Kā notiek Juglas kanāla krasta remontdarbi

admin.rLV

Šobrīd notiek Juglas kanāla krasta remontdarbi Miltiņpungā, pie Vidzemes alejas. Remontdarbi ir nepieciešami, jo minētā Juglas kanāla krasta daļa vietām ir izskalota ūdens līmeņa svārstību, sniega un ledus kušanas ietekmes rezultātā, un krasts ir daļēji iebrucis. Šie remontdarbi ir daļa no Vidzemes alejā plānotajiem labiekārtojuma darbiem, kuru rezultātā pie Juglas kanāla iedzīvotājiem tiks izveidota vienota rekreatīva telpa. Jau ir demontētas vecās dzelzsbetona plāksnes un apsekots akvatorijs, lai konstatētu, vai tajā neatrodas kuģošanas līdzekļus apdraudoši priekšmeti un izceļami atkritumi. Turpmāk plānots atjaunot krasta nostiprinājuma daļu ar uzbērumu un betona plāksnēm.