Instrukcija: kā iesniegt ūdens skaitītāju rādījumus bez papīra kvīts

admin.rLV, Pub

Pārpublicēts no riga.lv

No šā gada septembra “Rīgas namu pārvaldnieks” pakāpeniski atsakās no ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšanas papīra formātā. Tas nozīmē, ka klientiem, kuri rādījumu iesniegšanas veidlapu saņem kopā ar papīra rēķinu, nāksies izmantot citus datu iesniegšanas veidus – ar interneta palīdzību. Tiem, kuri nu nekā nespēj atteikties no papīra, lapiņas rādījumu iesniegšanai vēl aizvien ir pieejamas visos “Rīgas namu pārvaldnieka” (RNP) klientu apkalpošanas centros.

Tā rezultātā jau pirmajās septembra dienās RNP klientu apkalpošanas centros izveidojušās rindas ar tiem klientiem, kuri vēlas saņemt ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšanas kvītis papīra formātā. Kā paskaidroja “Rīgas namu pārvaldnieks”, pirmkārt, nekur nav jāsteidzas: papīra kvītis klientu centros būs pieejamas pastāvīgi. Savukārt skaitītāju rādījumi ir jāiesniedz tikai katra mēneša 25.-27. datumā. Tas ir, vēl ir laiks līdz nākamajai datu iesniegšanai!

Otrkārt, klientu apkalpošanas centros (kā arī, zvanot RNP operatoram pa tālruni 8900) var pamācīt, kā iesniegt ūdens skaitītāju rādījumus arī citos veidos.

Bet tagad par visu nedaudz sīkāk:

1.Kādēļ tika ieviesta jaunā kārtība ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu paziņošanai?

Aptuveni trešā daļa no RNP klientiem ūdens skaitītāju rādījumus iesniedz papīra formā, taču, lai veiktu uzskaiti, šie dati tik un tā jāievada datorā, kā rezultātā tiek tērēts liels cilvēku resurss. Lai mazinātu nelietderīgo cilvēku resursu un mazinātu kļūdas iespējamību, kas rodas, manuāli ievadot lapiņas datorā (piemēram, ja klienta rokraksts ir nesalasāms), uzņēmums vēlas pakāpeniski pāriet pilnībā uz elektronisku formātu, vienlaikus atvieglojot klientu ikdienu.

Šīs nav pirmās izmaiņas pakalpojumu elektronizācijai. Vairākos iecirkņos pirms dažiem gadiem tika krasi samazināts kastīšu skaits, kā rezultātā teritorijās, kur tas tika izdarīts, 3/4 līdz 2/3 skaitītāju rādītāju jau tiek iesniegti elektroniski. Savukārt iecirkņos, kur šāda kastīšu skaita samazināšana vēl nav notikusi, lapiņu skaits pārsniedz elektroniski iesniegtos datus.

2.Ja vēlos joprojām vēlos iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus papīra formātā, vai varēšu to izdarīt?

Klienti, kuriem līdz šim drukātajā rēķinā tika iekļauta ūdens patēriņa rādījuma lapiņa un kuriem turpmāk būs vēlme iesniegt ūdens patēriņa rādījumus tikai papīra formātā, varēs tās saņemt visos RNP klientu apkalpošanas centros. Lai saņemtu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu veidlapas, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

3.Vai ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu veidlapu manā vietā var izņemt mans kaimiņš, radinieks, īrnieks vai kāda cita persona?

Tikai tajā gadījumā, ja šim cilvēkam ir notariāli apstiprināta pilnvara. Tad šis cilvēks (radinieks, kaimiņš, īrnieks) var vērsties klientu apkalpošanas centrā, lai saņemtu veidlapas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru. Šāda kārtība ieviesta, lai pasargātu klientus no iespējamiem krāpniekiem.

4.Cik daudz veidlapas izsniegs? Vai katru mēnesi būs jādodas uz RNP klientu apkalpošanas centru?

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu veidlapa izsniedz uz trīs mēnešiem. Tas nozīmē, ka klients RNP klientu apkalpošanas centru apmeklē reizi trijos mēnešos.

5.Ko darīt, ja pazaudēju ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanas veidlapu?

Ja ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanas veidlapa, ir nozaudēta, klientam ir jādodas uz jebkuru RNP klientu apkalpošanas centru, lai atkārtoti saņemtu veidlapu.

6.Vai ir kādas izmaiņas kārtībā, cik regulāri jānodod ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi, ja izvēlos nodot rādījumus papīra formātā?

Ūdens skaitītāju rādījumi jāiesniedz katru mēnesi, neatkarīgi no formāta – elektroniski vai papīra. Šo kārtību nosaka Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 27. punkts.

7.Kur var iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu veidlapas?

Aizpildīto ūdens patēriņa skaitītāja rādījuma veidlapu iesniegt varēs tāpat, kā līdz šim – rādījumu kastītēs, kuras atrodas mūsu klientu apkalpošanas centros un iecirkņos, kā arī daļā RNP klientu daudzdzīvokļu māju. Iesniedzot rādījumus elektroniski, vēl joprojām saglabājas priekšrocība tos iesniegt dienu ilgāk. Papīra formā no 25. līdz 27. datumam, taču elektroniski līdz 28. datumam.

8.Vai ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu veidlapu var iesniegt tikai dzīvokļa īpašnieks vai arī jebkura cita persona – īrnieks, radinieks u.tml.?

Aizpildītu ūdens skaitītāju rādījumu veidlapu uz kastīti var nogādāt jebkurš uzticams līdzcilvēks. Iesniegšanas nosacījumi netiek mainīti.

9.Ja nevēlos iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus papīra formātā, kādas ir citas iespējas, lai to izdarītu?

RNP mērķis ir pakāpeniski pilnībā pāriet uz ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanu elektroniskā formātā, tādējādi ne tikai domājot par dabas resursu ilgtspējību, bet arī atvieglojot klientu ikdienas gaitas. Jau šobrīd daudz klientu izmanto rādījumu iesniegšanu:

 Vortālā e-parvaldnieks.lv

Lai to izdarītu, ir jādodas uz vortālu www.e-parvaldnieks.lv un jāreģistrējas tur (vortāls ir divās valodās – latviešu un krievu).

Lai reģistrētos www.e-parvaldnieks.lv, jāaizpilda visi nepieciešamie lauki reģistrācijas formā.

Pēc reģistrācijas jāpievieno namīpašuma objekts (dzīvoklis, par kuru tiks iesniegti dati).

“Dzīvokļu vai telpu īpašniekiem” – autorizējoties ar internetbankas starpniecību vai izmantojot E-parakstu. (Dzīvokļa īpašniekam papildus tiek nodrošināta pieeja informācijai par ēku apsaimniekošanas tāmēm, plānotiem remontdarbiem un atskaitēm par faktiskajam ēkas uzturēšanas izmaksām iepriekšējos periodos.)

“Īrniekiem un piederošām personām” – aizpildot visus nepieciešamos laukus.  (Īrnieka tiesības dod iespēju saņemt un apmaksāt rēķinus ar internetbanku un nodot ūdens skaitītāju rādījumus.)

Dodoties savā profilā, kreisajā kolonnā ir jāizvēlas “Skaitītāji”. Tur, pretī katram skaitītāja numuram (dati tajos parādās automātiski), ir jāievada pašreizējie rādījumi. Datus var ievadīt katru mēnesi no 25. līdz 28. datumam.

Vortāls pieejams arī mobilajā versijā.

Klientu apkalpošanas centru kioskos

Lai iesniegtu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus kioskā katru mēnesi no 25. līdz 28. datumam:

  • Ievadiet klienta kodu;
  • Parādīsies dzīvokļa īpašumā esošie ūdens patēriņa skaitītāji un iepriekšējā mēnesī iesniegti rādījumi;
  • Ievadiet skaitītāju rādījumus ailē “Rādījums”;
  • Nospiediet pogu “Saglabāt”, pārliecinoties par rādījumu ievadīšanas korektumu;
  • Lai pabeigtu darbu, nospiediet pogu “Iziet”.

Uzstādot ūdens patēriņa skaitītājus ar attālināto nolasīšanu

Tas ir efektīvākais veids ūdens patēriņa uzskaitei, jo skaitītāju rādījumi nav jāiesniedz, tie katru mēnesi tiek nosūtīti automātiski. C klases skaitītāji (ar attālināto nolasīšanu), ja tie uzstādīti katrā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī, samazina problēmas ar ūdens patēriņa starpību, jo tie ir labāk aizsargāti no ārējas ietekmes. Citiem vārdiem sakot, ir praktiski neiespējami sagrozīt rādījumu datus.

Neskaidrību gadījumā zvaniet uz SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” informatīvo tālruni 8900 vai apmeklējiet sev tuvāko klientu apkalpošanas centru.