Lidosta „Rīga” apstiprinājusi trokšņa stratēģisko karti

admin.rLV

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” ir informējusi Rīgas domi, ka tā ir izstrādājusi un apstiprinājusi lidostas trokšņa stratēģisko karti. Ar šo dokumentu var iepazīties lidostas interneta vietnē.

Rīgas dome 2017. gada 15. decembrī apstiprināja savu rīcības plānu vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā no 2017. līdz 2022. gadam. Tajā ir noteiktas arī citām personām, tai skaitā „Starptautiskajai lidostai „Rīga”” veicamās darbības trokšņa līmeņa samazināšanai. Tās saistītas ar infrastruktūras attīstības projektiem un gaisa kuģu izlidošanas trajektoriju maiņu, lai samazinātu trokšņa līmeni Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimēs un neierobežotu iespējas attīstīt Kleistu apkaimes apbūvi.

Lidostas „Rīga” trokšņa stratēģiskā karte tiks izmantota, lai sagatavotu „Starptautiskās lidostas „Rīga”” rīcības plānu vides trokšņa samazināšanai nākamajam periodam. Ņemot vērā, ka Rīgas pašvaldības teritorija ir lidostas darbības ietekmes zonā, Rīgas pašvaldībai ir tiesības izvirzīt savus priekšlikumus šī dokumenta saturam.

Tāpat „Starptautiskās lidostas „Rīga”” trokšņa stratēģiskās kartes dati un Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskās kartes dati tiks izmantoti, aktualizējot Rīgas un lidostas rīcības plānus vides trokšņa samazināšanai, kā arī Rīgas teritorijas plānojuma izstrādē, plānojot jaunas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas.