Daugavā un Mārupītē ielaisti 2 miljoni nēģu kāpuru

admin.rLV

Šodien, piedaloties Rīgas domes pārstāvjiem, Daugavā un Mārupītē papildināti zivju resursi, ielaižot nēģu kāpurus.

Zivju ielaišanu ūdenstilpnēs veica Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko un Mājokļu un vides departamenta direktors Anatolijs Aļeksejenko.

Mājokļu un vides departamenta (MVD) direktors Anatolijs Aļeksejenko skaidroja, ka kopējais ielaižamo nēģu kāpuru skaits ir aptuveni 2 miljoni, apmēram 1,9 miljoni tika ielaisti Daugavā un atlikušie 100 tūkstoši Mārupītē.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks uzsvēra, ka nēģis ir vērtīga zivju suga, kuru rūpnieciskajā zvejā atļauts zvejot Daugavā ar 175 nēģu murdiem un 15 nēģu tīkliem, tādēļ izlaistie nēģu kāpuri būs vērtīgs atbalsts zivju dabiskajai atražošanai.

Ielaižamo zivju suga un daudzums saskaņots ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentu, kura darbības mērķis ir zinātnisko pamatu veidošana Latvijas ūdeņos Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un iekšējos ūdeņos esošo zivju ilgtspējīgai izmantošanai.

Zivju mazuļu iegādi un ielaišanu Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 3 630 eiro apmērā finansē no līdzekļiem, kas iegūti, iekasējot maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē. Zivju mazuļus piegādāja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Z/a “Tome” filiāle “Dole”.

MVD Vides pārvaldes speciālisti skaidro, ka pašvaldība saskaņā ar Zvejniecības likumu un MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” iegūst finansējumu par zvejas tiesību nomu vai izsoli.

A.Aļeksejenko: ”Summu, kas iekasēta par zvejas tiesību nomu, sadala sekojoši: 30 procentus no kopējās summas ieskaita Zivju fonda dotācijas veidošanai un 70 procentus  Rīga ik gadu izlieto zivju mazuļu ielaišanai jeb zivju krājumu atražošanai un citiem ūdens bioloģisko resursu aizsardzības pasākumiem.”

Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko pasākuma noslēgumā informēja, ka 2018.gadā ir plānota arī citu zivju sugu mazuļu ielaišana, taču precīzāka informācija par zivju sugu, ielaišanas laiku un vietu būs zināma pēc darbu saskaņošanas ar zivju audzētājiem un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentu.

Informācija par Mājokļu un vides departamenta īstenotajiem zivju atražošanas pasākumiem no 2010. līdz 2018.gadam

Gads Izlaišanas vieta Zivju suga Skaits
2010. Daugava Sīga (virs 3 gr.) 8 500 gab.
2011.iepirkts, 2012.ielaists Māras dīķis Karpa (vienvasaras) 500 gab.
Māras dīķis Līnis 500 gab
Juglas ezers Sīga 2 916 gab.
Juglas ezers Peleda 3 487 gab.
2012. Juglas ezers Līdaka (vidējais svars 120 g) 9243 gab.
2013. Daugava Peleda 1 500 gab.
Buļļupe Nēģu kāpuri 2 000 000 gab.
2014. Daugava Lašu smolti  (virs 25 gr.) 3 999 gab.
Jumpravmuižas dīķis Karpa 2 300 gab.
Buļļupe Vimbas 38 000 gab.
2015. Daugava Vimbas 39 000 gab.
Buļļupe Vimbas 39 990 gab.
2016. Daugava Sīga (apm. 30 gr.) 3000 gab.
2016. Buļļupe Zandarts 28 000 gab.
2016.g oktobris Daugava Sīga (apm. 30 gr.) 5500 gab.
2017.g. maijs Jumpravmuižas dīķis Karpa 500 gab.
2017.g. maijs Daugava Vimbas 15 000 gab.
2017.g. augusts Juglas ezers Zandarts 24 500 gab.
2018.g. jūnijs Mārupīte Nēģu kāpuri 100 000 gab.
2018.g.jūnijs Daugava Nēģu kāpuri 1 900 000 gab.

Informāciju sagatavoja: Edīte Pūķe, Mājokļu un vides departamenta direktora padomniece, tālr. 67012591, 22422074, edite.puke@riga.lv