
Par trīs Rīgas domes gaisa monitoringa staciju iekārtu tehnisko apkopi un kalibrēšanu
RD DMV 2014/09
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  

Līgums
Vien. Nr.1

PIL 8.2 pants
Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes administrācijas telpās
RD DMV 2014/08
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  

Līgums
Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Līgums
Vien Nr.1
Vien. Nr.3
Vien. Nr.4
Vien. Nr.5

PIL 8.2 pants
Maznodrošināto iedzīvotāju dzīvnieku sterilizācija un eitanāzija, bezsaimnieka kaķu sterilizācija un negadījumos cietušo un slimo bezsaimnieka dzīvnieku eitanāzija
RD DMV 2014/07

Publikācija
Nolikums

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem  

Līgums (1.daļa)
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Līgums (2.daļa)
Līgums (3.daļa)
Vien. Nr.1
Vien. Nr.3
Vien. Nr.3
Līgums (4.daļa)
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Līgums (5.daļa)
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Līgums (6.daļa)
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3

PIL 8.2 pants
Par avārijas koku un zaru zāģēšanu Rīgas pašvaldības kapsētās
RD DMV 2014/02
    Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu    
PIL 8.2 pants
Rīgas pilsētas suņu pastaigu laukuma apsaimniekošana
RD DMV 2013/60

Instrukcija

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu  

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2

PIL 8.2 pants
Rīgas pilsētā izķerto un cietušo kaķu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē
RD DMV 2013/50

Publikācija par iepirkumu
Nolikums

  Noslēgts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem  

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.3
Vien. Nr.4
Vien. Nr.5

PIL 8.2 pants
Rīgas pilsētā izķerto un cietušo suņu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē
RD DMV 2013/46

Publikācija
Nolikums

Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem  

Līgums
Līgums
Līgums
Vien. Nr.1
Līgums
Vien. Nr.1
Līgums
Līgums
Vispārīgā vienošanās
Līgums
Līgums

PIL 8.2 pants
Sabiedrisko tualešu noma un apkalpošana
RD DMV 2013/40

Nolikums

Paziņojums Noslēgts

Paziņojums par 2.daļas pārtraukšanu
Paziņojums par iep. proc. rezultātiem

 

Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×