Daugavā ielaisti 15 tūkstoši ceļotājsīgu mazuļi

admin.rLV

2018.gada 2. oktobrī Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta speciālisti veica zivju resursu papildināšanu, Daugavā ielaižot 15000 ceļotājsīgu mazuļus svarā no 3.10 līdz 10 gramiem.

Mājokļu un vides departamenta direktors Anatolijs Aļeksejenko norādīja, ka zivju mazuļu iegādi un ielaišanu Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (MVD) 4356.00 EUR apmērā finansē no līdzekļiem, kas iegūti, iekasējot maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē.

Šī ir jau otrā reize šogad, kad departaments veic zivju resursu atjaunošanas pasākumus Daugavā. Šī gada jūnijā Daugavā un Mārupīte kopā tika ielaisti 2 miljoni nēģu kāpuru.

MVD Vides pārvaldes priekšniece Evija Piņķe skaidroja, ka ceļotājsīga ietilps lašveidīgo zivju kārtā. Tā dzīvo jūrā, bet nārstot dodas uz upēm. Mazuļi upē pavada 1-2 gadus. Jau ilgāku laiku ceļotājsīgu reti izdodas sastapt zvejnieku lomos, tādēļ atražošanas pasākumi ir būtiski šīs sugas populācijas attīstībai.

Zivju mazuļus piegādāja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju audzētava “Tome”.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, zivju mazuļu ielaišanu dabiskajā ūdenstilpē MVD speciālisti veica zivju audzētavas, Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts vides dienesta pārstāvju klātbūtnē.

Ielaižamo zivju suga un daudzums tika saskaņots ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūtu „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentu, kura darbības mērķis ir zinātnisko pamatu veidošana Latvijas ūdeņos Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un iekšējos ūdeņos esošo zivju ilgtspējīgai izmantošanai.

Zivju resursu pētniecības departaments norādīja, ka ceļotājsīga ir vienīgā Latvijā sastopamā vietējā sīgu suga. Latvija ir tās tālākais izplatības areāls, tādēļ šeit sīgu populācija ir neliela. Arī Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānā 2017.-2020.gadam ceļotājsīgu mazuļu izlaišana tiek atbalstīta.

Informāciju sagatavoja Edīte Pūķe, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora padomniece informatīvo pasākumu jautājumos, tālr. 67012591, 22422074, edite.puke@riga.lv