Norisināsies starptautisks seminārs “Kā atbalstīt uzņēmumus, lai veicinātu kaitīgo vielu lietošanas samazināšanu?”

admin.rLV

No 23. līdz 24. oktobrim, Hotel Radisson Daugava, norisināsies starptautisks seminārs “Kā atbalstīt uzņēmumus, lai veicinātu kaitīgo vielu lietošanas samazināšanu?”. Seminārs tiek organizēts trīs ES projektu ietvaros: INTERREG NonHazCity, LIFE Fit for REACH un LIVE AskREACH. Semināra mērķis ir noskaidrot – kādu  atbalstu vietējās pašvaldības un valsts iestādes var sniegt uzņēmumiem, lai tos iedrošināt  uzlabot to lietoto bīstamo vielu riska vadību – minimizējot bīstamo vielu lietošanu ikdienas darbā, aizstājot tās ar mazāk bīstamām alternatīvām. Seminārs tiks iedalīts šādās apakšsadaļās:

  • Identificēt uzlabošanas iespējas pašreizējā ES tiesiskajā regulējumā, kas skar pienākumus un iniciatīvas saistītas ar bīstamo vielu lietošanu un aizvietošanu uzņēmumu darbībā.
  • Esošo valsts ekonomisko instrumentu esamība un to panākumi/neveiksmes, kuru mērķis ir uzņēmumos izmantoto bīstamo vielu samazināšana.
  • Brīvprātīgo tiesisko instrumentu trūkumi, piemēram, bīstamo vielu vadības sistēmas, produktu marķēšana, iepirkumu prakse, atkritumu apstrāde vai produktu pārvaldība, lai novērstu kaitīgu vielu izmantošanu.
  • Iespējas, lai palielinātu spēkā esošo tiesisko, ekonomisko un vadības sistēmu ietekmi tās savstarpēji sasaistot un piesaistot tām papildu iespējas uzņēmumiem uzlabot savu konkurētspēju, atbilstību vai ekonomisko darbību.

Seminārs ir paredzēts ES valsts iestādēm un organizācijām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, zinātniekiem un uzņēmumiem, kas vēlas apspriest šo tēmu un pašlaik piedalīties kādā no minētajām jomām.

Pēc kampaņas Turi grožos bīstamās vielas aplēsēm aptuveni 38% uzņēmumu Eiropā un tikpat Latvijā ikdienā izmanto bīstamās vielas. Šādas vielas nopietni apdraud darbiniekus, apkārtējo vidi, kā arī patērētājus. Tāpat to apsaimniekošanai nepieciešami papildu izdevumi, gan nodrošinot darba drošību, gan uzglabājot, gan utilizējot.

Vai nepieciešamas kādas izmaiņas esošajās likumu prasībās? Varbūt jāstiprina uzraugošās institūcijas un stingrāk jākontrolē uzņēmumi? Bet varbūt risinājumi meklējami mārketinga instrumentos un uzņēmumu pārvaldības principos?

Seminārā dažādu jomu pārstāvji – uzņēmēji, starptautisko un nacionālo atbildīgo iestāžu amatpersonas, patērētāju tiesību sargi, pētnieki, biznesa konsultanti u.c. – izvērtēs, kādi riski un iespējas ir katram no minētajiem mehānismiem.

Pēc semināra apkopotie ieteikumi un secinājumi būs pieejami ikvienam interesentam mājaslapās: www.askreach.eu; www.fitreach.eu; www.nonhazcity.eu.

Semināru organizē Rīgas Dome un Baltijas Vides forums.