Izvēlēti jaunās Īres valdes kandidāti

admin.rLV

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja trešdien, 15. novembrī, akceptēja Rīgas domes lēmumprojektu par jaunas Īres valdes izveidi. Valdes locekļi tika izraudzīti konkursa kārtībā.
Iecerēts, ka jauno Īres valdi vadīs Narine Abagjana – Šica, kura jau divas reizes iepriekš ir bijusi valdes priekšsēdētāja. Par valdes locekļiem no īrnieku puses izvēlēti Āris Apinis un Ināra Miezīte. Savukārt no īpašnieku (izīrētāju) puses pagaidām izvēlēta tikai Rita Bednarska, uz otra valdes locekļa amatu tiks sludināts atkārtots konkurss.

Īres valde risina nesaskaņas starp dzīvojamo telpu īrniekiem un izīrētājiem, dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotājiem, nomniekiem un iznomātājiem, kā arī nesaskaņas starp komunālo pakalpojumu sniedzējiem un šo pakalpojumu saņēmējiem.

Galīgo lēmumu par Īres valdes ievēlēšanu pieņems Rīgas dome, un tā darbosies uz domes pilnvaru laiku.

Informāciju sagatavoja: Dzintra Āboliņa, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece, tālr.: 26554446; e-pasts: Dzintra.Abolina@riga.lv