Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par tarifu kāpumu

admin.rLV, Pub

Kāpēc pieaug atkritumu apsaimniekošanas izmaksas?

Tarifu kāpums saistīts ar dabas resursu nodokļa pieaugumu. Apglabāt atkritumus ir dārgi. Aug un turpinās pieaugt dabas resursu nodoklis. Vietas atkritumu apglabāšanai kļūst aizvien mazāk, bet vides prasības – aizvien stingrākas. Par atkritumu noglabāšanu būs jāmaksā arvien vairāk visā pasaulē, ne tikai Latvijā.

Izmaksas aug arī tādēļ, ka SIA Getliņi EKO apglabāšanas šūnas piepildās un poligonā notiek jaunas poligona infrastruktūras izbūve un bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas ekspluatācijas sākšana – bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek apsaimniekoti jaunajā pārstrādes kompleksā. Tajā veiktais process atbilst ES normām, bet tā izveidošanai un uzturēšanai ir nepieciešami līdzekļi.

Kā veidojas atkritumu apsaimniekošanas tarifs?

Samaksa par sadzīves nešķiroto un bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanu veidojas no divām daļām:

  • maksa, ko saņem atkritumu poligons (Getliņi EKO). Atkritumu poligona maksa, savukārt, veidojas no atkritumu apsaimniekošanas izmaksām poligonā un dabas resursu nodokļa,
  • maksa, ko saņem atkritumu apsaimniekotājs (Clean R, Eco Baltia Vide un Lautus Vide) par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu.

Tarifu, ko saņem iedzīvotāji, ietekmē arī koeficients. Cilvēki izvešanas brīdī maksā par apjomu, bet atkritumu apsaimniekotājs atkritumu poligonā maksā par ievesto atkritumu svaru. Lai atkritumu apjomu pārvērstu svarā, atkritumu apsaimniekotājs nosaka koeficientu – viena kubikmetra atkritumu pieņemto svaru.

Sadzīves nešķirotie atkritumi tiek regulāri svērti, lai pārliecinātos par šī koeficienta atbilstību realitātei un to pielāgotu. Sadzīves nešķirotie atkritumi ir vieglāki, bioloģiski noārdāmie atkritumi – smagāki.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju izmaksas par atkritumu izvešanu ietekmē arī dzīvoklī deklarēto iedzīvotāju skaits.

Par cik pieaug atkritumu apsaimniekošanas tarifs par to apglabāšanu? 

Vienkāršākā tarifu paaugstināšanās daļa ir dabas resursu likmes pieaugums sadzīves nešķirotajiem atkritumiem – no 65 uz 80 eiro par tonnu, kas paaugstina kopējo sadzīves nešķiroto atkritumu maksu.

SIA Getliņi EKO sadzīves nešķiroto atkritumu apglabāšanas tarifs tiek paaugstināts no 66,55 EUR uz 72,29 EUR (no 01.01.2022.) un uz 124,60 EUR (no 10.01.2022.) par tonnu (bez PVN). Bioloģiski noārdāmo atkritumu tarifs tiek paaugstināts no 15 EUR uz 62 EUR par tonnu (bez PVN).

Kā atkritumu poligons var tik vienkārši paaugstināt atkritumu apglabāšanas tarifu?

Atkritumu poligons nevar tā vienkārši paaugstināt sadzīves nešķiroto atkritumu apglabāšanas tarifu. Tas ir jāpamato un to apstiprina organizācija, ar ko iedzīvotāji ikdienā nesaskaras – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Ir skaidri noteikts, kuras izmaksas tarifā var tikt iekļautas.

Vai savas izmaksas ir paaugstinājuši arī atkritumu apsaimniekotāji? Ceļas taču arī elektrības un degvielas cenas.

Nē. Neraugoties uz elektrības, degvielas un citu cenu pieaugumu, Rīgā strādājošie atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi – Clean R, Eco Baltia Vide un Lautus Vide – savas izmaksas nav paaugstinājuši un šis tarifu pieaugums saistīts ar poligona radītajām izmaksām un dabas resursu nodokļa pieaugumu.

Detalizētu informāciju iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanas izmaksas izmaiņām un jauno atkritumu apsaimniekošanas maksu saviem klientiem nosūtīs atkritumu apsaimniekotājs.

Kā samazināt savas izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu?

Vienīgā izeja no šī sadārdzinājuma ir atkritumu šķirošana un radīto atkritumu daudzuma samazināšana, jo par šķiroto atkritumu – iepakojuma, papīra un stikla – izvešanu iedzīvotājiem nav jāmaksā, bet bioloģisku noārdāmo atkritumu (BIO) izvešana ir lētāka nekā sadzīves nešķiroto atkritumu izvešana.

Atkritumu apsaimniekotāju aprēķini liecina, ka, atbildīgi un rūpīgi šķirojot, rēķinus par atkritumu izvešanu var samazināt vismaz par trešo daļu vai teju uz pusi, tāpēc aicinām pievērsties atkritumu šķirošanai ikvienu, kurš to vēl nedara.

Kā lai šķiroju atkritumus un samazinu savas izmaksas, ja pie manas mājas nav šķirošanas konteineru?

Varam iepriecināt, situācija drīz mainīsies. No pašvaldības puses jau ir gādāts par obligātu jauktā iepakojuma (papīra, plastmasas, metāla) šķirošanas konteineru izvietošanas noteikšanu daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vismaz 5 dzīvokļi, un stikla iepakojuma konteinera izvietošanu pie daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vismaz 10 dzīvokļi. Tas stāsies spēkā pēc grozījumu apstiprināšanas saistošajos noteikumos “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” Vides reģionālās aizsardzības ministrijā (VARAM).

Pašlaik privātmāju iedzīvotāji var vērsties pie savas zonas atkritumu apsaimniekotāja, lai noslēgtu līgumu par atkritumu šķirošanu un pēc līguma noslēgšanas atkritumu apsaimniekotājs uzstādīs nepieciešamo atkritumu konteineru. Savukārt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem jāvēršas pie sava nama apsaimniekotāja ar lūgumu nodrošināt atkritumu šķirošanu savā mājā.

Kāpēc tik strauji pieaug bioloģiski noārdāmo atkritumu (BIO) cena?

Rīgas pašvaldībā noslēgtie līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem paredz, ka BIO izvešanai vienmēr ir jābūt izdevīgākai nekā sadzīves nešķiroto atkritumu apsaimniekošanai.

Tomēr BIO ir smagi – smagāki nekā sadzīves nešķirotie atkritumi. Tiem tiek piemērots augstāks koeficients tilpuma pārvēršanai svarā. Pirmajā brīdī izskatās, ka SIA Getliņi EKO BIO tarifs ir uz pusi zemāks nekā nešķirotu sadzīves atkritumu tarifs. Diemžēl koeficienta piemērošana (tilpuma pārvēršana svarā) BIO izvešanas izmaksas pārlieku pietuvina nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas izmaksām.

Jāpiezīmē, ka tarifu izmaiņas ir saistītas arī ar jaunas poligona infrastruktūras izbūvi un ekspluatāciju.

Kā mainīsies BIO izmaksas turpmāk?

Rīgas pašvaldība aktīvi atbalsta un rosina steidzamas izmaiņas Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz BIO atkritumu šķirošanu padarīt lētāku un izdevīgāku, jo tie sastāda vidēji pusi no visiem sadzīves atkritumiem. Brīdī, kad šie grozījumi tiks apstiprināti, pašvaldības un atkritumu apsaimniekotāji varēs mainīt tarifus. Rīgas pašvaldība būs gatava pielāgoties, lai bioloģiski noārdāmo atkritumu vākšana būtu tiešām izdevīga.

Lai BIO vākšana iedzīvotājiem būtu vēl ērtāka, SIA Getliņi EKO tagad ļauj nodot šos atkritumus arī papīra un bioplastmasas maisiņos. Tas atvieglo atkritumu savākšanu un izmešanu. Ja BIO tiek vākti maisiņos, slikto smaku risks BIO konteineram ir pat zemāks nekā sadzīves atkritumu konteineram, jo BIO konteineri tiek izvesti biežāk.

Kāda jēga šķirot, jo šādi tiek radīta papildu peļņa atkritumu apsaimniekotājam?

Vislabākais veids, kā radīt atkritumu apsaimniekotājiem vieglu un drošu peļņu, ir atkritumus nešķirot – atkritumu apsaimniekotājs piemēro pilnu maksu par sadzīves atkritumu izvešanu. Savukārt pareizi sašķirotu iepakojumu izvešana iedzīvotājiem ir bez maksas un dalīti vāktu BIO atkritumu izvešana ir lētāka nekā nešķiroto sadzīves atkritumu izvešana, kas ļauj ietaupīt tieši mājsaimniecībām.

Jau šogad darbs pie atkritumu šķirošanas veicināšanas ir nesis rezultātus. Precīzāki skaitļi būs pieejami nākamā gada sākumā, bet jau tagad zināms, ka 2021. gadā ir pieaudzis dalīti vākto atkritumu apjoms un proporcija, kā rezultātā rīdzinieki ir ietaupījuši vairāk nekā 6 miljoni eiro, par aptuveni 1 miljonu eiro vairāk nekā pirms gada.

Ko vēl dara Rīgas pašvaldība, lai veicinātu atkritumu šķirošanu un attiecīgi – izmaksu samazinājumu iedzīvotājiem?

Rīgas pašvaldībā sākta astoņu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu projektēšana, notiek darbs pie publisko šķirošanas punktu tīkla paplašināšanas un mobilo bīstamo atkritumu savākšanas punktu tīkla pārskatīšanas, kā arī kopā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem tiek izstrādāts vienots dalīto atkritumu šķirošanas ceļvedis galvaspilsētā. Rīga arī plāno kļūt par sertificētu Zero Waste jeb bezatkritumu pilsētu.

Kur iegūt papilu informāciju par atkritumu šķirošanu un apsaimniekošanu Rīgā?

Papildus jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta zvanu centru, zvanot uz tālruni 67474700 darba laikā (pirmdien no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdien no plkst. 8.30 līdz 16.00) vai rakstot uz e-pastu: atkritumi@riga.lv.

Tāpat varat meklēt informāciju Rīgas atkritumu apsaimniekotāju mājaslapās šeit: www.cleanr.lv, www.ecobaltiavide.lv un . www.lautusvide.lv.

Citas noderīgas vietnes informācijai par atkritumu šķirošanu: www.bao.lvwww.atkritumi.lv, www.zalais.lv, www.skirobio.lvwww.skiroviegli.lv un www.varam.gov.lv.