Atjaunos alejas stādījumus Aizsaules ielā

admin.rLV

2017.gada rudenī Rīgas domes Mājokļu un vides departaments uzsāka alejas stādījumu atjaunošanas darbus Aizsaules ielā, lai jau 2018. gada pavasarī varētu iestādīt 64 koku dižstādus. Atjaunotā un krāšņā aleja, kas iezīmēs ceļu uz Raiņa kapiem un Rīgas Brāļu kapiem, būs skaista dāvana kapu apmeklētājiem valsts simtgadē.

Rīga domes (RD) Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece Evija Piņķe skaidro: ”Pēdējo septiņu gadu laikā Aizsaules ielā novērojām strauju koku stāvokļa pasliktināšanos. Bērziem tika konstatētas trupes pazīmes, sausi un kalstoši zari, niecīgi pieaugumi, samazināts lapu daudzums un lielums, salīdzinot ar sugai raksturīgo vainagu. Turklāt esošie koki bija bīstami stipra vēja laikā.”

Lēmums atjaunot aleju pieņemts, jo vairums nokaltušie un vēja nolauztie koki jau iepriekšējos gados izzāģēti,  alejas stādījumi nebija viendabīgi, bet ar lieliem pārrāvumiem, tādēļ zudusi to ainaviskā vērtība.

“Šī aleja izveidota neilgi pēc Aizsaules ielas ierīkošanas 1932. gadā, tātad koki ir vairāk nekā 80 gadus veci. Protams, dažādos laikos nozāģēto bērzu vietā tika stādīti arī jauni bērzi, taču tie neauga, tiem slikti izveidojās vainags, jo traucēja augsnes noblīvējums sakņu zonā un noēnojums. Sakopjot šo teritoriju un atjaunojot stādījumus, būtiski uzlabosies arī kopējais ielas skats. Alejas atjaunošanas projekts, ko īsteno par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļiem, būs kā skaista dāvana rīdziniekiem un  Brāļu kapu apmeklētājiem,” ieceri raksturo E.Piņķe.

Aleju apsekoja RD būvvaldes Apstādījumu inspekcijas galvenais apstādījumu inspektors un konstatēja, ka teritorijas kopšanas nolūkā būtu izcērtams 41 bērzs. Bērzu ciršanas ieceres publiskā apspriešanas laikā netika saņemtas negatīvas atsauksmes no iedzīvotājiem. Apzinoties, ka aleja tiks atjaunota, iedzīvotāji ieceri atbalstīja.

Par alejas stādījumu atjaunošanas praktiskajiem darbiem Mājokļu un vides departaments noslēdzis publisko pakalpojuma līgumu ar SIA “Rīgas Meži”, kurā noteikts, ka darbi jāpaveic līdz 2018. gada 30. maijam. 2017.gadā veikti vairāki uzdevumi – nozāģēti vecie bērzi un izfrēzēti to celmi.

Jau pavasarī Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes speciālisti plāno veikt koku stādījumu atjaunošanu, nodrošinot pilsētas teritorijas racionālu un ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu izmantošanu. Kopā plānots iestādīt 64 Lauku kļavas šķirnes Acer campestreElsrijk” dižstādus ar stumbra apkārtmēru no 16 cm līdz 18 cm.

Vides pārvaldes speciālisti skaidro, ka izvēlētās kļavas ir mazi koki ar simetrisku, konisku vainagu, tumši zaļām lapām, kas rudenī krāsojas spilgti dzeltenas. Izvēlētā kļavas šķirne ir izturīga un īpaši piemērota ielu apstādījumiem, jo veido šauru, kompaktu vainagu, kura zari netraucēs autotransporta un gājēju kustībai.