Kapiem jābūt mierīgai un cieņpilnai atdusas vietai

admin.rLV

Atsaucoties uz pēdējā laikā presē izskanējušajiem viedokļiem un iedzīvotāju jautājumiem par drošību Rīgas kapos, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta speciālisti skaidro esošo situāciju un atzīst – paveikts ir daudz, tomēr, lai nodrošinātu mieru kapos, nozīmīga arī iedzīvotāju līdzdalība.

Rīgas pašvaldības  kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas organizēšanu un kontroli veic Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes speciālisti. Sabiedrisko kārtību un drošību kapsētās nodrošina pašvaldības policija.

Gints Zēla, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (MVD) Kapsētu pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītājs: „Biežākie pārkāpumi kapos saistīti ar kapu inventāra zādzībām vai bojāšanu, diemžēl ik pa laikam tiek konstatēti arī kapu vandālisma un atrakšanas gadījumi. Uzzinot par pārkāpumiem kapu teritorijā,  uzreiz tiek ziņots policijai un iesaistīti nepieciešamie speciālisti, lai noziegumu atklātu.”

MVD Kapsētu pārvalde aktīvi strādā, lai uzlabotu drošību kapos – ierīkoti vairāki videonovērošanas punkti, kapu pārziņi ik dienu apseko kapu teritoriju, turpinās darbs pie iebraucamo barjeru atjaunošanas, lai efektīvāk kontrolētu transporta kustību kapos.

G.Zēla uzsver: ”Jāsaprot, ka Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina 20 kapsētu apsaimniekošanu un uzturēšanu 452,35 ha platībā. Tas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā visu Rīgas dārzu un parku teritoriju kopsumma. Tik plašu teritoriju, kura ietver krietni vairāk nekā 200 tūkstošu kapu kopiņu, nav iespējams pilnīgi pārraudzīt vai ierīkot visaptverošu videonovērošanas sistēmu. Tādēļ ikviena kapu apmeklētāja līdzdalība kārtības nodrošināšanā un uzturēšanā ir nozīmīga.“

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktors Anatolijs Aļeksejenko: “Ar kapos dusošo tuviniekiem esam pilnīgi vienisprātis – kapiem ir jābūt mierīgai un cieņpilnai atduses vietai. Kapi ir vieta pārdomām, atmiņu pārcilāšanai un tuvā cilvēka piemiņas godināšanai. Tādēļ aicinu ikvienu ziņot pašvaldības policijai, ja kādas personas darbības kapos šķiet nepieņemamas vai aizdomīgas.”

“Lai uzlabotu drošību, esam vairākkārtīgi vērsušies Valsts policijā ar aicinājumu palielināt reidu skaitu kapsētu teritorijās. Rudens sākumā tika organizēta tikšanās ar Valsts policijas un pašvaldības policijas pārstāvjiem, lai kopīgiem spēkiem izstrādātu jaunu metodiku kārtības nodrošināšanai kapos. Vērsām uzmanību uz vairākiem būtiskiem aspektiem, kas jāņem vērā, apsekojot kapus, lai darbs būtu aktīvāks un efektīvāks. Nerimstoši strādājam, lai noziegumu skaits kapos samazinātos,” darbu ar policijas darbiniekiem raksturo A.Aļeksejenko.

Arī privātie uzņēmēji, kuri sniedz apbedīšanas un kapu vietu labiekārtošanas pakalpojumus, atzīst, ka zādzības kapos notikušas visos laikos un nav pēdējo gadu aktualitāte, kā to pasniedz plašsaziņas līdzekļi.

Apbedīšanas pakalpojumu nozares pārstāvji, pasūtot pakalpojumus, aicina aizdomāties par izvēlētā uzņēmuma un tā sniegto pakalpojumu kvalitāti. Jāseko līdzi, lai granīta apmales un piemineklis būtu kārtīgi iestiprināti, tos nevar vienkārši pacelt un aiznest – arī šādi tiek samazināts zādzību risks.

Kapsētu iekšējās kārtības noteikumus nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 145 “Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”. To izpildi uzrauga pašvaldības policija. Rīgas pašvaldības policijas pārstāvji, sadarbojoties ar Valsts policijas darbiniekiem, regulāri organizē reidus Rīgas kapsētās. Pēc Valsts policijas sniegtajām ziņām, vasaras sezonā reidi notiek reizi nedēļā, ziemā vēl retāk – reizi mēnesī. Atsaucoties MVD Kapsētu pārvaldes izrādītajai iniciatīvai un aicinājumam, reidu skaits tikšot palielināts.

Noslēgumā G.Zēla norāda: “Gadījumos, kad policijas darbiniekiem izdevies atklāt un saukt pie atbildības vainīgos, izšķiroši bijuši tieši kapu apmeklētāju vērīgums un aktīvā rīcība. Tikai apvienojot moderno tehnoloģiju risinājumus ar apmeklētāju līdzdarbību, varēsim uzlabot drošību un novērst šos nepatīkamos gadījumus.”

Lai ziņotu par pārkāpumiem kapos, ikviens aicināts zvanīt policijai uz tālr. 110.