Par departamenta paveikto ūdenstilpju tīrīšanā

admin.rLV, Pub

Rīgas virszemes ūdensobjekti ir plaši izmantoti kuģošanas līdzekļu satiksmei. Biežāk tiek izmantotas tādas ūdenskrātuves kā Daugava, Ķīšezers, un tos savienojošās upes un kanāli, piemēram, Mīlgrāvis, Juglas-Baltezera kanāls starp Ķīšezeru un Lielo Baltezeru, Audupe u.c. Kuģošanas līdzekļu kustība ir organizēta pa kuģošanas ceļiem, kas ir drošākais kuģošanas līdzekļu pārvietošanās veids ūdenstilpēs. Diemžēl, dažādu negadījumu, vēsturiska piesārņojuma, iepriekšējās saimniekošanas vai ļaunprātīgas rīcības rezultātā, ūdenstilpēs un kuģošanas ceļos joprojām atrodas priekšmeti, kas traucē kuģošanai un pat apdraud kuģotāju drošību.

Audupē, kuģošanas ceļā 2019. gadā konstatēja lielgabarīta priekšmetu – nogrimuša kuģa vraku, kurš atradās tuvu ūdens virsmai, taču nebija redzams kuģojot, un tāpēc bija īpaši bīstams. Mājokļu un vides departamenta uzdevumā vraks tika apsekots, lai noteiktu tā izmērus un aprēķinātu nepieciešamo finansējumu tā izcelšanai, kuru piešķīra pagājušajā gadā.

Sen nogrimuša vraka izcelšana ir laikietilpīgs process. Lai to varētu dabūt laukā no ūdens, ir nepieciešami ūdenslīdēju darbi. Vajadzēja veikt apsekošanu, grunts atsūknēšanu, apauguma noņemšanu no vraka, metāla griešanu zem ūdens un citus darbus. Bija nepieciešami velkoņa un peldošā celtņa pakalpojumi, lai izceltu vraka daļas un darbu rezultātā radušos atkritumus, kā arī veiktu vraka daļu utilizāciju. Darbu laikā teritorija tika norobežota ar bonām, lai nodrošinātos pret bīstamu vielu izplūšanu, ja tādas varētu būt vraka korpusā.

Darbus vairākos posmos veica SIA “EPRON”. No Audupes tika izcelts kuģa vraks, apmēram 22 metru garumā. Projekta realizēšanai tika piesaistīts finansējums 33 913.88 eiro apjomā.

Rīgas domes Mājokļu un vides Departaments jau iepriekš ir organizējis ūdenstilpju tīrīšanas un atbrīvošanas darbus. No 2009.gada Departaments ir realizējis dažādus projektus ūdenstilpju izpētei un attīrīšanai no apdraudošiem priekšmetiem. Piemēram, tika veikta Juglas kanāla gultnes izpēte pie Vidzemes alejas un atbrīvošana no nogrimušiem priekšmetiem – tika atrasti un izcelti trīs laivu vraki. Notika arī Pilsētas kanāla gultnes izpēte un atbrīvošana no nogrimušiem priekšmetiem dažādās tā vietās. Mājokļu un vides departamenta uzdevumā tika veikta arī Zunda kanāla gultnes izpēte, padziļināšana un atbrīvošana no betona bluķiem zem Valdemāra ielas pārvadiem, Ķīšezera gultnes atbrīvošana no būvgružiem, dažādu metāla priekšmetu izcelšana no Ķīšezera un mazajām Rīgas ūdenskrātuvēm – Bolderājas karjerā, Sarkandaugavas upītē, Sarkandaugavas kanālā, Kīleveina grāvī, kā arī Juglas ezera un Ķīšezera dziļummērījumi un kartēšana. Ūdenstilpju tīrīšanas pasākumus paredzēts veikt arī turpmāk.