Normatīvie akti

Šajā sadaļā ir publiskoti tikai Rīgas domes pieņemtie normatīvie akti, kas reglamentē Mājokļu un vides departamenta darbību.Vispārīgie normatīvie akti atrodami www.likumi.lv.