Iepirkumu tabula

Mājokļu un vides departamenta iepirkumi līdz 31.05.2022.

 

 

Iepirkuma ident. Nr. Iepirkuma nosaukums Iepirkuma dokumentācija Paziņojums par plānoto līgumu Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Paziņojums par rezultātiem Lēmums Līgums (vienošanās)
RD DMV 2022/62 Kastaņu laistīšana Vienības gatvē Nolikums Paziņojums 13.06.2022.
plkst. 11:00
RD DMV 2022/59 Ceļu remontdarbu I un II Meža kapsētā un Pļavnieku kapsētā, Rīgā, būvuzraudzība Nolikums Paziņojums 07.06.2022.
plkst. 10:30
RD DMV 2022/58 Ceļu remontdarbi I un II Meža kapsētā un Pļavnieku kapsētā Nolikums Paziņojums 06.06.2022.
plkst.10:30
RD DMV 2022/57 Par dzīvojamo telpu atbrīvošanu no īrnieka mantām saskaņā ar tiesas nolēmumu Nolikums Paziņojums 02.06.2022.
plkst. 11.00
RD DMV 2022/55 Vakarbuļļu peldvietas glābšanas dienesta stacijas būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Nolikums Paziņojums 06.06.2022.
plkst. 11:00
RD DMV 2022/54 Rotaļu elementu uzstādīšana un seguma atjaunošana bērnu rotaļu laukumā Juglas promenādē, Rīgā Nolikums Paziņojums 03.06.2022.
plkst. 11.00
RD DMV 2022/53 Egļu zaru iegāde Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētām Nolikums Paziņojums 30.05.2022.
plkst. 10:30
RD DMV 2022/52 Celiņa izbūves Nordeķu parkā, Rīgā, būvuzraudzība Nolikums
Pielikums
Paziņojums 26.05.2022.
plkst. 11:00
Lēmums
RD DMV 2022/51 Celiņa izbūves Nordeķu parkā, Rīgā, būvuzraudzība Nolikums
Pielikums
Paziņojums 23.05.2022.
plkst. 10:30
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2022/50 Mobila bīstamo atkritumu savākšana Nolikums
Jaut. un atb.
Paziņojums 19.05.2022.
plkst. 11.00.
RD DMV 2022/49 Uzvaras parka sabiedriskās tualetes uzstādīšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Nolikums
Pielikums
Paziņojums 30.05.2022.
plkst. 11:00
2022/48 Esplanādes parka attīstības vēsturiskā izpēte, parka attīstības konceptuāla vīzija un projekta dokumentācijas izstrāde apstādījumu, labiekārtojuma un gājēju ceļu segumu atjaunošanai, autoruzraudzība Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Jaut. un atb.
Paziņojums 08.06.2022.
plkst. 11:00
RD DMV 2022/47 Peldvietas “Rumbula” piebraucamā ceļa un autostāvvietas grants
seguma atjaunošana
Nolikums Paziņojums 19.05.2022.
plkst.10.30.
Lēmums
RD DMV 2022/46 Degvielas iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nomātajām automašīnām Nolikums Paziņojums 16.05.2022.
plkst. 11:00
Lēmums Līgums
RD DMV 2022/45 Svešzemju sugu ietekmes mazināšana īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Nolikums Paziņojums 19.05.2022.
plkst. 10:00.
Lēmums Līgums
RD DMV 2022/44 Par dzīvojamo telpu atbrīvošanu no īrnieka mantām saskaņā ar tiesas nolēmumu Nolikums Paziņojums 23.05.2022.
plkst. 11:00
Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta
RD DMV 2022/43 Koku augšanas apstākļu uzlabošana Rīgas ielu apstādījumos Nolikums Paziņojums 11.05.2022.
plkst. 10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2022/42 Dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība infrastruktūras attīstībai dabas liegumā „Jaunciems” (Natura 2000 vieta) Nolikums Paziņojums 16.05.2022.
plkst. 10:30
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2022/41 Niedru un zālāju pļaušana dabas parkā “Piejūra” un dabas liegumā “Jaunciems” Nolikums Paziņojums 16.05.2022.
plkst. 10:00
Lēmums Līgums
RD DMV 2022/40 Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošana Rīgā Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2022/39 Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbi Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā Nolikums Paziņojums
Ziņojums
Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta
RD DMV 2022/36 Rekultivētās Augusta Deglava ielas izgāztuves un rekultivētās izgāztuves “Kleisti” teritorijas žoga remonts Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2022/35 Mikrolieguma Kokneses prospektā, Rīgā, sakopšana Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2022/34 Bioloģiskās daudzveidības izpēte Šampētera un Bābelītes mežaparka izveidei Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums(1.daļa)
Līgums(2.daļa)
RD DMV 2022/33 Rezerves daļu piegāde “OPSIS” gaisa monitoringa staciju vajadzībām 2022.gadā Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2022/32 Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošana Rīgā Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta
RD DMV 2022/31 Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu
Paziņojums par noslēgto līgumu (iepirkuma 2.daļa)
Lēmums Līgums
Līgums(2. daļa)
RD DMV 2022/30 Zaļā veloceliņa izmaiņu projekta izstrāde (legalizācija) un autoruzraudzība Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2022/29 Vērmanes dārza strūklakas “Gadalaiki” atjaunošanas darbi Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2022/28 Mobila bīstamo atkritumu savākšana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta
RD DMV 2022/27 Rotaļu laukuma izbūves Nordeķu parkā, Rīgā, būvuzraudzība Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2022/26 Automašīnu noma Mājokļu un vides departamenta vajadzībā Nolikums
Jaut. un atb.
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2022/25 Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Līgums
RD DMV 2022/24 Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētu ūdensapgādes un ūdensapgādes sistēmu apkopes darbi Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2022/23 Zaļā veloceliņa izmaiņu projekta izstrāde (legalizācija) un autoruzraudzība Nolikums
Pielikumi
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2022/22 Vērmanes dārza strūklakas ”Gadalaiki” atjaunošanas darbu būvuzraudzība Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2022/21 “Latvijas valsts karogu izgatavošana un labošana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2022/20 Dzeramā ūdens uzpildes stacija (brīvkrāna) piegāde Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2022/19 Kokaugu nozāģēšana Nolikums
Pielikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts
RD DMV 2022/18 Atpūtas vietu Daugavas krastos, Dārziņu apkaimē labiekārtošanas darbu būvuzraudzība Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2022/17 Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu uzturēšana pavasarī Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2022/16 Atpūtas vietu labiekārtošana Daugavas krastos, Dārziņu apkaimē Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Līgums
RD DMV 2022/15 Vērmanes dārza strūklakas “Gadalaiki” atjaunošanas darbi Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2022/14 Rotaļu laukuma dokumentācijas izstrāde un izbūve Nordeķu parkā, Rīgā Nolikums
Pielikumi
Jaut. un atb.
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2022/13 Bīstamu situāciju novēršana ielu un pašvaldības izglītības iestāžu apstādījumos Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2022/12 Dižstādu stādīšana Rīgas valstspilsētas ielu apstādījumo Nolikums
Piedāvājuma forma
Pielikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2022/11 Ezeru peldvietu un aktīvās atpūtas zonu uzturēšana un apsaimniekošana Rīgas valstspilsētā Nolikums
Jaut. un atb.
Jaut. un atb. 2
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Līgums
RD DMV 2022/10 Zasulauka manufaktūras parka labiekārtošanas, Rīgā, 1. kārtas izbūves būvuzraudzība Nolikums
Projekts
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2022/09 Juridisko pakalpojumu sniegšana Nolikums
Jaut. un atb.
Jaut. un atb. 2
Lēmums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums
Lēmums (grozīts)
Līgums
Līgums
RD DMV 2022/08 Zasulauka manufaktūras parka labiekārtošana, Rīgā, 1. kārta Nolikums
Projekts
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2022/07 Jauno koku stādījumu uzturēšana Rīgas valstspilsētā Nolikums
Pielikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Līgums
RD DMV 2022/06 Jaunas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 13 Rīgas valstspilsētas pašvaldības sabiedriskajām tualetēm Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
RD DMV 2022/05 Automašīnu noma Mājokļu un vides departamenta vajadzībām Nolikums
Jaut. un atb.
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2022/04 Rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma izbūve Maskavas dārzā, Rīgā Nolikums
Projekts
Jaut. un atb.
Lēmums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2022/03 Bio tualešu kabīņu noma un apkalpošana peldvietu teritorijās un aktīvās atpūtas zonās Nolikums
Ziņojums
Ziņojums ar goz.
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2022/02 Sabiedrisko tualešu videi draudzīga sanitārā apkalpošana Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien. Nr.1
RD DMV 2022/01 Maznodrošināto iedzīvotāju dzīvnieku sterilizācija un eitanāzija, bezsaimnieka kaķu sterilizācija un negadījumos cietušo un slimo bezsaimnieka dzīvnieku eitanāzija Rīgas valstspilsētas Vidzemes priekšpilsētas teritorijā Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/102 Maznodrošināto iedzīvotāju dzīvnieku sterilizācija un eitanāzija, bezsaimnieka kaķu sterilizācija un negadījumos cietušo un slimo bezsaimnieka dzīvnieku eitanāzija Rīgas valstspilsētas Vidzemes priekšpilsētas teritorijā Nolikums
Ziņojums
Jaut. un atb.
Noslēgts Lēmums
RD DMV 2021/101 Rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma izbūves Maskavas dārzā, Rīgā, būvuzraudzība Nolikums
Jaut. un atb.
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/100 Maznodrošināto iedzīvotāju dzīvnieku sterilizācija un eitanāzija, bezsaimnieka kaķu sterilizācija un negadījumos cietušo un slimo bezsaimnieka dzīvnieku eitanāzija Rīgas valstspilsētas Kurzemes rajona teritorijā Ziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2021/99 Dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība sešiem Rīgas valstspilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektiem Nolikums
Jaut. un atb.
Jaut. un atb. 2
Ziņojums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2021/98 Rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma izbūve Maskavas dārzā, Rīgā Nolikums Paziņojums Pārtraukts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2021/97 Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projekta “Vec-Anniņmuižas atdzimšana” dokumentācijas izstrāde Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/96 Latvijas valsts karogu izgatavošana un labošana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/95 Sabiedrisko tualešu remonta pakalpojumi Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Līgums
Līgums
RD DMV 2021/94 Sabiedrisko tualešu noma un videi draudzīga apsaimniekošana Rīgā, 11. novembra krastmalā Nolikums
Ziņojums
Ziņojums (grozīts)
Paziņojums Noslēgts Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
RD DMV 2021/93 Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projekta “Vec-Anniņmuižas atdzimšana” dokumentācijas izstrāde Nolikums Paziņojums Izbeigts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/92 Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projekta “Vec-Anniņmuižas atdzimšana” dokumentācijas izstrāde Nolikums Noslēgts Lēmums
RD DMV 2021/91 Latvijas valsts karogu izgatavošana un labošana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/90 Pludmales gājēju koka laipas elementu izgatavošana un piegāde Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/89 Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projekta “Vec-Anniņmuižas atdzimšana” dokumentācijas izstrāde Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/88 Maznodrošināto iedzīvotāju dzīvnieku sterilizācija un eitanāzija, bezsaimnieka kaķu sterilizācija un negadījumos cietušo un slimo bezsaimnieka dzīvnieku eitanāzija Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu

Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2021/87 Sašķidrinātās naftas gāzes – propāna piegāde Rīgas pašvaldības kapsētām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Līgums
RD DMV 2021/86 Pludmales pārģērbšanās kabīņu izgatavošana un piegāde Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/85 Strūklakas pie Kongresu nama (Kronvalda parkā) remonta darbi Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Vien.Nr.3
RD DMV 2021/84 Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu uzkopšanas darbi Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2021/83 Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo kremēšana un sludinājumu ievietošana
Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” personas atzīšanai
par bezpiederīgo mirušo
Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/82 Būvgružu savākšana un izvešana no Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām Nolikums Paziņojums Pārtraukts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2021/81 Velosipēdu novietņu, atkritumu tvertņu, soliņu iegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/80 Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projekta “Vec-Anniņmuižas atdzimšana” dokumentācijas izstrāde Nolikums
Pielikums
Paziņojums Pārtraukts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2021/79 Koku vainagu kopšana Rīgas pilsētā Nolikums
Shēma
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Līgums
RD DMV 2021/78 Eiropas savienības nozīmes aizsargājamo biotopu uzturēšana Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/76 Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu projektēšana Ziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2021/75 Sašķidrinātās naftas gāzes – propāna piegāde Rīgas pašvaldības kapsētām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/74 Nokaltušo un bojāto koku zāģēšana Rīgas pilsētas Daugavas labajā krastā – ziemeļi Nolikums
Pielikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2021/73 Bioloģiskās daudzveidības izpēte Anniņmuižas mežaparka izveidei Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/72 Kuģa vraka izcelšana no Audupes Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/71 Lielgabarīta atkritumu un būvgružu savākšana un izvešana no Rīgas pašvaldības kapsētām Nolikums Paziņojums Izbeigts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/70 Projekta izstrāde un saskaņošana objektam “Žoga demontāža un jauna žoga izbūve Vecās Bolderājas kapsētas daļai” Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2021/69 Darba apģērba iegāde Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/68 Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums
Lēmums (aktualizēts)
Līgums
RD DMV 2021/67 Strūklakas pie Kongresu nama (Kronvalda parkā) remonta darbi Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/66 Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas/drenāžas izbūve no Dārziņu 4. līnijas 2 līdz esošajam meliorācijas novadgrāvim Dārziņu ielas un Dārziņu 5. līnijas krustojumā Nolikums
Pielikums
Būvatļauja
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2021/65 Norāžu zīmju uzstādīšana un velosipēdu novietņu, atkritumu tvertņu, soliņu iegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2021/64 Strūklakas pie Kongresu nama (Kronvalda parkā) remonta darbi Nolikums Paziņojums Izbeigts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/63 Dzeramā avota ūdens piegāde un iekārtu noma Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/62 Celiņu seguma atjaunošanas Esplanādes parkā, Rīgā būvuzraudzība Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Līgums
RD DMV 2021/61 Dzeramā ūdens uzpildes staciju (brīvkrānu) piegāde Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/60 Sašķidrinātās naftas gāzes – propāna piegāde Rīgas pašvaldības kapsētām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/59 Klaiņojošu un bez saimnieka palikušu suņu un kaķu notveršana un nogādāšana dzīvnieku patversmē Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2021/58 Dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija Rīgas pilsētā Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2021/57 Ceļu remontdarbi Rīgas pašvaldības Ziepniekkalna un Miķeļa kapsētās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/56 Rīgas pilsētas pašvaldības Jaunciema, Pļavnieku un Bolderājas kapsētu digitalizācija Nolikums
Pielikums
Jaut. un atb.
Informācija pretendentiem
Nolikums (grozīts)
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par izmaiņām

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Līgums
RD DMV 2021/55 Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas/drenāžas izbūve no Dārziņu 4. līnijas 2 līdz esošajam meliorācijas novadgrāvim Dārziņu ielas un Dārziņu 5. līnijas krustojumā Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/54 Daudzdzīvokļu mājas Dolomīta ielā 1, Rīgā atjaunošanas projekta izstrāde Nolikums
Pielikums
Būvatļauja
Jaut. un atb.
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2021/53 Pētījums konceptuālā ziņojuma izstrādei pieejama mājokļa nodrošināšanai Rīgas pašvaldībā Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/52 Bīstamu situāciju novēršana ielu un pašvaldības izglītības iestāžu apstādījumos Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2021/51 Dzeramā ūdens uzpildes staciju (brīvkrānu) piegāde un uzstādīšana Nolikums
Pielikums
Paziņojums Pārtraukts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu Lēmums
RD DMV 2021/50 Pētījums konceptuālā ziņojuma izstrādei pieejama mājokļa nodrošināšanai Rīgas pašvaldībā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2021/49 Sašķidrinātās naftas gāzes – propāna piegāde Rīgas pašvaldības kapsētām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/48 Papeļu (bojāto un sievišķā klona) likvidēšana Rīgas pilsētā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2021/47 Apstādījumu kopšana satiksmes drošības uzlabošanai Rīgas ielu apstādījumos Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/46 Vērmanes dārza strūklakas “Gadalaiki” atjaunošanas darbi Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/45 Vērmanes dārza strūklakas “Gadalaiki” atjaunošanas darbi Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/44 Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu projektēšana Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/43 Inventāra iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
Kapsētu pārvaldes vajadzībām
Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/42 Vērmanes dārza strūklakas “Gadalaiki” atjaunošanas darbi Nolikums
Pielikums
Jaut. un atb.
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2021/41 Četru sabiedrisko sauso tualešu videi draudzīga sanitārā apkalpošana Nolikums
Pielikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2021/40 Sašķidrinātās naftas gāzes – propāna piegāde Rīgas pašvaldības kapsētām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2021/39 Ezeru peldvietu un aktīvās atpūtas zonu uzturēšana un apsaimniekošana Rīgas Vidzemes priekšpilsētas teritorijā Nolikums
Shēma
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums
Lēmums (aktualizēts)
Līgums
RD DMV 2021/38 Pētījums konceptuālā ziņojuma izstrādei pieejama mājokļa nodrošināšanai Rīgas pašvaldībā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2021/37 Rīgas pilsētā izķerto un cietušo suņu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē Nolikums
Jaut. un atb.
Jaut. un atb. 2
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2021/36 Dokumentācijas izstrāde projektam “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/35 Rīgas aglomerācijas vides trokšņa stratēģiskās kartes izstrāde–atjaunošana, izmantojot iepriekš sagatavotu aktuālās digitālās informācijas datu bāzi Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/34 Ceļu remontdarbi Rīgas pašvaldības Lāčupes un Bolderājas kapsētās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2021/33 Rezerves daļu piegāde “OPSIS” gaisa monitoringa staciju vajadzībām 2021.gadā Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/32 Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2021.-2030.gadam izstrāde Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/31 Cietušu klaiņojošo un savvaļas dzīvnieku aprūpe un dispečerdienesta nodrošināšana diennakts režīmā Nolikums
Jaut. un atb.
Ziņojums
Ziņojums (grozīts)
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2021/30 Rīgas aglomerācijas vides trokšņa stratēģiskās kartes izstrāde–atjaunošana, izmantojot iepriekš sagatavotu aktuālās digitālās informācijas datu bāzi Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2021/29 Pļaušanas darbi Rīgas pašvaldības kapsētās Nolikums
Jaut. un atb.
Jaut. un atb. 2
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/28 Daudzdzīvokļu mājas Lielupes ielā 1 k-10, Rīgā atjaunošanas projekta izstrāde Nolikums
Pielikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Vien.Nr.3
RD DMV 2021/27 Būvniecības atkritumu izvešana no dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zonas “Daugavgrīva” Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/26 Bērnu laukuma izbūve Jaunatnes dārzā, Rīgā Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2021/25 Dokumentācijas izstrāde Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektiem Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2021/24 Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas darbu būvuzraudzība Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par plānoto līgumu Lēmums Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2021/23 Daudzdzīvokļu mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, atjaunošanas projekta izstrāde Nolikums
Pielikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2021/22 Sadzīves bīstamo atkritumu specializēto pieņemšanas punktu apsaimniekošana Nolikums
Jaut. un atb.
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2021/21 Bērnu laukuma izbūve Jaunatnes dārzā, Rīgā Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/20 Bio tualešu kabīņu noma un apkalpošana Rīgas pilsētā vasaras sezonā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
RD DMV 2021/19 Meliorācijas novadgrāvja tīrīšana, padziļināšana Maskavas ielā, Rīgā un caurtekas zem Kvadrāta ielas, Rīgā pārbūve Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2021/18 Dokumentācijas izstrāde Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektie Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2021/17 Pļaušanas darbi Rīgas pašvaldības kapsētās Nolikums
Jaut. un atb.
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2021/16 Žogu un vārtu avārijas remontdarbi Rīgas pašvaldības kapsētās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/15 Būvniecības atkritumu izvešana no dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zonas “Daugavgrīva” Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/14 Trīs Rīgas domes gaisa monitoringa staciju iekārtu tehniskā apkope un kalibrēšana Ziņojums Noslēgts Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2021/13 Jauno koku un krūmu stādījumu uzturēšana Rīgas pilsētā Nolikums
Pielikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2021/12 Dižstādu stādīšana Rīgas pilsētas ielu apstādījumos Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2021/11 Pļavu un niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Nolikums
Pielikums
Ziņojums
Ziņojums (grozīts)
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2021/10 Sabiedrisko tualešu remonta pakalpojumi Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/09 Strūklaku apsaimniekošana un uzturēšana Rīgas pilsētā Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2021/08 Avārijas koku un zaru zāģēšana Rīgas pašvaldības kapsētās Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2021/07 Atkritumu savākšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Nolikums
Pielikums
Jaut. un atb.
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/06 Kokaugu kopšana Rīgas pilsētā Nolikums
Ziņojums (2. un 3.daļa)
Ziņojums (1.daļai)
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2021/05 Rīgas pilsētas aizsargājamo koku (dižkoku) kopšana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/04 Pārvietojamo tualešu apkalpošana un noma Rīgas pašvaldības kapsētās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/03 Sabiedrisko tualešu remonta pakalpojumi Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2021/02 Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana dabas parkā “Piejūra” un
dabas liegumā “Jaunciems”
Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2021/01 Pārvietojamo tualešu apkalpošana un noma Rīgas pašvaldības kapsētās Nolikums Paziņojums Pārtraukts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2020/49 Rīgas pilsētā izķerto un cietušo suņu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2020/47 Strūklaku apsaimniekošana un uzturēšana Rīgas pilsētā Nolikums
Jaut. un atb.
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2020/46 Rīgas pilsētas pašvaldības strūklaku un baseinu remonta darbi Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2020/44 Rīgas pilsētas suņu pastaigu laukuma apsaimniekošana Nolikums
Jaut. un atb.
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2020/43 Rīgas pilsētas pašvaldības strūklaku un baseinu remonta darbi Nolikums
Jaut. un atb.
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2020/42 Dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija Rīgas pilsētā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2020/41 Ceļu remonta darbi Jaunciema kapsētā Nolikums
Shēma
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2020/40 Degvielas iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nomātajām automašīnām Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vienošanās
RD DMV 2020/39 Jaunu ceļu izbūve Jaunciema kapsētā Nolikums
Shēma
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2020/38 Koku dižstādu un krūmu stādu iegāde Ziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2020/37 Pļavu un niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2020/36 Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kapavietu labiekārtošana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums
Lēmums (grozīts)
Līgums
RD DMV 2020/35 Pļavu un niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu Lēmums
RD DMV 2020/34 Rīgas pilsētā izķerto bez saimnieka palikušo kaķu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē Noslēgts Lēmums Līgums
RD DMV 2020/32 Dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija Rīgas pilsētā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu Lēmums
RD DMV 2020/31 Koku dižstādu un krūmu stādu iegāde Nolikums
Jaut. un atb.
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2020/30 Meliorācijas sistēmu tehniskā aprīkojuma atjaunošana Spilves polderī, Rīgā Nolikums
Pielikums
Nolikums (grozīts)
Tehniskie noteikumi
Jaut. un atb.
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par izmaiņām

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2020/29 Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo kremēšana un sludinājumu ievietošana Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” personas atzīšanai par bezpiederīgo Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2020/28 Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2020/27 Rīgas aglomerācijas vides trokšņa stratēģiskās kartes izstrādei–atjaunošanai nepieciešamo aktuālās digitālās informācijas datu iegūšana Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2020/26 Žogu un vārtu avārijas remontdarbi Rīgas pašvaldības kapsētās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2020/25 Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2020/24 Rīgas pašvaldības kapsētu uzkopšanas darbi Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2020/23 Pļavu un niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Nolikums
Pielikums
Ziņojums
Ziņojums (Grozīts)
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2020/22 Ūdensvada remonta darbu veikšana Esplanādes parkā, Rīgā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2020/21 Meliorācijas grāvju tīrīšana un atjaunošana Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Vispārīgā vienošanās
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
RD DMV 2020/20 Pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu atbrīvošana no īrnieku mantām un sadzīves priekšmetiem Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2020/19 Rīgas pašvaldības kapsētu uzkopšanas darbi Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2020/18 Rezerves daļu piegāde “OPSIS” gaisa monitoringa staciju vajadzībām 2020.gadā Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2020/17 Žogu un vārtu avārijas remontdarbi Rīgas pašvaldības kapsētās Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2020/16 Pļavu un niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Nolikums
Pielikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2020/15 Pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu atbrīvošana no īrnieku mantām un sadzīves priekšmetiem Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2020/14 Žogu un vārtu avārijas remontdarbi Rīgas pašvaldības kapsētās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2020/13 Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.-2025.gadam izstrāde Nolikums
Jaut. un atb.
Nolikums (grozīts)
Ziņojums
Paziņojums
Paziņojums par izmaiņām
Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2020/12 Sadzīves bīstamo atkritumu konteineru demontāža un jaunu sadzīves bīstamo atkritumu konteineru iegāde Nolikums
Ziņojums
Ziņojums (grozīts)
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2020/11 Kokaugu nozāģēšana Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums (1.daļa)
Līgums (2.daļa)
RD DMV 2020/10 Sabiedrisko tualešu remonta pakalpojumi Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Līgums
RD DMV 2020/09 Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – VIII kārta Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2020/08 Dižstādu stādīšana Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2020/07 Inventāra iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
Kapsētu pārvaldes vajadzībām
Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2020/06 Jauno koku stādījumu uzturēšana Nolikums
Pielikums 1
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2020/05 Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Esplanādes parkā Krišjāņa Valdemāra ielā 10B, Rīgā Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2
Jaut. un atb.
Jaut. un atb. 2
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par izmaiņām

Paziņojumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultāta

RD DMV 2020/04 Kancelejas preču iegāde Mājokļu un vides departamenta vajadzībām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2020/03 Atkritumu savākšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Nolikums
1. Tehniskā spec.
2. Tehniskā spec.
Pielikumi
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2020/02 Sadzīves bīstamo atkritumu konteineru demontāža un jaunu sadzīves bīstamo atkritumu konteineru iegāde Nolikums
Nolikums (grozīts)
Jaut. un atb.
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par izmaiņām

Paziņojumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu

RD DMV 2020/01 Inventāra iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2019/46 Krematorijas ēkas jumta seguma remonts Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2019/45 Inventāra iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
Kapsētu pārvaldes vajadzībām
Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2019/44 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Nolikums
Nolikums (Angļu val.)
Jaut. un atb.
Jaut. un atb. 2
Jaut. un atb. 3
Jaut. un atb. 4
Jaut. un atb. 5
Jaut. un atb. 6
1. Paziņojums pretendentiem
2. Paziņojums pretendentiem
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Līgums 1.daļa
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums 2.daļa
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums 3.daļa
Vien.Nr.1
Līgums 4.daļa
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums
RD DMV 2019/43 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā no 2019.gada 12.decembra Ziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Līgums
Līgums
RD DMV 2019/42 Rīgas pilsētas pašvaldības strūklaku un baseinu remonta darbi Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2019/41 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2019/40 Juridiskie pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas jomā Rīgas pilsētas pašvaldībā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2019/39 Rīgas pilsētas pašvaldības publisko tualešu iekštelpu remonta darbi Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2019/38 Ceļa remontdarbi Rīgas pašvaldības I Meža kapsētā Nolikums
Pielikums 1
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2019/37 Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām” un pievieno Lēmums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2019/36 Rīgas pilsētas pašvaldības publisko tualešu iekštelpu remonta darbi Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2019/35 Rīgas pilsētas pašvaldības strūklaku un baseinu remonta darbi Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2019/34 Ceļa remontdarbi Rīgas pašvaldības I Meža kapsētā Nolikums
Pielikums 1
Jaut. un atb.
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2019/33 Kokaugu vainagu kopšana Rīgas pilsētas ielu un izglītības iestāžu teritorijās Nolikums
Lēmums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
RD DMV 2019/32 Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo kremēšana un sludinājumu ievietošana
Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” personas atzīšanai
par bezpiederīgo
Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2019/31 Dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija Rīgas pilsētā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2019/30 Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2019/29 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ārkārtas apstākļos Ziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Līgums
RD DMV 2019/28 Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2019/27 Infrastruktūras uzturēšana publiskajos apstādījumos Nolikums
Nolikums (Ar groz.)
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums
Līgums
RD DMV 2019/26 Bio tualetes noma Rīgā, Līvu laukumā Ziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2019/25 Dižstādu stādīšana un kopšana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2019/24 Bojātās gaisa kondicionēšanas sistēmas remonts Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2019/23 Pētījums par privātmāju apkures radītām PM10 koncentrācijām Rīgas privātmāju teritorijā Pārdaugavā Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2019/22 Bojātās gaisa kondicionēšanas sistēmas remonts Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2019/21 Dižstādu stādīšana un kopšana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2019/20 Mārupītes mežaparka plāna un apsaimniekošanas saistošo noteikumu projekta izstrādāšana Nolikums
Pielikums
Paziņojums Noslēgts Lēmums Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2019/19 Bīstamu situāciju novēršana Rīgas pilsētas ielu un izglītības iestāžu teritorijās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2019/18 Papeļu (bīstamo un sievišķā klona) likvidēšana Rīgas pilsētā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2019/17 Pētījums par privātmāju apkures radītām PM10 koncentrācijām Rīgas privātmāju teritorijā Pārdaugavā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2019/16 Bio tualetes noma Rīgā, Līvu laukumā Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu
RD DMV 2019/15 Žogu un vārtu avārijas remontdarbi Rīgas pašvaldības kapsētās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2019/14 Jauno koku stādījumu uzturēšana Nolikums
Specifikācija
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2019/13 Avārijas koku un zaru zāģēšana Rīgas pašvaldības kapsētās Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2019/12 Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana Nolikums
Nolikums (grozīts)
Jaut. un atb.
Ziņojums
Paziņojums
Paziņojums par izmaiņām
Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros

Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Līgums
Līgums
RD DMV 2019/11 Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – VII kārta Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2019/10 Infrastruktūras atjaunošana Jaunatnes dārzā, Rīgā Nolikums
Kartoshēma
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Vien.Nr.3
RD DMV 2019/09 Pļavu un niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Nolikums
Plāni
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2019/06 Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – VII kārta Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2019/05 Rīgas pašvaldības kapsētu ūdensapgādes un ūdensapgādes sistēmu apkopes darbi Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2019/04 Atkritumu savākšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2019/03 Četru sabiedrisko sauso tualešu videi draudzīga sanitārā apkalpošana Nolikums
Pielikums 1
Pielikums 2
Pielikums 3
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2019/02 Infrastruktūras atjaunošana Jaunatnes dārzā, Rīgā Nolikums
Shēma
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2019/01 Ūdens dziļurbuma un notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
projektēšana un būvniecība
Nolikums
1.shēma
2.shēma
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2018/53 Inventāra iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2018/51 Maznodrošināto iedzīvotāju dzīvnieku sterilizācija un eitanāzija, bezsaimnieka kaķu sterilizācija un negadījumos cietušo un slimo bezsaimnieka dzīvnieku eitanāzija*
*Iepirkums atbilst publisko iepirkumu likuma 10.panta otrai daļai.
Noslēgts Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
RD DMV 2018/50 Jaunu ceļu izbūve Jaunciema kapsētas jaunajā sektorā un ceļu avārijas remontdarbi I Meža kapsētā Nolikums
1.shēma
2.shēma
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2018/49 Ūdens dziļurbuma un notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
projektēšana un būvniecība
Nolikums
1.shēma
2.shēma
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par atklāta konkursa izbeigšanu
RD DMV 2018/48 Jaunu ceļu izbūve Jaunciema kapsētas jaunajā sektorā un ceļu avārijas remontdarbi I Meža kapsētā Nolikums
1.shēma
2.shēma
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2018/47 Pētījums par efektīvu smaku piesārņojuma monitoringu industriālas teritorijas tuvumā Rīgā, izmantojot portatīvu sensoru sistēmu Nolikums
Informatīvs ziņojums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2018/46 Kokaugu vainagu kopšana Rīgas pilsētas ielu un izglītības iestāžu teritorijās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu
Paziņojums par noslēgto līgumu
Lēmums Līgums
Līgums
RD DMV 2018/45 Dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija Rīgas pilsētā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2018/44 Strūklaku apsaimniekošana un uzturēšana Rīgas pilsētā Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2018/43 Kokaugu nozāģēšana Ziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2018/42 Avārijas koku un zaru zāģēšana Rīgas pašvaldības kapsētās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2018/41 Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kapavietu labiekārtošana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2018/40 Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo kremēšana un sludinājumu ievietošana
Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” personas atzīšanai
par bezpiederīgo
Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2018/39 Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2018/38 Ceļa remontdarbi I Meža un II Meža kapsētā Nolikums
Jaut. un atb.
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2018/37 Sabiedrisko tualešu noma un videi draudzīga apkalpošana Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2018/35 Mikrolieguma sakopšana Kokneses prospektā, Rīgā Nolikums
Pielikumi
Ekspertīze
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2018/34 Kokaugu nozāģēšana Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros

Līgums (1.daļa)
Līgums (3.daļa)
Līgums (3.daļa)
Vien.Nr.1
Līgums (1.daļa)
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
RD DMV 2018/33 Mikrolieguma sakopšana Kokneses prospektā, Rīgā Nolikums
Pielikumi
Ekspertīze
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2018/32 Sabiedrisko tualešu videi draudzīga sanitārā apkalpošana Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Vien.Nr.3
RD DMV 2018/31 Piesārņotas vietas sanācija pašvaldības īpašumā pie Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja starp dzelzceļu un Uzvaras bulvāri Nolikums
Jaut. un atb.
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2018/30 Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2018/29 Nokaltušo un bojāto koku zāģēšana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu, iepirkuma 1.daļa
Paziņojums par noslēgto līgumu, iepirkuma 2.daļa
Lēmums Līgums
Līgums
RD DMV 2018/28 Papeļu (bīstamo un sievišķā klona) likvidēšana Rīgas pilsētā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums 1.d.
Līgums 2.d.
RD DMV 2018/27 Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – VI kārta Paziņojums Noslēgts Lēmums Līgums
RD DMV 2018/26 Jauno koku stādījumu uzturēšana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2018/25 Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – VI kārta Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2018/24 Rezerves daļu iegāde gaisa monitoringa stacijām „OPSIS” Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2018/23 Žogu un vārtu avārijas remontdarbi Rīgas pašvaldības kapsētās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2018/22 Jauno koku stādījumu uzturēšana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2018/21 Sadzīves bīstamo atkritumu specializēto pieņemšanas punktu apsaimniekošana Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2018/20 Pļavu un niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamajās
dabas teritorijās
Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2018/19 Ceļa remontdarbi I Meža un II Meža kapsētā Nolikums
Shēma
Jaut. un atb.
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2018/18 Cietušu klaiņojošo un savvaļas dzīvnieku aprūpe un dispečerdienesta nodrošināšana diennakts režīmā
*Iepirkums atbilst publisko iepirkumu likuma 10.panta otrai daļai.
Noslēgts Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2018/17 Klaiņojošu un bez saimnieka palikušu suņu un kaķu notveršana un nogādāšana dzīvnieku patversmē Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2018/16 Dižstādu stādīšana un kopšana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2018/15 Sabiedrisko tualešu būvniecība Nordeķu parkā un Kobes dārzā Nolikums
Būvatļauja
Pielikumi
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2018/14 Ceļa remontdarbi I Meža un II Meža kapsētā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2018/13 Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – VI kārta Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2018/12 Atkritumu savākšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2018/11 Trīs Rīgas domes gaisa monitoringa staciju iekārtu tehniskā apkope un kalibrēšana Ziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2018/10 Dižstādu stādīšana un kopšana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2018/09 Bio tualešu noma un apkalpošana Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2018/08 Kobes dārza publiskās tualetes būvprojekta izstrāde Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2018/07 Sabiedrisko tualešu videi draudzīga sanitārā apkalpošana Nolikums
Jaut. un atb.
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2018/06 Nokaltušo un bojāto koku zāģēšana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2018/05 Pārvietojamo tualešu apkalpošana un noma Rīgas pašvaldības kapsētās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums
Grozīts lēmums
Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2018/04 Alberta laukuma labiekārtošanas projekta izstrāde Nolikums
Projekts
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Vien.Nr.3
Vien.Nr.4
Vien.Nr.5
RD DMV 2018/03 Strūklaku apsaimniekošana un uzturēšana Rīgas pilsētā Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2018/02 Bezsaimnieka kaķu koloniju izķeršana Rīgas administratīvās teritorijas robežās, nogādāšana uz veterinārajām klīnikām un atgādāšana atpakaļ to dzīves vietās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2018/01 Sadzīves bīstamo atkritumu specializēto pieņemšanas punktu apsaimniekošana Nolikums
Jaut. un atb.
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2017/48 Inventāra iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/47 Inventāra iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2017/46 Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros

Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros

Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros

Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros

Vispārīgā vienoošanās
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Vien.Nr.3
Vien.Nr.4
Vien.Nr.5
Vien.Nr.6
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Vien.Nr.3
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Vien.Nr.3
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Vien.Nr.3
Vien.Nr.4
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Vien.Nr.3
Vien.Nr.4
Vien.Nr.5
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
Vien.Nr.3
Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2017/45 Dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija Rīgas pilsētā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/44 Sauso un avārijas stāvoklī esošo koku zāģēšana Rīgas pilsētas pašvaldības Pārdaugavas kapsētās un Pļavnieku kapsētā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/43 Inventāra iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2017/42 Kokaugu vainagu kopšana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2017/41 Bio tualetes noma Rīgā, Līvu laukumā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2017/40 Ceļu remonts Rīgas pašvaldības Matīsa kapsētā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2017/39 Sabiedrisko tualešu remonta pakalpojumi Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2017/38 Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo kremēšana un sludinājumu ievietošana Latvijas Republikas oficiālaijā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” personas atzīšanai par bezpiederīgo Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2017/37 Atkritumu apsaimniekošana Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās Nolikums
Nolikums ar grozījumiem
Ziņojums
Paziņojums
Paziņojums par izmaiņām
Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2017/36 Avārijas koku un zaru zāģēšana Rīgas pašvaldības kapsētās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/35 Rīgas pilsētā izķerto un cietušo suņu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē Nolikums
Jaut. un atb.
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
RD DMV 2017/34 Rīgas pilsētā izķerto un cietušo kaķu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē Nolikums
Jaut. un atb.
Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2017/33 Ķīšezera krastmalas labiekārtošanas darbi Nolikums
Projekts
Topogrāfija
Ziņojums
Paziņojums par līgumu Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
RD DMV 2017/32 Rīgas pašvaldības Bolderājas kapsētas paplašinātās daļas labiekārtošanas darbi Nolikums
Shēma
Jaut. un atb. 1
Jaut. un atb. 2
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/31 Ceļu remonts Rīgas pašvaldības Matīsa kapsētā Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2017/30 Alberta laukuma labiekārtošanas projekta izstrāde Nolikums
Projekts
Jaut. un atb.
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2017/29 Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2017/28 Rīgas pilsētas gaisa piesārņojuma ar slāpekļa dioksīdu (NO2) un daļiņām (PM10) zonējuma karšu atjaunošana Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
RD DMV 2017/27 Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2017/26 Juglas kanāla (pie Vidzemes alejas) tīrīšanas un krastmalas labiekārtošanas darbi Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/25 Nokaltušo un bojāto koku zāģēšana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/24 Rīgas pilsētas gaisa piesārņojuma ar slāpekļa dioksīdu (NO2) un daļiņām (PM10) zonējuma karšu atjaunošana Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2017/23 Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – V kārta Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/22 Rīgas pašvaldības kapsētu uzkopšanas darbi Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2017/21 Kuģošanas līdzekļu piestātnes remontdarbi Juglas – Baltezera kanālā Nolikums
Jaut. un atb.
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/20 Nokaltušo un bojāto koku zāģēšana Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2017/19 Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās Nolikums Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
Vien.Nr.2
Vien.Nr.3
Vien.Nr.4
RD DMV 2017/18 Putnu novērošanas torņa dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zonā “Daugavgrīva” kapitālais remonts Nolikums
Pielikumi
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/17 Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – V kārta Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2017/16 Rīgas pilsētas gaisa piesārņojuma ar slāpekļa dioksīdu (NO2) un daļiņām (PM10) zonējuma karšu atjaunošana Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu Lēmums
RD DMV 2017/15 OPSIS DOAS gaisa monitoringa stacijas iegāde Ziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/14 Sarkandaugavas kapsētas paplašināšanas projekta izstrāde Nolikums
Jaut. un atb.
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/13 Meliorācijas grāvju tīrīšana un atjaunošana Nolikums
Ziņojums
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vispārīgās vienošanās ietvaros

Līgums
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
RD DMV 2017/12 Žogu un vārtu avārijas remontdarbi Rīgas pašvaldības kapsētās Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/11 Pļavu un niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/10 Rezerves daļu iegāde gaisa monitoringa stacijām „OPSIS” Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/09 Jauno koku stādījumu uzturēšana Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/08 Atkritumu savākšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/07 Kancelejas preču iegāde Mājokļu un vides departamenta vajadzībām Instrukcija
Jaut. un atb.
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2017/06 Pašvaldības dzīvojamo māju Brīvības gatvē 443, 445 un 451, Rīgā, pievienošana pilsētas centralizētajam kanalizācijas tīklam un ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija Instrukcija
Būvatļauja
Projekts
Jaut. un atb. 1
Jaut. un atb. 2
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3
Vien. Nr.4
RD DMV 2017/05 Avārijas koku un zaru zāģēšana Rīgas pašvaldības kapsētās Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
RD DMV 2017/04 Papeļu (bīstamo un sievišķā klona) likvidēšana Rīgas pilsētā Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2017/03 Projektēšanas pakalpojumu sniegšana Instrukcija
Jaut. un atb.
Paziņojums par izmaiņām
Nolikums (ar groz.)
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2017/02 Rīgas pašvaldības kapsētu uzkopšanas darbi Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
RD DMV 2017/01 Sabiedrisko tualešu kabīņu remonta pakalpojumi Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3
RD DMV 2016/64 Sabiedrisko tualešu remonta pakalpojumi Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
RD DMV 2016/63 Juridisko pakalpojumu sniegšana Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
RD DMV 2016/62 Rīgas pilsētas suņu pastaigu laukuma apsaimniekošana Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2016/61 Nokaltušo un bojāto koku zāģēšana Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/60 Brīvi stāvoša augu konteineru un laistīšanas sistēmu izgatavošana Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/59 Sabiedrisko tualešu remonta pakalpojumi Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2016/58 Inventāra iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/57 Koku zāģēšana Rīgas pašvaldības Pārdaugavas kapsētās un Pļavnieku kapsētā Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/56 Kokaugu ciršana Rīgas Centra humanitārās vidusskolas sporta kompleksā Krišjāņa Barona ielā 116A Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/55 LED dekoru izgatavošana un/vai piegāde, uzstādīšana, uzturēšana un demontāža Rīgas pilsētas parkos Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/54 Ceļu remonts Rīgas pašvaldības kapsētās Instrukcija
Shēmas
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/53 Kokaugu vainagu kopšana Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
RD DMV 2016/52 Inventāra iegāde Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2016/51 Brīvi stāvoša augu konteineru izgatavošana Instrukcija
Shēma
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/50 Nokaltušo un bojāto koku zāģēšana Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
RD DMV 2016/49 Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kapavietu labiekārtošana Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
RD DMV 2016/48 Kolumbārija centrālās daļas izveide Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
Vien. Nr.1
RD DMV 2016/47 Dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija Rīgas pilsētā Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2016/46 Sociālās dzīvojamās mājas Rīgā, Aglonas ielā 35, k-3, sadzīves un lietus kanalizācijas ārējo tīklu atjaunošana Instrukcija
Projekts
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
RD DMV 2016/45 Juglas kanāla krastmalas nostiprināšanas II.kārta Instrukcija
Shēma
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2016/44 Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo apbedīšana un kapavietu labiekārtošana Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2016/43 Pašvaldības dzīvojamo māju Brīvības gatvē 443, 445 un 451, Rīgā, pievienošana pilsētas centralizētajam kanalizācijas tīklam un ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija Instrukcija
Projekts
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2016/42 Nokaltušo un bojāto koku zāģēšana Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2016/41 Juridisko pakalpojumu sniegšana administratīvajās lietās Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2016/40 Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
Vien. Nr.1
RD DMV 2016/39 Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu atbrīvošana no personas mantām, kura ar tiesas spriedumu tiek izlikta no patvarīgi aizņemtajām telpām, vai bijušā īrnieka mantām, kuram ar tiesas spriedumu ir izbeigts īres līgums, un tas zaudējis dzīvojamo telpu lietošanas tiesības Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2016/38 Rīgas aglomerācijas vides trokšņa samazināšanas rīcības plāna pārskatīšana un jauna rīcības plāna izstrāde laikposmam no 2017. līdz 2022.gadam Instrukcija
Nolikums ar grozījumiem
1. Jaut. un atb.
Nolikums ar grozījumiem
2. Jaut. un atb.
Paziņojums
1. Paziņojums par grozījumiem
2. Paziņojums par grozījumiem
Noslēgts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem Līgums
Vien. Nr.1
RD DMV 2016/37 Juglas kanāla krastu nostiprinājuma remonts Instrukcija
Shēma
Jaut. un atb.
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3
RD DMV 2016/36 Nokaltušo un bojāto koku zāģēšana Instrukcija
Jaut. un atb.
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/35 Egļu zaru iegāde Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2016/34 Pilsētas kanālā mītošo bebru piebarošana un monitorings Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2016/33 Latvāņu izplatības ierobežošana Rīgas pilsētā Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/32 Pļavu un niedrāju pļaušana īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/31 Infrastruktūras uzturēšana publiskajos apstādījumos Instrukcija
Jaut. un atb.
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem Lēmums Vispārīgā vienošanās
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Līgums
Līgums
Vien.Nr.1
Līgums
Līgums
RD DMV 2016/30 Satiksmes drošības uzlabošana gājēju un veloceliņos un apstādījumu kopšana Rīgas 1. slimnīcā Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2016/29 Vasaras ziedu vizuālie akcenti Rīgas pilsētā Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2016/28 OPSIS DOAS gaisa monitoringa stacijas iegāde Pamatojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem Līgums
RD DMV 2016/27 Juridiskie pakalpojumi atkritumu apsaimniekotāja izvēles procedūras organizēšanā Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2016/26 Jauno koku stādījumu uzturēšana Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/25 Sarkandaugavas kanāla sanācijas projekta izstrāde Instrukcija
Jaut. un atb.
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/24 Metro izpētes un monitoringa urbumu tamponēšana Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2016/23 Ceļu remonts Rīgas pašvaldības kapsētās Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/22 Darba apģērba iegāde Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes vajadzībām Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
RD DMV 2016/21 Papeļu (bīstamo un sievišķā klona) likvidēšana Rīgas pilsētā Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2016/20 Avārijas koku un zaru zāģēšana Rīgas pašvaldības kapsētās Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2016/19 Rīgas pilsētas aizsargājamo koku (dižkoku) kopšana Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2016/18 Rekultivētās atkritumu izgāztuves “Kleisti” teritorijas apsaimniekošana Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/17 Atkritumu savākšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2016/16 Rīgas pašvaldību kapsētu ūdensapgādes un ūdensapgādes sistēmu apkopes darbi Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2016/15 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju labiekārtojuma uzturēšana un atjaunošana Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2016/14 Rezerves daļu iegāde gaisa monitoringa stacijai „OPSIS” Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
RD DMV 2016/13 Trīs Rīgas domes gaisa monitoringa staciju iekārtu tehniskā apkope un kalibrēšana Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
Vien.Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2016/12 Pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu atbrīvošana no īrnieku mantām un sadzīves priekšmetiem Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/11 Rīgas pašvaldības kapsētu uzkopšanas darbi Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/10 Žogu un vārtu avārijas remonti Rīgas pašvaldības kapsētās Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/09 Sarkandaugavas kanāla sanācijas projekta izstrāde Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
RD DMV 2016/08 Bio tualešu noma un apkalpošana Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
Vien. Nr.1
RD DMV 2016/07 Metro izpētes un monitoringa urbumu tamponēšana Instrukcija
Jaut. un atb.
Paziņojums Noslēgts Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu Lēmums
RD DMV 2016/06 Strūklakas remonts Kronvalda parkā Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/05 Piesārņotās vietas sanācija Bolderājā – IV kārta Instrukcija Paziņojums Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
RD DMV 2016/04 Maznodrošināto iedzīvotāju dzīvnieku sterilizācija un eitanāzija, bezsaimnieka kaķu sterilizācija un negadījumos cietušo un slimo bezsaimnieka dzīvnieku eitanāzija Publikācija par iepirkumu
Nolikums
Noslēgts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem Līgums (1.daļa)
Vien. Nr.1
Vien.Nr.2
Vien.Nr.3
Vien.Nr.4
Līgums (2.daļa)
Vien. Nr.1
Vien.Nr.2
Līgums (3.daļa)
Vien. Nr.1
Vien.Nr.2
Vien.Nr.3
Līgums (4.daļa)
Vien. Nr.1
Vien.Nr.2
Vien.Nr.3
Vien.Nr.4
Līgums (5.daļa)
Vien. Nr.1
Vien.Nr.2
Vien.Nr.3
Vien.Nr.4
Līgums (6.daļa)
Vien. Nr.1
Vien.Nr.2
Vien.Nr.3
RD DMV 2016/03 Fiziskās apsardzes nodrošināšana Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta telpās – Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 5.stāvā Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
Vien. Nr.1
Vien.Nr.2
RD DMV 2016/02 Rīgas pilsētas bezpiederīgo mirušo kremēšana un sludinājumu ievietošana laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” personas atzīšanai par bezpiederīgo Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
RD DMV 2016/01 Juridisko pakalpojumu sniegšana Noslēgts Paziņojums par noslēgto līgumu Līgums
Līgums
Līgums
RD DMV 2015/50 Mājokļu un vides departamenta īpašumu apdrošināšana Instrukcija
Jaut. un atb.
Paziņojums Noslēgts Paziņojumu par noslēgto līgumu Lēmums Līgums
Vien. Nr.1
Vien. Nr.2
Vien. Nr.3
Vien. Nr.4