Atrasts arī Īres valdes ceturtais loceklis

admin.rLV

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 13. februārī, akceptēja konkursa komisijas lēmumu par Andreja Misiņa ievēlēšanu Rīgas pilsētas Īres valdē no namīpašnieku puses. Viņš šos pienākumus jau ir veicis iepriekšējā sasaukuma Īres valdē.

Īres valdi vada Narine Abagjana – Šica, kura jau divas reizes iepriekš ir bijusi valdes priekšsēdētāja. Par valdes locekļiem no īrnieku puses ievēlēti Āris Apinis un Ināra Miezīte. Savukārt no īpašnieku (izīrētāju) puses līdz šim bija izvēlēta tikai Rita Bednarska, bet uz otra valdes locekļa amatu tika izsludināts atkārtots konkurss.

Īres valde risina nesaskaņas starp dzīvojamo telpu īrniekiem un izīrētājiem, dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotājiem, nomniekiem un iznomātājiem, kā arī nesaskaņas starp komunālo pakalpojumu sniedzējiem un šo pakalpojumu saņēmējiem. Īres valde darbojas uz domes pilnvaru laiku.

Galīgo lēmumu par Īres valdes ceturtā locekļa ievēlēšanu pieņems Rīgas dome.

Informāciju sagatavoja: Dzintra Āboliņa, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece, tālr.: 26554446; e-pasts: Dzintra.Abolina@riga.lv