E.Cepurītis: Ciešāka sadarbība ar Vides konsultatīvo padomi palīdzēs Rīgai ātrāk sasniegt vides aizsardzības sfērās nospraustos mērķus

admin.rLV

Otrdien, 1.decembrī, notikušajā Vides konsultatīvās padomes (VKP) sēdē Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis informēja par nākamajos četros gados plānotajiem pasākumiem Rīgā klimata, dabas aizsardzības, atkritumu, koku saglabāšanas un gaisa piesārņojuma samazināšanas jomā.

E. Cepurītis: “Dome šajā sasaukumā ir uzsākusi aktīvu darbību dažādās vides aizsardzības sfērās, kuras līdz šim nepelnīti atstātas novārtā. Tādēļ ciešāka sadarbība ar Vides konsultatīvo padomi, par kuru šodien vienojāmies, mums lieti noderēs. Piemēram, šodien Rīgas domes Mājokļu un vides komitejā apstiprinājām četras jaunas darba grupas atkritumu apsaimniekošanas, klimatneitralitātes jautājumu, vides komunikācijas un Rīgas mājokļu programmas jomās un tās var būt kā viena no sadarbības platformām, konkrētos jautājumos aicinot diskusijās iesaistīties ekspertus.”

No vides NVO pārstāvjiem saņemti ieteikumi sagatavot Rīgas bioloģiskās daudzveidības programmu, īstenot prioritārās rīcības gaisa piesārņojuma samazināšanas jomā, kā arī veicināt videi draudzīgu uzņēmumu attīstību ar dažādiem pašvaldībai pieejamiem instrumentiem.

Vides konsultatīvā padome tika izveidota 2003.gadā un to veido 20 biedrības un nodibinājumi, kas darbojas vides aizsardzības jomā. Tā ir Vides un reģionālās attīstības ministrijas konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī sadarbību un informācijas apmaiņu vides jomā starp valsts iestādēm, pašvaldībām un sabiedrību kopumā.