Apkopoti viedokļi par Juglas ezera ekspluatāciju

admin.rLV, Pub

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē, izskatot Rīgas domes 2002.gada 4. jūnija saistošo noteikumu Nr. 29 “Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumi” grozījumu lēmumprojektu, izvērtās diskusija par lēmumu atcelt aizliegumu pa ezeru pārvietoties ar motorizētiem kuģošanas līdzekļiem un tika nolemts, ka pirms lēmuma par grozījumu apstiprināšanu, jāiegūst plašāks sabiedrības viedoklis par izmaiņu veikšanu un to ietekmi Juglas ezera attīstībā.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments aicināja iedzīvotājus izteikt viedokli par grozījumiem Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumos, kas paredzētu, ka pa Juglas ezeru turpmāk varētu pārvietoties ar ūdens motocikliem, motorlaivām, kuteriem, airu laivām un citiem kuģošanas līdzekļiem, kas aprīkoti ar motoru.

Ikviens bija aicināts izteikt viedokli no 27. augusta līdz 10.septembrim, aizpildot aptaujas anketu Mājokļu un vides departamenta mājas lapā.

Kopumā aptaujā piedalījās 847 respondenti, 71 % jeb 599 no tiem norādījuši, ka dzīvesvieta atrodas Juglas ezera piekrastē. 66 % jeb 558 respondenti apstiprinājuši, ka tiem ir vēlme pārvietoties pa Juglas ezeru ar motorizētiem kuģošanas līdzekļiem, savukārt 34% jeb 289 respondentiem šādās vēlmes nav.

Apkopotie viedokļi par motorizēto kuģošanas līdzekļu pārvietošanās iespējamo ietekmi Juglas ezerā uzskatāmi attēloti attēlā zemāk.

Uz būtiskāko aptaujas jautājumu:” Vai nepieciešams atcelt aizliegumu pārvietoties pa Juglas ezera akvatoriju ar motorizētiem kuģošanas līdzekļiem?” 71 % jeb 559 respondenti snieguši apstiprinošu atbildi, turpretī 29 % respondentu uzskata, ka šāds aizliegums jāsaglabā.

Aptaujas noslēgumā vairāki no tās aizpildītājiem snieguši arī savus priekšlikumus Juglas ezera attīstībai. Visbiežāk sniegti priekšlikumi peldvietu un infrastruktūras attīstībai, tādejādi palielinot atpūtas iespējas. Priekšlikumos minēts, ka būtu jāizveido laivu piestātnes, laivu un citu kuģošanas līdzekļu nomas punkti, jāizbūvē vairāk piebrauktuves pie ezera, gājēju un veloceliņi, jāizveido labiekārtotas piknika vietas un bērnu rotaļu laukumi.

Otrs visbiežāk minētais priekšlikums ir veikt ezera attīrīšanu no ūdensaugiem un dūņām. Daudzos no saņemtajiem viedokļiem pausts, ka jāaptur ezera straujā aizaugšana, jāveic tā tīrīšana, neļaujot ezeram pārpurvoties.

Daži priekšlikumi norāda, ka motorizētu kuģošanas līdzekļu pārvietošanos Juglas ezerā vajadzētu atļaut ar noteiktiem ierobežojumiem – ierobežot diennakts laiku vai konkrētas dienas, vai noteikt aizsargjoslas putnu ligzdošanas vietām, vai ierobežot kuģošanas līdzekļu motoru jaudu, atļaujot izmantot elektromotorus vai mazjaudas dzinējus.

Saņemti arī priekšlikumi ezera krastā izvietot infografikas un veicināt iedzīvotāju iesaisti ezera attīrīšanā un piekrastes sakopšanā.

Ar iedzīvotāju aptaujas apkopotajiem rezultātiem tiks iepazīstināti Mājokļu un vides komitejas locekļi, iesniedzot saistošo noteikumu grozījumu lēmumprojektu atkārtotai izvērtēšanai.

Vienlaikus Vides pārvaldes speciālisti noskaidro dažādu ieinteresēto  organizāciju viedokli. Ar lūgumu sniegt savu vērtējumu uzrunātas gan iestādes, kas atrodas ezera piekrastē, kā, piemēram, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Latvijas neredzīgo biedrība, gan makšķerniekus un zvejniekus  pārstāvošās biedrības. Savu viedokli aicinātas paust arī iedzīvotāju iniciatīvu grupas.

Plašāka informācija par Juglas ezera raksturojumu un ekspluatācijas noteikumiem pieejama šeit.