Kampaņa “Padzīvosim bez plastmasas”

admin.rLV, Pub

No 3. maija līdz 13. jūnijam  sociālajos medijos norisināsies kampaņa “Padzīvosim bez plastmasas”.

Kampaņa tiek rīkota projekta ‘’Ķīmisko vielu pārvaldīšanas rīcības plānu ieviešana, apmācību organizēšana, privāto patērētāju un mazo uzņēmēju motivēšana pašvaldībās, izmantojot projekta NonHazCity rezultātus”  (NonHazCity2) ietvaros. Tas ir INTERREG programmas projekts, kura galvenais mērķis  ir veikt pasākumus bīstamo vielu emisijas samazināšanai no neliela izmēra emisiju avotiem pilsētu teritorijās.

Rīgas pašvaldība ir šī projekta vadošais partneris, bet Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir pilnvarots piedalīties šī projekta īstenošanā.

Kampaņas uzdevums ir veicināt ikdienas paradumu maiņu, lai  samazinātu plastmasas produktos sastopamo bīstamo vielu nonākšanu vidē vai cilvēka organismā. Uzsvars tiek likts uz produktiem, kurus lietojam ikdienā: – apģērbu, rotaļlietām, sporta inventāru, pārtikas iepakojumu un citiem sadzīves piederumiem.

Daudz diskutēts par plastmasas atkritumu problēmu dabā, mazāk runāts par to, cik daudz un kādas bīstamas ķīmiskās vielas ir plastmasā un to kaitējumu mūsu organismam. Kampaņa lielāku uzmanību pievērsīs tieši šiem aspektiem.

Kampaņa “Padzīvosim bez plastmasas”  ilgs sešas nedēļas, kuru  laikā sabiedrība tiks informēta par dažādiem plastmasas radītiem  draudiem veselībai un videi. Ikviens būs aicināts piedalīties arī iknedēļas aptaujās. Organizatori rosinās iepazīt jaunu mobilo lietotni “Scan4Chem”, kura paredzēta lietot iepērkoties, un ar kuras palīdzību var pieprasīt informāciju tirgotājiem un ražotājiem par  preču un produktu sastāvu. Patērētāju pieprasījums būs nozīmīgs signāls tirdzniecības un ražošanas sektoram, jo iedzīvotāji vēlas ikdienā  lietot drošas preces un būt informēti par to sastāvu.

Kampaņa ir oficiāls ES Zaļās nedēļas partnera pasākums, un tā norisināsies Igaunijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Portugālē, Serbijā, Zviedrijā, Krievijā un daudzās citās Eiropas valstīs. Kampaņas saturiskais sadarbības partneris ir LIFE programmas projekts “Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus” (AskREACH).

Papildus informācija: projekta vadītājs Normundus Vagalis (normunds.vagalis@riga.lv), vai projekta eksperte Poļina Ļeškoviča (polina.leskovica@riga.lv), tālrunis: 67105768.