Par dokumentu iesniegšanu un iedzīvotāju pieņemšanu pēc iepriekšējā pieraksta | RVP Mājokļu un vides departaments

admin.rNoderīgi

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde, kas, tuvinot pārvaldi pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem, īsteno funkcijas pašvaldības pakalpojumu pārvaldības, uzņēmējdarbības atbalsta, sabiedrības integrācijas un apkaimju attīstības jomā, kā arī nodrošina civilstāvokļa aktu un dzīvesvietas reģistrāciju. Iesniegumus un citus dokumentus, kuri adresēti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentam, aicinām iesniegt klātienē Rīgas Apkaimju iedzīvotāju Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53, 1.stāvā, …

Par iedzīvotāju pieņemšanu klātienē pēc iepriekšēja pieraksta | Rīgas Nami

admin.rNoderīgi

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS (KAC) Ērtākai mājokļu klientu apkalpošanu klātienē no 2023. gada septembra darbojas SIA “Rīgas nami” izveidots Mājokļu klientu apkalpošanas centrs (KAC) Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 1. stāvā, 15. kabinetā Ja esat noslēdzis līgumu par dzīvokļa īri sociālajā dzīvojamā namā un ja radušies jautājumi par līgumu slēgšanu, grozījumu veikšanu tajos, palīgtelpu iznomāšanu, autostāvvietu nomu, autostāvvietu caurlaižu izsniegšanu un citus …

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai ir nepieciešams aktīvs elektroniskās saziņas kanāls | RVP Finanšu departaments

admin.rLV, Noderīgi, Paziņojumi

Sākot ar 2023. taksācijas gadu un turpmāk, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotajai personai, aizbildnim vai aizgādnim līdz taksācijas gada 1. janvārim jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar Departamentu ar e-pasta starpniecību un minētajam elektroniskās saziņas kanālam ir jābūt aktīvam visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, ja nodokļu maksātājs – fiziska persona – objektīvu iemeslu dēļ …