Līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu Rīgā noslēguši apmēram 80% klientu; pakalpojumu nodrošinās visiem rīdziniekiem

admin.rLV, Pub

Noteiktajā termiņā jaunus līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu Rīgā noslēguši apmēram 80 % klientu, kas, ņemot vērā sarežģīto situāciju valstī, vērtējams kā ļoti labs rādītājs, šodien secināja Rīgas domes Mājokļu un vides departaments un atkritumu apsaimniekošanas operatori. Tā kā daļa līgumu šobrīd atrodas apstrādes procesā, tad gaidāms, ka tuvākajās dienās noslēgto līgumu skaits būtiski palielināsies. Kā ziņots, sākot ar trešdienu, 20. maiju, Rīgā stājusies spēkā jauna atkritumu apsaimniekošanas kārtība.

„Šodien Rīga piedzīvo ievērojamas pārmaiņas – sāk darboties jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība. Tā kopumā atrisina un sakārto pilsētas atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kas līdz šim ir bijusi haotiska un necaurskatāma. Es ticu, ka šīs pārmaiņas spēs nodrošināt tīru un sakoptu vidi galvaspilsētā,” saka Rīgas domes pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments uzsver, ka arī tie klienti, kas vēl nav paspējuši noslēgt līgumus, nepaliks bez atkritumu izvešanas, jo, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, viņi drīkstēs vērsties pie savas zonas operatora ar pieteikumu par nepieciešamību izvest atkritumus. Pēc saņemtā pieteikuma uzņēmumiem būs pienākums atkritumus izvest, bet klientam par pakalpojumu būs obligāti jāsamaksā. Atkritumu apsaimniekotāji šādas pieteiktās atkritumu izvešanas nodrošinās tikai ar priekšapmaksu. Tomēr tas būs tikai kā pagaidu risinājums, iekams tiek noslēgti līgumi.

Jauno līgumu slēgšana par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tika uzsākta šā gada 10. martā.

Atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pilsētas administratīvā teritorija ir sadalīta četrās zonās, kurās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus nodrošinās konkursa kārtībā izraudzītas kompānijas. 1. un 2. zonā pakalpojuma sniedzējs ir SIA „Clean R”, 3. zonā – Pilnsabiedrība „Lautus Vide” un 4. zonā – SIA „Eco Baltia vide”.

Slēdzot līgumus, iedzīvotājiem ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko atkritumu konteineru un nepieciešamo izvešanas biežumu, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu. Papildus sadzīves nešķiroto atkritumu konteineriem, atkarībā no atkritumu apjoma vai sezonas, atkritumu apsaimniekotāji nodrošina pakalpojumu sniegšanu, izmantojot atkritumu savākšanas maisus, kas ir speciāli marķēti un ūdens necaurlaidīgi. Maisu cena ir atbilstoša noteiktajai atkritumu apsaimniekošanas maksai.

Visi atkritumu apsaimniekotāji nodrošina dalīti vākto atkritumu izvešanu (papīrs, metāls, plastmasa, stikls) bez maksas, savukārt dalīti savāktu bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanu – par samazinātu maksu (zemāku nekā nešķirotiem sadzīves atkritumiem).

Starp Rīgas pašvaldību un atkritumu apsaimniekotājiem noslēgtie līgumi paredz, ka divu gadu laikā Rīgā tiks izveidoti aptuveni 1050 dalīti vākto jeb šķiroto atkritumu savākšanas punkti, kā arī Rīgas pašvaldība tuvāko gadu laikā izveidos vismaz astoņus šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumus.

Jaunā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtībā būs spēkā septiņus gadus.

Tie klienti, kas vēl nav paspējuši noslēgt jaunos atkritumu apsaimniekošanas līgumus, aicināti ar uzņēmumiem sazināties, zvanot pa telefonu, elektroniskā veidā, izmantojot pastu vai arī klātienē, ievērojot epidemioloģisko drošību. Uzņēmumi ir gatavi saviem klientiem sniegt visu nepieciešamo palīdzību, lai līgumus noslēgtu pēc iespējas ātrāk.

Neskaidrību gadījumā lūgums apmeklēt Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta tīmekļa vietni vai sazināties pa tālruni 67474700 (pirmdien no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdien no plkst. 8.30 līdz 16.00), vai rakstīt uz e-pastu: atkritumi@riga.lv